Dne 1. března vyšel v dopisech čtenářů v Lidových novinách příspěvek od učitele Miroslava Soukupa v reakci na článek historika historika Zdeňka Lukeše z 27. 2. stavící se pozitivně k možnosti obnovení Radeckého pomníku. Lukešův článek „Nejkrásnější parkoviště světa? Poslanecký plácek v centru Prahy zrušte!“ si můžete přečíst na webu Lidovky.cz. Panu Soukupovi vadí role maršála Radeckého v Itálii a nepovažuje obnovení pomníku za vhodné:

Historik architektury Zdeněk Lukeš chce znovu umístit na Malostranské náměstí v Praze někdejší pomník maršálovi Radeckému, který byl demontován roku 1919.

Rakouský vojevůdce Radecký z Radče skutečně přispěl k vítězství nad Napoleonem a tím i k restauraci poměrů po vídeňském kongresu, který naší zemi přinesl několik dekád trvající františkovsko-metternichovský absolutismus. Problematičtější je jeho role místodržícího rakouských držav v severní Itálii, kde v letech 1848 až 1849 za cenu tisíců zmařených životů pozdržel italské risorgimento, s nímž byla tamní vláda Habsburků neslučitelná.

Myšlenka obnovit jeho pomník v těsné blízkosti ambasády Italské republiky vypadá jako provokace. Pokud pan Lukeš ospravedlňuje Radeckého českým původem a historickým faktem, že „takoví lidé zkrátka v monarchii žili", pak nám nic nebrání obnovovat pomníky kterékoli totality. Radecký navíc má svůj pomník ve Vídní a další i v SRN.

Francouzský slavista Ernest Denis, který se naopak zasloužil třeba o vznik našeho vojska ve Francii za první světové války, měl na místě sochu za první republiky. Žádnou sochu v Praze nyní nemá a nepřipomíná ho už ani těšnovské nádraží, které původně neslo jeho jméno. Petr Pithart slíbil v roce 2001 při audienci v Senátu předsedovi Historické společnosti francouzského protestantismu, že se

o obnovení Denisova pomníku zasadí. Po 15 letech je zřejmé, že svým slovům ani přes pozdější urgence nedostál.

Miroslav Soukup, učitel dějepisu na gymnáziu, Nymburk

Naši reakci si můžete přečíst zde.