Novinky

V sobotu byl odvysílán pořad České televize Z metropole, věnovaný mimo jiné nám velmi blízkým tématům: proměny a historie Malostranského náměstí, příběh pomníku maršála Radeckého a jeho možné obnovení na Malostranském náměstí, mariánský sloup na Staroměstském náměstí. V příspěvku o Malostranském náměstí (který se zaměřuje na nedávno proběhlou architektonickou soutěž) a v příspěvku o pomníku maršála Radeckého vystupuje náš předseda Ing. arch. Jan Bárta.

Pořad bude opakován dnes po půlnoci (tedy v úterý ráno) v 01:25 na ČT1 a ve čtvrtek ve 23:30 na ČT24. Záznam pořadu je také možno shlédnout na internetu na stránkách České televize. Odkaz na videozáznam.

Prosíme našeho člena pana Milana Machulu, aby se spojil s naším předsedou Janem Bártou, telefon 724006564.

V pátek 19. září byly vyhlášeny výsledky mezinárodní architektonické soutěže na úpravu Malostranského náměstí. S velkou radostí sdělujeme, že vítězný návrh, doporučený k realizaci, počítá s návratem pomníku maršála Radeckého! Pro nás to znamená velké povzbuzení, ale určitě i další práci – soustavně připomínat takto vniklý závazek vedení města i státu pomník skutečně realizovat. Proti realizaci určitě „vstanou noví bojovníci“, takže pro nás jen nastává další, doufejme krátká etapa. Také budou volby, podle českých zvyklostí nové vedení města zapomene, nebo úplně obrátí… Dokud pomník nestojí, naše činnost pokračuje, jen s novou nadějí na úspěch.

Jakmile se mi podaří získat souhlas autorů vítězného návrhu, s radostí Vás seznámíme s podrobnostmi. Tématu se budeme věnovat i na pravidelném setkání v Lapidáriu 13. listopadu.

Představení vítězné studie najdete na stránkách Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Koná se v pátek 12. září 2014 jako výjezní zasedání v obci Hlinná. Na programu bude mimo jiné uplatnění studie navrácení pomníku Jana Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče na Malostranské náměstí. Rádi bychom vyvolali veřejnou diskusi a také se snažíme ukázat na technické možnosti obnovení pomníku. Studie je určena nejen příznivcům obnovy pomníku, ale i odpůrcům (aby byla polemika!) a zejména politikům, kteří o věci budou nakonec rozhodovat.
Odkaz: Ideová studie (formát PDF)

Ve čtvrtek 13. listopadu od 17,00 se v Lapidáriu Národního muzea koná již tradiční setkání u bronzového maršálova sousoší. Pánové - vojáci v uniformách nebo v dobovém civilním oblečení, dámy v dobovém oblečení vítány. Po vyslechnutí odborných proslovů chvilka pro společenskou debatu při sklence vína ze sklepa U posledního soudu. Ponechte si laskavě volný podvečer, pozvánka bude včas distribuována.

Ve dnech  23. a 24.října 2014 se koná na výstavišti v Holešovicích výstava PAMÁTKY , na které již potřetí bude mít náš Spolek svůj stánek. Na stánku bude možno se dozvědět maximum informací o maší spolkové činnosti, o pomníku Radeckého i o osobě maršálově. Rovněž bude možno zde podat přihlášku do spolku či zaplatit členský příspěvek 2014.

Druhý den výstavy, tedy v pátek 24.10.,  se na stánku uskuteční členská schůze spolku. Jakmile budou distribuovány čestné vstupenky, budou členům a zájemcům obratem zaslány.

Jak je obecně známo, pražský Magistrát vypsal veřejnou anonymní mezinárodní soutěž na úpravu Malostranského náměstí, jeho obou částí.

S radostí sděluji, že díky pomoci našich podporovatelů se podařilo sestavit tým architektů (mne v to počítaje), kteří jsou do soutěže přihlášeni. Doufejme, že budeme úspěšní; a snad to nebudeme jen my, kteří svými návrhy na náměstí budou vracet sousoší bratrů Maxových - našeho maršála!

Zpracovali jsme již na jaře vlastní ideovou studii, kterou bychom rádi vyvolali veřejnou diskusi, také se snažíme ukázat na technické možnosti obnovení pomníku. Studie je určena nejen příznivcům obnovy pomníku, ale zejména politikům, kteří o věci budou nakonec rozhodovat.

Studii naleznete na těchto stránkách v rubrice POMNÍK ve formátu PDF.

FACTA NON VERBA

Jan E. Bárta, předseda

Žádáme všechny členy a příznivce myšlenky obnovy pomníku, aby laskavě  na své adresáře a po sítích šířili odkaz na naše stránky www.radecky.org s tím, že obsahují nové informace o studiích pomníku a další informace o podzimní činnosti spolku.

 

V letošním roce uplyne 100 let od zavraždění následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho choti Žofie Chotkové, vévodkyně z Hohenbergu a od začátku Velké války.

S připomenutím výročí vypuknutí Velké války lze očekávat zamlčování některých podstatných částí české historie. Oficiální přípravy se zatím omezují na vyzvedávání úlohy československých legií, a očekáváme potlačování i pouhých zmínek o statisících věrných císařských vojáků  ze zemí Koruny české, Čechů i Němců.

V legiích v Rusku, Itálii a Francii bojovalo 90 tisíc vojáků, jejich padlým patří úcta a věčná památka.

V řadách císařské armády  až do konce bojovalo 1,2 milionu Čechů a Němců, Moravanů a Slezanů, vojáků a důstojníků, mnozí ve vysoce specializovaných oborech, jako bylo ponorkové i hladinové námořnictvo, dělostřelectvo a letectvo; ti, kteří přežili, byli po roce 1918 „odměněni“ zákazem i jen pouhého setkávání se a dalšími represemi. Patřičnou úctu jim a jejich padlým dlužíme.

Náš Spolek Radecký 1766 – 2016 usiluje o znovupostavení pomníku maršála Radeckého z  Radče, českého šlechtice a neporaženého císařského vojevůdce, jenž sice zemřel 56 let před vypuknutím Velké války, jeho pomník ale chápeme jako symbolickou poctu všem padlým vojákům zemí Koruny české. Osobnost polního maršála Radeckého je pro nás zosobněním vojenských tradic naší země a Evropy zejména dnes, kdy se celý Západ z nepochopitelných důvodů od takových tradic odvrací.

Národ, který selektuje své padlé podle politických hledisek, není jejich památky hoden! Proto, a právě proto hodláme trvale připomínat české vojenské tradice včetně těch legionářských voláním po obnově jejich symbolu, Radeckého pomníku v Praze.

Znění schváleno výroční členskou schůzí Spolku Radecký 1766 – 2016 dne 13.2.2014

V televizním publicistickém cyklu Historie.cs byl 8. února vysílán díl věnovaný českým pomíkům. Diskutovali v něm dva významní odborníci: PhDr. Jiří Rak, PhD., a PhDr. Zdeněk Hojda, CSc., shodou okolností oba z řad našeho spolku (Jiří Rak je jedním z našich patronů a Zdeněk Hojda patří mezi naše vážené členy).

Samozřejmě přišla řeč také na pražský pomník maršála Radeckého, který oba historici zhodnotili jako nejhodnotnější a nejzdařilejší z českých pomníků.

Videozáznam pořadu můžete zhlédnout na stránkách České televize.

Vážení přátelé, dozvídám se, že dne 19.2.2014 v 16,00 prosloví v Rakouském kulturním fóru na Jungmannově náměstí v Praze pan ing. Arthur Rehberger přednášku na téma 100. výročí Velké války – rehabilitace všech vojáků ze zemí Koruny české.

Přijměte prosím tuto informaci jako pozvánku jménem přednášejícího.

FACTA NON VERBA

V úctě Jan E.Bárta, předseda Spolku Radecký 1766 - 2016