Novinky

Stánek na veletrhuNaše občanské sdružení Radecký 1766-2016, o.s., se podobně jako v loňském roce bude ve dnech 3. až 5. října prezentovat samostatným stánkem na veletrhu Památky 2013.

Náš stánek budete moci navštívit ve čtvrtek a v pátek od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 15 hodin. Na stánku si budete moci prohlédnout naše výstavní panely a nové materiály se studií umístění obnoveného pomníku na Malostranském náměstí, případně podpořit činnost sdružením zakoupením pamětní pohlednice s motivem pomníku.

V pátek od 15:00 se rovněž v rámci výstavy uskuteční přednáška přdsedy našeho sdružení, Ing. arch. Jana Bárty o pomníku maršála Radeckého.

Můžete si také prohlédnout fotogalerii z minulého ročníku.

Ve videocyklu „Národ sobě“, který na internetu uvádí historik PhDr. Jiří Rak (náš vážený patron), vyšel dne 11. června díl pojednávající o maršálu Radeckém a jeho pomníku na Malostranském náměstí:

Patronům, členům a podporovatelům občanského sdružení Radecký 1766 – 2016.

Vážené dámy, vážení pánové,

kdo z Vás se zúčastnil letošní Audience u císaře Karla I. na zámku v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, mi dá jistě za pravdu, že jsme byli účastni historické, a možná přelomové události. Letošní Audience byla totiž příležitostí setkat se osobně s Jeho Císařskou a Královskou Výsostí Karlem II. Habsbursko-Lotrinským, jenž se na pozvání organizátorů účastnil dopoledního programu spolu se dvěma svými dcerami princeznami Eleonorou Jelenou a Glorií Marií. Na přiložených vybraných fotografiích si můžete znovu připomenout své zážitky z Brandejsa v sobotu dne 27. dubna 2013.

Následující text s obrázky je věnován i těm, kteří se Audience ke své škodě neúčastnili.

Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766 – 2016 o.s. ve čtvrtek dne 28.února 2013 v jednom ze sálů budovy Parlamentu.

Občanské sdružení Radecký 1766 – 2016 se připojuje ke gratulantům Svatému otci Františku s upřímným přáním, aby Bůh požehnal jeho kroky v jeho těžké a odpovědné službě.

Toho dne v 16,30 se v Lapidáriu Národního muzea, kde je dočasně umístěn nádherný maršálův pomník, sešlo přibližně 80 účastníků a z nich značná část v historických uniformách, aby si výročí důstojně připomněli. V průběhu setkání účastníci vyslechli uvítání paní dr. Dany Stehlíkové CSc., kurátorky Lapidária NM, představení občanského sdružení Radecký 1766 – 2016, o.s., z úst jeho předsedy ing. arch. Jana Bárty a půvabnou přednášku paní PhDr. Kateřiny Bečkové, patronky Sdružení, o pomníku Radeckého ve světle dobové ikonografie. Setkání bylo završeno fotografováním a rozhovory účastníků u sklenky dobrého vína. Naše Sdružení se již nyní těší na setkání v listopadu 2013, a to v hojném počtu podporovatelů myšlenky navrácení alespoň kopie skvělého sochařského díla do veřejného prostoru, kam jedině náleží.

Jan E. Bárta, předseda sdružení.

Shromáždění na podporu pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstíV rámci svého tradičního Pochodu za monarchii uspořádala letos Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) také shromáždění na pražském Malostranském náměstí, kterým vyjádřila podporu myšlence obnovy pomníku maršála Radeckého. Shromáždění proběhlo 28. října zhruba od 15:30 hodin (poté, co dorazil samotný průvod v trase z Václavského náměstí) na místě, kde stával náš pomník.

Sdružení Radecký 1766-2016 přivítalo tuto akci a podpořilo ji svou účastí.

Více o akci se dočtete na stránkách Koruny České

Stánek na veletrhuNaše občanské sdružení Radecký 1766-2016, o.s., se ve dnech 4. až 6. října prezentovalo samostatným stánkem na veletrhu Památky 2012. Naše účast byla úspěšná; podařilo se nám získat několik nových členů a podporovatelů, zaujmout velký počet návštěvníků výstavy a prodat mnoho historických pohlednic s pomníkem. Pro tento účel jsme nechali vyrobit také několik panelů, které by měly sloužit k propagaci našeho sdružení i při dalších příležitostech. V průběhu této výstavy proběhla také první členská schůze, která zvolila nového předsedu sdružení (Ing. arch. Jana Bártu).

Můžete si také prohlédnout fotogalerii z výstavy.

V souvislosti s průvodem proti obnově pomníku maršála Radeckého a pražského mariánského sloupu přinesla Česká telezvize krátký rozhovor, ve kterém měli zástupci obou stran sporu možnost prezentovat svůj postoj k obnovení pomníku. Za sdružení Radecký 1766-2016 mluvil náš místopředseda pan architekt Bárta, za opačnou stranu známý odpůrce pan Zacpal.

Celý rozhovor můžete zhlédnout na stránkách České televize.