Novinky

Vážené dámy, vážení pánové, naši vzácní patroni, členové a příznivci Spolku Radecký 1766-2016,

zahajujeme další rok naší společné činnosti, ve kterém bychom rádi výrazně přiblížili okamžik znovuodhalení pomníku maršála Radeckého. V jarním semestru doufejme bude na katedře památkové péče profesora Václava Girsy zpracována studie řešení náměstí, která se stane základem uceleného textového a obrazového návrhu. Ten pak předložíme, v závislosti na změnách obsazení funkcí po volbách (bohužel je to tak, že jsme do značné míry závislí na politicích) vedení Prahy a Prahy 1; pokusíme se zainteresovat i ministerstva obrany a kultury včetně Národního památkového ústavu. Při této příležitosti prosíme – pokud kdokoliv z Vás má možnost zprostředkovat naznačená a podobná setkání (samozřejmě, každé společenské uplatnění našeho návrhu bude vítáno), nebo jinak aktivně pomoci v propagaci našeho cíle, buďte tak laskavi, a pomozte. Naše kontakty znáte, jsou uvedeny na těchto stránkách.

Pro nadcházející rok si prosím předběžně zajistěte prostor pro tyto akce naše i našich přátel:
  • Mše svatá u příležitosti 53. narozenin našeho krále Karla v sobotu 11.1. ve Strážnici (viz pozvánka)
  • Mše svatá v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu dne 25.1.2014 ve 12,00 za císaře Karla Velikého (pozvánka v příloze)
  • Audience u císaře Karla v Brandýse n.L. v sobotu 3.5.2014 od 9,00
  • Pochodu za  monarchii Koruny české dne 28.10.2014
  • Setkání u pomníku maršála  Radeckého ve čtvrtek 13.11.2014 v Lapidáriu Národního muzea od 17,00 hod.

Akcí je samozřejmě mnohem více, semináře a přednášky, setkání Klubů vojenské historie, slavnostní mše, oslavy výročí našich panovníků atd.; na všechna setkání obdržíte samozřejmě včas pozvánku.

Jménem Rady Spolku Radecký 1766-2016  ing. arch. Jan E. Bárta, předseda

PF2014

V rámci volné řady výstavních projektů v Clam-Gallasově paláci, věnovaných kulturní historii Prahy, se pořadatelé - Archiv hl. m. Prahy a Národní galerie Praha - rozhodli představit dosud zcela nezmapované téma - pražské pomníky, upomínající na významné osobnosti i události českých dějin, které na pražských veřejných prostranstvích začaly vznikat od poloviny 19. století a měly pro český národní život prvořadý význam jak umělecký, tak i kulturně-historický.

Více: Národní galerie

Letos již počtvrté, z toho podruhé v režii našeho sdružení, proběhlo ve středu 13. listopadu 2013 za hojné účasti odborné i laické veřejnosti včetně mnoha členů vojenských historických jednotek v Lapidáriu Národního muzea tradiční setkání u maršála Radeckého, připomínající osobnost tohoto velkého Čecha i osudy jeho krásného pomníku. Na programu byly proslovy Ing. arch. Jana Bárty, PhDr. Jiřího Raka a PhDr. Dany Stehlíkové a pro zájemce také promítání filmu z letošní Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem.

Fotogalerie

Video

Stánek na veletrhuNaše občanské sdružení Radecký 1766-2016, o.s., se podobně jako v loňském roce bude ve dnech 3. až 5. října prezentovat samostatným stánkem na veletrhu Památky 2013.

Náš stánek budete moci navštívit ve čtvrtek a v pátek od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 15 hodin. Na stánku si budete moci prohlédnout naše výstavní panely a nové materiály se studií umístění obnoveného pomníku na Malostranském náměstí, případně podpořit činnost sdružením zakoupením pamětní pohlednice s motivem pomníku.

V pátek od 15:00 se rovněž v rámci výstavy uskuteční přednáška přdsedy našeho sdružení, Ing. arch. Jana Bárty o pomníku maršála Radeckého.

Můžete si také prohlédnout fotogalerii z minulého ročníku.

Ve videocyklu „Národ sobě“, který na internetu uvádí historik PhDr. Jiří Rak (náš vážený patron), vyšel dne 11. června díl pojednávající o maršálu Radeckém a jeho pomníku na Malostranském náměstí:

Patronům, členům a podporovatelům občanského sdružení Radecký 1766 – 2016.

Vážené dámy, vážení pánové,

kdo z Vás se zúčastnil letošní Audience u císaře Karla I. na zámku v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, mi dá jistě za pravdu, že jsme byli účastni historické, a možná přelomové události. Letošní Audience byla totiž příležitostí setkat se osobně s Jeho Císařskou a Královskou Výsostí Karlem II. Habsbursko-Lotrinským, jenž se na pozvání organizátorů účastnil dopoledního programu spolu se dvěma svými dcerami princeznami Eleonorou Jelenou a Glorií Marií. Na přiložených vybraných fotografiích si můžete znovu připomenout své zážitky z Brandejsa v sobotu dne 27. dubna 2013.

Následující text s obrázky je věnován i těm, kteří se Audience ke své škodě neúčastnili.

Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766 – 2016 o.s. ve čtvrtek dne 28.února 2013 v jednom ze sálů budovy Parlamentu.

Občanské sdružení Radecký 1766 – 2016 se připojuje ke gratulantům Svatému otci Františku s upřímným přáním, aby Bůh požehnal jeho kroky v jeho těžké a odpovědné službě.