Novinky

Podle článku v deníku Metro ze dne 23.2.2016 vypoví Praha 1 ke konci června nájemní smlouvu provozovateli parkoviště v dolní části Malostranského náměstí. Je to první krok v dopracování a následné realizaci vítězného návrhu architektonické soutěže na revitalizaci náměstí. Tento návrh rovněž zahrnuje návrat pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí.

Výroční schůze Spolku Radecký Praha proběhla dne 23. 2. 2016 v Juditině věži u Karlova mostu.

Za minulý rok byly předneseny zprávy o činnosti, hospodaření, členské základně a prezentaci spolku na internetu. Projednán plán činnosti se zaměřením na organizaci akcí k 250. výročí narození maršála Radeckého v roce 2016. Podána rovněž informace o připravované publikaci k tomuto výročí. Na schůzi bylo možno zakoupit nová spolková trička.

V pořadu ČT „Z metropole“ dne 30. 1. 2016 byla odvysílána krátká reportáž věnovaná vítěznému návrhu revitalizace Malostranského náměstí s návratem pomníku maršála Radeckého. V krátkém vstupu přímo z místa pomníku na Malostranském náměstí tam promluvil náš předseda Ing. arch Jan Bárta.

Další zajímavá reportáž pojednávala také o připravované opravě panovnické hrobky v chrámu sv. Víta a výstavě korunovačních klenotů v nové vitríně letos u příležitosti oslav výročí císaře Karla IV..

Odkaz na video sestřihu uvedených reportáží: https://youtu.be/GmlwZkY9dCg

Na našem webu nově najdete rubriku Kalendář, kde bychom rádi shromažďovali informace o akcích, které pořádá náš spolek, ale také spřátelené spolky či jiné nám blízké organizace.

V přehledném výpisu najdete základní informace o místech a datech jejich konání.

Představujeme aktualizovanou verzi naší ideové studie navrácení pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí.

Studie byla upravena a doplněna v reakci na aktuální vývoj, například nedávnou veřejnou soutěž na úpravu Malostranského náměstí jako celku (kde zvítězil návrh obsahující navrácený pomník).

Ideová studie (formát PDF; 2,7 MB)

 

Dne 20.12.2015 zemřel náš vzácný příznivec,  pan hrabě Richard Mořic Belcredi. Poslední léta prožil na rodovém sídle v Brodku u Prostějova, navráceném po roce 1989. Svůj aktivní život zasvětil politice, zejména obětavé práci proti komunismu. Sloužil své vlasti i jako diplomat. Kdykoliv jsme se  sešli, vždy vyjadřoval pochopení a podporu v našem úsilí o rehabilitaci osobnosti maršála Radeckého i obnovy jeho pražského pomníku. Pamatujme na pana hraběte ve svých modlitbách. R.I.P

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi popřát Vám jménem Spolku Radecký Praha dobré zdraví, moudrost, rozvahu a vůbec všechno dobré v nadcházejícím roce 2016.

Jménem Spolku

Jan Bárta

Náš milý patron, slavný malíř Adolf Born, který letos oslavil 85. narozeniny, má aktuálně výstavu Habsburkové a ti druzí, která je k vidění v Galerii Moderna na Masarykově nábřeží 24, Praha 1 (mezi ND a Mánesem) do 10.1.2016, Po-Ne 10-12 a 13-18 hodin.

Více informací na stránkách Galerie Moderna

K výstavě vyšla také stejnojmenná kniha, která představuje více než šedesát akvarelů, pastelů a grafických listů.