Novinky

Výroční členská schůze našeho spolku se konala v pátek 6. února v krásném prostředí Juditiny věže u Karlova mostu, poskytnutém laskavostí Klubu za starou Prahu. Přítomno bylo celkem patnáct členů.

Dne 30. ledna 2015 po dlouhé nemoci zemřel ve věku nedožitých 84 let historik PhDr. Jiří Kořalka, DrSc., jeden z vážených patronů našeho spolku. R.I.P.

Laskavostí muzea v Ústí nad Labem jsme získali portrét maršála Radeckého, který vznikl kolem roku 1913. Autor je neznámý, do muzea se dostal v roce 1970.

Původně byl vystaven v Jubilejním pomníku v Chlumci.

S blížícím se koncem roku 2014 si rada Spolku Radecký 1766 – 2016 dovoluje zaslat další ze série pohlednic s vyobrazením pomníku maršála Radeckého.

Významná akce našeho spolku, setkání u pomníku maršála Radeckého dne 13. listopadu 2014 od 17,00 hodin v Lapidáriu Národního muzea. Odkazy: pozvánkafotografie (autor p. Zdeněk Žalský).

Veletrhu Památky jsme se účastnili již potřetí. Náš stánek bylo možno navštívit na Výstavišti v Praze Holešovicích ve dnech 23. a 24. 10. 2014. Odkaz: fotogalerie.

Zkrácený záznam pořadu ČT „Z metropole“ o revitalizaci Malostranského námětí a navrácení pomníku maršála Radeckého tamtéž – odkaz na video.

RadeckyMFDnes5.11.14V Mladé frontě Dnes ve středu 5. listopadu 2014 vyšel obsáhlý článek o maršálu Radeckém a jeho pražském pomníku a možnostech návratu pomníku zpět na Malostranské náměstí.

Článek popisuje maršálovy vojenské zásluhy a předemším vývoj vztahu českého národa k němu, což se projevilo i na osudech pomníku.

Naskenovaný článek si můžete přečíst zde.

Spolek Radecký 1766 - 2016 má čest pozvat Vás na tradiční setkání u pomníku maršála Jana Václava hraběte Radeckého z Radče. Společně si připomeneme též 10. výročí beatifikace Karla I. Rakouského u jeho nově instalované busty v Lapidáriu Národního muzea.

Setkání se uskuteční v 17:00 hodin ve čtvrtek dne 13. listopadu 2014, v den 156. výročí odhalení pomníku za účasti císaře Františka Josefa I. s následujícím programem:

  1. zahájení, uvítání hostů
  2. PhDr. Vít Vlnas: Se štítem nebo na štítě? Nacionální spor o Radeckého pomník.
  3. PhDr. Dana Stehlíková: Památníky Habsburků ve sbírkách Národního muzea
  4. PhDr. Milan Novák: Blahoslavený Karel I. Rakouský
  5. Ing. arch. Jana Bárta: Ideová studie Spolku Radecký 1766 - 2016 a zpráva o výsledku veřejné architektonické soutěže, vypsané Magistrátem.
  6. závěr oficiální části, pochod Radeckého
  7. přátelské debaty (při sklence dobrého vína), fotografování u pomníku, prohlídka výstavky Spolku Radecký.

Předpokládané ukončení v 19,00 hodin.

Pány příslušníky tradičních vojenských jednotek prosíme o uniformovanou účast, u ostatních dam a pánů je dobové oblečení vítáno. Z důvodu materiální chudoby našeho Spolku si dovolíme stejně jako vloni požádati o dobrovolné vstupné k úhradě části nákladů se setkáním spojených.

Letošní pochod za monarchii se koná v tradičním termínu 28. října od 13:00 hodin z Václavského náměstí. Na závěr pochodu proběhne na Malostranském náměstí demonstrace za obnovení pomníku maršála Radeckého.