Novinky

Přijměte naše upřímné přání požehnaného Adventu, pokojných svátků narození našeho Pána Ježíše Krista a vše dobré a mír v nadcházejícím roce MMXX.

Spolek Radecký Praha

NR 2020

Díky našemu váženému členovi Vladimíru Míkovi má Spolek Radecký Praha nový krásný prapor.

Náš dosavadní, který znáte z posledních let, je (jenom) tištěný. Vladimír nám namaloval nový prapor, tak, jak bylo zvykem malovat spolkové prapory v 19. století. Je moc krásný, žerď včetně kovových doplňků řemeslně perfektní, zlatá špice je zjevně starší, převzatá, se svojí historií a krásnými projevy stáří; o to je celá kompozice krásnější a autentická.

Doufejme, že při první vhodné příležitosti se všichni sejdeme na slavnosti žehnání tohoto nového praporu.

Vladimíru Míkovi patří velké poděkování za vynikající autorské dílo; jeho je nejen koncepce a volba symbolů, ale rovněž vlastní malířské provedení a montáž.

Na fotkách níže můžete vidět nový prapor i s jeho autorem, jak nám jej předal na tradičním setkání u maršála Radeckého 13. listopadu 2019 v Lapidáriu.

Prapor malovaný 1 Prapor nový 3 Prapor nový 4 20191113 180808

Náš dlouholetý podporovatel, glosátor dění na Neviditelném psu i v časopisech našich exulantů, člen exilového PEN klubu, vyznavač cesty k monarchii jako cesty k nápravě věcí pozemských nejen v Čechách, dobrý kamarád a přítel, podlehl ve středu 20. listopadu v poledne dlouhé nemoci a opustil nás ve věku 86 let navždy.

Od sedmdesátých let minulého století žil s rodinou v německém Hannoveru, kde vykonával svoji původní profesi geologa. Posledních dvacet let, po odchodu do důchodu, se naplno věnoval literární práci. Byl milovníkem krásné klasické češtiny, jíž psal své texty. Vedle sbírek svých esejů, vydaných ve třech knihách pod tituly Češi očima exulanta, Vlast naše západ a Na západ je cesta dlouhá napsal tři románové díla, jakési ideální rekonstrukce příběhu svatého Vojtěcha, a doby, kdy se na území českého státu střídali Keltové s Germány a Slovany. Třetí román o nebezpečí Islámu  pro naši křesťanskou civilisaci  – Ve stínu půlměsíce – se dočkal dvou vydání. 

Luděk Frýbort se narodil v Praze těsně před světovou válkou, vystudoval gymnázium, další studium mu bylo odepřeno pro špatný třídní původ – jeho otec byl důstojníkem prvorepublikové vojenské rozvědky. Po návratu z vojenské základní služby v roce 1955 absolvoval střední odborné studium geologie, odbornou práci ale opět nesměl vykonávat. Pracoval jako horník a později jako dělník v geologickém průzkumu u vrtné soupravy. Měl v krvi touho po osobním poznávání cizích zemí, vášnivě chtěl cestovat. Což samozřejmě nemohl; při první příležitosti proto spolu se svojí druhou ženou a malým synem odešli do exilu a zakotvili v tehdejším Západním Německu.

Luděk zůstal vždy zemským vlastencem, prost všeho nacionalismu pracoval svými texty na destrukci bolševismu v Česku, seznámil se záhy s myšlenkami českých monarchistů a řadou textů pak v průběhu let podporoval obnovu moderní monarchie v českých zemích. Vzpomínám na společnou cestu do Heldenbergu, na setkání rytířů sv. Jiří, kam doprovodil naši malou delegaci a srdečně tam pak rozprávěl s následníkem trůnu.

Nenáležel žádné církvi, ale byl poctivým křesťanem. Vzpomeňme na něj ve svých modlitbách.

R.I.P.

Jan E. Bárta

Děkujeme všem členům a příznivcům obnovy pomníku maršála Radeckého za hojnou účast na setkání s maršálem Radeckým v Lapidáriu.

Celé setkání jako vždy skvěle zdokumentoval náš člen Zdeněk Žalský, jeho fotky si můžete prohlédnout zde

Přátelé monarchisté, vážení naslouchající a kolemstojící, mám pro vás dobrou zprávu!

Kousek odtud stával od 13.listopadu 1858 do 5.května 1919 jeden z nejkrásnějších pomníků své doby, pomník českého šlechtice a rakouského maršála Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče.

Muže, jenž věrně a brilantně sloužil postupně pěti svým panovníkům, císařům a současně českým králům z domu Habsbursko–Lotrinského. Jak jinak - sloužil zájmům našeho tehdejšího státu, jehož byly země Koruny české významnou součástí, a jeho legitimním panovníkům.

Patřil k vojevůdcům, kteří v roce 1813 zbavili Evropu uchvatitele Napoleona a své kvality osvědčil i v roce 1848, kdy dokázal v severní Itálii porazit vojska sardinského krále Karla Alberta podporovaného Francií. Je známo, že zápas vedl jen s armádami protivníka, s minimálním trápením a ztrátami civilního italského obyvatelstva. Ne na všech frontách tehdejší Evropy se, jak známo, dařilo potlačit revoluční vzpoury s podobnou rozvahou.

Vysokoškolský divadelní soubor Comica Economica uvede ve spolupráci s česko-rakouským výtvarníkem a spisovatelem Janem Brabencem zbrusu nové představení s názvem Radeckého pochod životem. Unikátní interpretace vojenské kariéry maršála Radeckého, nejslavnějšího vojevůdce narozeného v Čechách, a zdobená drobnými prvky fikce, si spíše než poučit diváka o historických souvislostech klade za cíl apelovat na silný lidský příběh a otevřít nadčasové téma válek. Slavnostní premiéra se uskuteční 10. listopadu 2019 v pražském divadle Semafor.

Připravili jsme nový soubor základních informací o pomníku maršála Radeckého, obsahující jak informace o historické osobě hraběte Radeckého a jeho době, tak technické detaily případné obnovy pomníku. Tato fakta považujeme za potřebná pro racionální úvahy o navrácení tohoto mimořádného sochařského díla na Malostranské náměstí.

Nový soubor základních informací si můžete přečíst na této stránce.

Spolek Radecký Praha s přátelskou podporou Řádu svatého Jiří (evropského Řádu Domu Habsbursko-Lotrinského) Národního muzea a Tradičního pěšího pluku č. 28 Praha si Vás dovolují pozvat na tradiční setkání u pomníku maršála Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče v Lapidáriu Národního musea v Praze na Výstavišti v Holešovicích v roce 253. výročí narození Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče 2. listopadu 1766, 161. výročí odhalení jeho pražského pomníku 13. listopadu 1858
a 101. výročí zásahu Klubu Za starou Prahu k záchraně sousoší před zničením.

Setkání se koná tradičně 13. listopadu od 17 hodin v Lapidáriu Národního muzea v Praze. Zakončíme jej společným přípitkem ke cti Maršála Radeckého z Radče v Habsburském sále Lapidária u bronzového sousoší sochařů Josefa a Emanuela Maxových. Ukončení setkání je plánováno na 19,00 hod.

Pozvánka ke stažení (PDF)

Událost na Facebooku

Lapidárium 2019 pozvánka Page 1 Lapidárium 2019 pozvánka Page 2 Lapidárium 2019 pozvánka Page 3

Hostem pořadu Hovory na Českém Rozhlasu Plus byl výtvarník a spisovatel Jan Brabenec.

Vystavuje v metropolích světa, žije mezi Vídní a Prahou. Jako milovníka historie ho zaujala postava maršála Radeckého. Napsal o něm divadelní hru. Moderuje Eva Hůlková.

Pořad si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu.

472. přednáška z cyklu Hovory o Praze pořádaného Klubem za starou Prahu nese název Pomník maršála Radeckého v kontextu pražské veřejné plastiky poloviny 19.století. Koná se dne 23.září od 18,00v kinosálu Národního technického muzea a přednese ji Ing. arch. Jan Bárta, předseda Spolku Radecký Praha.

Devatenácté století bylo dobou velkého technického pokroku i společenských změn. Bohatí měšťané soutěžili o vliv se šlechtou, svoje bohatství i názory zhmotňovali významnými stavbami, otevíráním soukromých zahrad a parků veřejnosti a výzdobou veřejných prostranství památníky národních výtečníků. Jedním z nich byl i Josef Václav Radecký z Radče…

Více informací: Klub za starou Prahu