Novinky

Na iDnes.cz vyšel článek věnující se aktuálnímu jednání o možnostech zklidnění dopravy na Malé Straně včetně úprav Malostranského náměstí: Radní v úterý odsouhlasili pokračování příprav rekonstrukce Malostranského náměstí, jehož novou podobu připravil Atelier Hájek, ale jedná se o různých variantách řešení dopravy na náměstí. Součástí článku jsou také vizualizace plánované podoby náměstí – projekt doznal jistých změn oproti původnímu návrhu vzešlému z architektonické soutěže (zachování vzrostlého stromu ve spodní části náměstí), nicméně s pomníkem maršála Radeckého se stále počítá.

Celý článek: iDnes.cz

Spolek Radecký Praha si dovoluje popřáti Vám i Vašim blízkým mnoha osobního štěstí v roce 2017.

Přičiňme se společně i v nadcházejícím roce  o navrácení slavné pověsti polnímu  marřšálu Josefu Václavu hraběti Radeckému z Radče. Nechť se vrátí i jeho pomník na místo, které mu náleží.

Radio Praha přineslo dne 19. listopadu krátkou připomínku maršála Radeckého včetně rozhovoru s historikem Vojtěchem Kesslerem z Akademie věd ČR. Zmiňuje se tu mimo jiné i pamětní deska maršála Radeckého, kterou jsme odhalili v Sedlčanech a také pomník na pražském Malostranském náměstí a možnost jeho návratu.

Josef Václav Radecký z Radče sloužil pěti císařům. A většinou velmi úspěšně. Přesto nebo někdy právě proto, se o něm v českých zemích dlouhá léta příliš nemluvilo. Od narození budoucího maršála uplynulo letos 250 let a situace se pomalu mění. eho pražský pomník zmizel před mnoha desetiletími. Maršála Radeckého tak po léta připomínal jen po něm pojmenovaný pochod, který kdysi složil Johann Strauss starší. O Radeckém se ale začíná mluvit stále více, Prahou na jeho památku prošel průvod v dobových kostýmech a stále častěji se hovoří o tom, že by se slavný pomník měl opět vrátit na Malostranské náměstí. V Sedlčanech Radeckému odhalili pamětní desku.

Více zde

Praha -  Hlavním městem v neděli prošel průvod historických vojenských jednotek k připomínce 250 let od narození Jana Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče, který patřil mezi největší vojevůdce 19. století. Spolek Radecký Praha, který průvod organizoval, dlouhodobě usiluje o obnovení pomníku Radeckého na Malostranském náměstí. Radecký za své 72 let trvající vojenské kariéry ve službách rakouské monarchie absolvoval 17 polních tažení a byl sedmkrát raněn.
Zdroj: http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/prahou-prosel-pruvod-na-pripominku-vojevudce-radeckeho-20161113.html

Celý článek: Pražský deník

K připomínce 250 let od narození Jana Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče prošel Prahou průvod historických vojenských jednotek. Spolek Radecký Praha, který průvod organizoval, dlouhodobě usiluje o obnovení pomníku Radeckého na Malostranském náměstí.

Účastníci se shromáždili odpoledne na Staroměstském náměstí. V průvodu, který poutal velkou pozornost turistů, šly asi dvě stovky lidí v historických vojenských uniformách. Nechyběly elegantně oblečené ženy v dobových šatech.

Celý článek: iDnes.cz

Sedlčany (Příbramsko) – „Zachovej nám Hospodine, císaře a naši zem, dej, ať z víry moc mu plyne, ať je moudrým vladařem…," nesl se zpěv císařské hymny kostelem sv. Martina v sobotu dopoledne na závěr bohoslužby. Bylo to neobvyklé a podobný chorál ve svatostánku bylo možné slyšet snad před sto lety. Kostel zaplnily desítky vojáků v uniformách – od těch nejnižších až po ty služebně nejvyšší šarže. K cestování časem a návratu do dob rakousko-uherského mocnářství, byl dobrý důvod.

Sedlčany si společně s členy Spolku Radecký a historických klubů připomínaly 250. výročí narození pozdějšího slavného vojevůdce Josefa Václava Radeckého. Bohoslužbu na jeho počest celebroval místní kněz Stanislav Glac. Požehnal také praporu Spolku Radecký. Jeho předseda Jan Bárta mimo jiné řekl: „Dnešní duchovní shromáždění ať nám připomene dobu před čtvrtinou tisíciletí, do které se Josef Václav hrabě Radecký z Radče, budoucí rakouský maršál a mimořádná osobnost evropského významu první poloviny 19. století, narodil. Nebyl jen mužem války, dával přednost mírovému řešení tehdejších konfliktů. Zamýšlel se i nad společenskými otázkami. Když bylo třeba, boje se nebál a vítězil. Vzpomínejme také dnes na vojáky všech národů a národností rakouského císařství statečně bojující pod jeho velením a na padlé ve všech dosavadních válkách."

Celý článek: Deník.cz