Novinky

Časopis I. světová z řady extra VÁLKA se zaměřuje na významné momenty I. světové války. Aktuální speciál pro jaro 2015 nese název Bojovali v c. a k. armádě. Můžete se v něm dočíst například o rozmístění jednotlivých císařských pluků a praporů v Českých zemích, o dějinách císařské armády, o praktickém životě císařské armády, o Češích v námořnictvu a letectvu a mnoho dalšího.

Časopis možná neobsahuje mnoho informací, které by vážní zájemci o danou problematiku už neznali – jeho hlavním přínosem ovšem je, že vůbec takto vyšel a že i pro širší veřejnost vypráví o věrných vojácích Říše, především o českých příslušnících armády.

Více se dočtete na oficiálních stránkách časopisu.

Výroční členská schůze našeho spolku se konala v pátek 6. února v krásném prostředí Juditiny věže u Karlova mostu, poskytnutém laskavostí Klubu za starou Prahu. Přítomno bylo celkem patnáct členů.

Dne 30. ledna 2015 po dlouhé nemoci zemřel ve věku nedožitých 84 let historik PhDr. Jiří Kořalka, DrSc., jeden z vážených patronů našeho spolku. R.I.P.

Laskavostí muzea v Ústí nad Labem jsme získali portrét maršála Radeckého, který vznikl kolem roku 1913. Autor je neznámý, do muzea se dostal v roce 1970.

Původně byl vystaven v Jubilejním pomníku v Chlumci.

S blížícím se koncem roku 2014 si rada Spolku Radecký 1766 – 2016 dovoluje zaslat další ze série pohlednic s vyobrazením pomníku maršála Radeckého.

Významná akce našeho spolku, setkání u pomníku maršála Radeckého dne 13. listopadu 2014 od 17,00 hodin v Lapidáriu Národního muzea. Odkazy: pozvánkafotografie (autor p. Zdeněk Žalský).

Veletrhu Památky jsme se účastnili již potřetí. Náš stánek bylo možno navštívit na Výstavišti v Praze Holešovicích ve dnech 23. a 24. 10. 2014. Odkaz: fotogalerie.

Zkrácený záznam pořadu ČT „Z metropole“ o revitalizaci Malostranského námětí a navrácení pomníku maršála Radeckého tamtéž – odkaz na video.

RadeckyMFDnes5.11.14V Mladé frontě Dnes ve středu 5. listopadu 2014 vyšel obsáhlý článek o maršálu Radeckém a jeho pražském pomníku a možnostech návratu pomníku zpět na Malostranské náměstí.

Článek popisuje maršálovy vojenské zásluhy a předemším vývoj vztahu českého národa k němu, což se projevilo i na osudech pomníku.

Naskenovaný článek si můžete přečíst zde.