Novinky

V sobotu 11. srpna 2018 byl slavnostně požehnán pramen blahoslaveného císaře Karla I. v Návarově, poblíž Železného Brodu (mapa).

Akce byla pořádána Svazem c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české spolu s Korunou Českou (monarchistickou stranou Čech, Moravy a Slezska) za hojné účasti lidí z okolí i z daleka, mezi nimi i několika členů našeho spolku. Pramen byl přítomným knězem požehnán a vedle něj byl na památku zasazen dub.

Pramen se nachází v údolí řeky Kamenice nedaleko Návarovského mostu a penzionu Rusalka. Voda tu vytéká z prudkého svahu pod skalkou u červené turistické značky. Přestože v minulosti byl pramen mezi místními známý, už dlouhá léta byl ucpaný a voda vytékala skrytě do podloží a podmáčela turistickou cestu. Jiří Šubrt, člen Svazu c. k. vojenských vysloužilců, pramen v roce 2017 vyčistil, vysekal lože pramenu, uložil hrdlo a vyzdil podezdívku. Poté byla nad pramen upevněna dřevěná deska, s barevným vyobrazením císaře a jeho jménem, které je zároveň i jménem pramenu. Voda z pramene je krystalicky čistá, chutná a obsahuje léčivé složky, pramen má vydatnost až 3 l za minutu.

U příležitosti akce dostal předseda našeho spolku darem skleněnou sošku maršála Radeckého.

IMG 6813 600 IMG 6808 600 Barta Radecky

Internetový magazín Extrastory.cz připomněl maršála Radeckého a jeho vítěznou bitvu u Santa Lucie, která se odehrála právě ped 170 lety.

Na začátku května roku 1848 se odehrála významná bitva v italském tažení rakouského maršála českého původu Václava Radeckého. Ten na předměstí Verony Santa Lucia úspěšně vzdoroval početně mnohem silnější armádě sardinského krále Karla Alberta Savojského. Sardinský král disponoval 50 tisíci vojáky a 60 děly, Radecký měl v té době jen 17 tisíc mužů a 54 děl.

Celý článek: Extrastory.cz

Vážení členové a příznivci maršála Radeckého a jeho pomníku, v pátek 25. května se naše delegace ve složení Bárta, Míka, Ryšavý a Zápotocký zúčastnila na Heldenbergu slavnosti 160. výročí úmrtí polního maršála hraběte Radeckého z Radče. Současně tam náš předseda vystupoval jako zástupce Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsburssko – Lotrinského.

Od velmistra Řádu Radeckého (Radetzky Orden) jsme obdrželi poděkování za účast. (Jen vysvětlení k textu: Celou dobu jsme stáli na nástupu vojenských jednotek, řádů i civilních hostí v neuvěřitelném lijáku, samozřejmě nějaké deštníky nepřipadaly v úvahu)

Náš spolek se připojil k blahopřání a poděkování kardinálu Dominiku Dukovi, které zorganizoval režisér Jiří Strach
(viz: https://rcmonitor.cz/podekovani)

1111. Jan E. Bárta, Spolek Radecký Praha, Praha 5
Vážený otče kardinále, děkuji Vám jménem našeho Spolku, nad nímž jste laskavě převzal již před léty záštitu. Velmi si vážíme Vašich postojů, kterými plníte svoji roli nejen hlavy naší církve, ale vždy přiměřeně i důstojného účastníka zápasu s politiky o budoucnost. Chápeme to a obdivujeme Vás. Modlíme se za vás.

Vážené členky a členové i podporovatelé Spolku Radecký Praha, s radostí si dovolujeme pozvat Vás k účasti na významné události - Audienci u císaře Karla v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, tradičním každoročním setkání v Brandýském zámku a staroboleslavském kostele. Akce začíná nástupem vojenských historických jednotek, jehož se členové  Spolku Radecký pod svým praporem také účastní. Jsme vděčni za vaši finanční podporu, ale přijďte se také s námi ukázat ! Pro milovníky železnice jede z Prahy Braníka také historický parní vlak!

Bylo by pěkné, kdyby se nás zúčastnilo co nejvíce – sejděme se v prostoru před hlavním chodem do zámku v 10,30. Přihlaste se tam prosím u našeho předsedy Jana E. Bárty.

Pozvánka na Audienci u císaře Karla I. (PDF)

V pondělí 12. března 2018 vyšly v MF DNES dva velmi povedené články věnované aktuální situaci kolem plánované rekonstrukce Malostranského náměstí a možnostem obnovy pomníku maršála Radeckého. Informují o tom, že vinou současného vedení města byl obnovený pomník vypuštěn z návrhu rekonstrukce náměstí, ale zároveň bylo pro něj v projektu ponecháno místo, takže příští vedení Prahy vzešlé z letošních komunálních voleb může ještě rozhodnutí změnit a pomník na náměstí vrátit.