Novinky

V časopise Echo nedávno vyšel zajímavý článek Petra Holuba o maršálu Radeckém, popisující jeho vojenské úspěchy v Napoleonských válkách a válce proti revoluční Itálii v letech 1848–49 zmiňující klady i negativa maršálova působení nejen v severní Itálii a vyznívající nadějně pro náš úmysl obnovy pomníku.

(...) Sochu z Malostranského náměstí odstranil magistrát v roce 1919 jako symbol nenáviděného Rakouska, k tomu ještě radní tvrdili, že se proti soše milánského kata ohradilo blízké italské velvyslanectví. V učebnicích pro střední školy se jméno Radecký nevyskytuje. Až roku 2o14 doporučil vrátit sochu Radeckého na víceméně původní místo Ateliér Hájek, který vyhrál soutěž o revitalizaci náměstí. Plán se zatím neuskutečnil a sochu rakouského maršála nechal magistrát z dokumentace r,yškrtnout. Není na tom nic neobvyklého. Oslavy maršála Radeckého se konaly v novém století celkem patnáctkrát v Olomouci jako Mezinárodní festival vojenských hudeb. V roce 2017 ovšem bylo jméno maršála z názvu odstraněno.
Nejslavnější maršál Rakouské říše byl podceňován celý život. Poprvé se mu to přihodilo v patnácti, když ho odmítia vstupní kontrola na vojenské akademii. ,,Mladý pan hrabě je příliš slabý, aby snášeI útrapy vojenské siužby třeba jen několik let,“ stojí v dokumentech. Nenechal se však odradit, měl výdrž i trpělivost. Proto lze předpokládat, že se přes všechny nástrahy vrátí i tentokrát.

Celý článek si můžete přečíst v (placené) online verzi na webu Echo24.cz.

 

Divadlo Comica Economica připravuje divadelní hru „Radeckého pochod životem“. Hru napsal Jan Brabenec, velký a aktivní podporovatel naší myšlenky. Je to muž renesančních rozměrů, spisovatel, výtvarník, vlastní m.j. galerii ve Vídni.

Zveme všechny na neděli 10.listopadu v 19.00 do divadla SEMAFOR v Dejvicích na premiéru. Reprízy budou v Praze a ve Vídni.

Více na:
http://www.comicaeconomica.cz/
http://www.comicaeconomica.cz/fota-ze-zkousky-radeckeho-pochod-zivotem/

Zveme vás na slavnostní odhalení informační tabule u pramene císaře Karla I. v Návarově.

Svaz pořádá Koruna Česká (Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) a Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny České.

Článek na internetovém magazínu Náš region přibližuje vojenské úspěchy maršála Radeckého v Itálii. Letos uplynulo právě 170 let od vítězného tažení roku 1849, kdy Radecký s konečnou platností zvítězil nad sardinským králem Karlem Albertem a alespoň načas zajistil zachování Lombardsko-Benátského království.

Ať chceme nebo ne, Česko bylo po 300 let součástí Rakouského císařství, později Rakouska-Uherska, a spolu s ním zažívalo i ty jeho lepší chvíle. Určitě mezi ně patřila i vítězná tažení českého maršála Václava Radeckého v severní Itálii, tradičním českém zájmovém území.

Čtětě na webu Náš region

Na zpravodajském portálu tiscali.cz vyšel pěkný článek od Heleny Kalendové představující historickou osobnost maršála Radeckého.

Maršál Radecký, geniální vojevůdce devatenáctého století, bojoval v sedmnácti taženích a sloužil pěti císařům celých dvaasedmdesát let. Bojovník proti Turkům a Napoleonovi, který prý neprohrál žádnou bitvu, v níž velel, pocházel ze středočeské Třebnice.

Spolek Pro památky vyhlásil soutěž sbírek určených k obnově památek. Do 20. května můžete podpořit jednu ze sbírek v kategorii Cena veřejnosti soutěže MÁME VYBRÁNO. Prvních 10 sbírek s nejvyšším počtem hlasů si rozdělí 100 tisíc korun. Osmý ročník projektu organizuje Institut pro památky a kulturu.

Je to jedinečná možnost, jak podpořit naši sbírku určenou na obnovu pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí v Praze.

Hlasovat můžete na stránkách www.mamevybrano.cz. Naši sbírku naleznete pod označením 003 - Praha: Obnova pražského pomníku. Tlačítko a návod na hlasování je na stránkách vpravo.

Děkujeme za podporu a za hlas!

V měsíčníku MY z Čech Moravy a Slezska vyšel obsáhlý několikastránkový článek o maršálovi Radeckém a jeho pomníku, jehož autorkou je Jarmila Štogrová, členka rady našeho spolku.

 My Radecky 1 1000My Radecky 2 1000My Radecky 3 1000My Radecky 4 1000

Milé dámy, vážení pánové, dovolte mi pozvat Vás po roce opět na členskou schůzi  našeho Spolku. Schůze poskytne informace o činnosti Rady spolku a samozřejmě nejen splní zákonem a našimi stanovami určené body; moc rádi bychom se s vámi poradili o možnostech zvýšení našeho tlaku ve vztahu k politikům, nedávno nově zvoleným, také o  věcech sbírky. Na schůzi bude možno uhradit členské příspěvky (300.- Kč na rok)

Schůze se koná ve čtvrtek 7. února od 17,30 již tradičně v Malostranské Juditině věži Karlova mostu, vchod je knihkupectvím Klubu Za starou Prahu

Teze, že se Habsburkové snažili náš národ poněmčit, odporuje jazykově historickým faktům...

Na internetové televizi Stream.cz byl v rámci jazykovědného cyklu Uzlíky na jazyku odvysílán díl Jak to opravdu bylo s poněmčováním u nás?, ve kterém jazykovědec Karel Oliva vysvětluje historii soužití češtiny a němčiny v Zemích Koruny české a především vyvrací zažitý mýtus, že hlavními viníky poněmčování byl panovnický rod Habsburků:

Stream.cz: Jak to opravdu bylo s poněmčováním u nás?

 

V internetovém magazínu Náš region vyšel u příležitosti 161. výročí jeho smrti další článek přibližující čtenářům osobnost maršála Radeckého:

Jeden z nejlepších vojevůdců tehdejší Evropy, významný vojenský stratég a vojenský reformátor Josef Václav Radecký zemřel 5. ledna 1858. Typické pro něj bylo „zdolávání nemožného“ a zájem o vše kolem sebe. Co o něm ještě víme?

Celý článek: Náš region