Novinky

Abychom usnadnili komunikaci s přáteli a spřízněnými spolky ze zahraničí, především ze zemí bývalého Rakouska-Uherska, zprovoznili jsme nově německojazyčnou verzi našich stránek. Nepřevádíme do němčiny všechny aktualní články, nicméně vše podstatné o našem spolku německá verze obsahuje.

Mezi jazykovými verzemi můžete přepínat pomocí vlaječek v pravém horním rohu.

Vážení členové a příznivci, chceme vás upozornit, že náš spolek má od 15. 4. nové bankovní spojení. Je to účet číslo: 1020295218/6100. Prosím uložte si ho, je také uvedeno zde na webu na stránce O nás. Platby na starý účet jsou možné jen do 30. dubna, pak bude zrušen!

V letošním roce 250. jubilea maršála Radeckého, kdy náš spolek připravuje několik významných aktivit, jako jsou velké vzpomínkové akce v Sedlčanech a v Praze, vydání publikace a další, jejichž financování bude jen částečně pokryto z grantů nebo prodeje, zejména oceníme jakýkoli dar od našich členů a příznivců. Předem vám děkujeme.

Tuto sobotu 23. dubna od 10:00 se na zámku v Brandýse nad Labem koná další ročník Audience u císaře Karla u příležitosti 100. výročí nástupu Jeho Veličenstva Karla I. na trůn českých králů a zároveň Karolínské slavnosti u příležitosti národních oslav 700. výročí narození císaře římského a krále českého, Otce vlasti blahé paměti Karla IV. Lucemburského.

Náš spolek se akce aktivně účastní, před zámkem budeme prodávat naše trička po Kč 250.-, u tohoto „stánku“ je možno se také vzájemně kontaktovat. Letos se také s naším praporem zúčastníme na Audienci nástupu vojenských jednotek jako civilní historický spolek.

Program Audience u císaře Karla

Vážení a milí přátelé maršála Radeckého, jak určitě už víte, nejnovější díl Kanceláře Blaník, asi nejsledovanějšího satirického seriálu (ale pozor – ke škodě autorů tentokrát přehnaně vulgárního) se jmenuje Náměstíčko. Pan Antonín Blaník v něm originálním způsobem, sobě vlastním, připomněl pomník maršála Radeckého. Panu Blaníkovi děkujeme, o pomníku se tak dozvěděly desetitisíce dalších zájemců.

V typicky absurdním závěru pak je představen fiktivní návrh na nahrazení Radeckého pomníku jeho „modernizovanou“ verzí.

Celý díl můžete zhlédnout online zde.

Další článek věnovaný obecně revitalizaci pražských prostranství a konkrétně rekonstrukci Malostranského náměstí vyšel na Neviditelném psu. Autor, historik architektury Zdeněk Lukeš, v něm podporuje snahu udělat z náměstí živý a volný prostor namísto současného parkoviště. Připomíná, že například i Staroměstské náměstí bývalo obsazeno parkujícími auty, což by nám dnes připadalo neskutečné, ale v sedmdesátých letech odsud bylo parkoviště vytlačeno a vzniklo tak volné náměstí, jak ho známe dnes. Ve svém článku nezapomíná ani na pomníky, které na Malostranském náměstí stály: Ernesta Denise a především maršála Radeckého:

Podle článku v deníku Metro ze dne 23.2.2016 vypoví Praha 1 ke konci června nájemní smlouvu provozovateli parkoviště v dolní části Malostranského náměstí. Je to první krok v dopracování a následné realizaci vítězného návrhu architektonické soutěže na revitalizaci náměstí. Tento návrh rovněž zahrnuje návrat pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí.

Výroční schůze Spolku Radecký Praha proběhla dne 23. 2. 2016 v Juditině věži u Karlova mostu.

Za minulý rok byly předneseny zprávy o činnosti, hospodaření, členské základně a prezentaci spolku na internetu. Projednán plán činnosti se zaměřením na organizaci akcí k 250. výročí narození maršála Radeckého v roce 2016. Podána rovněž informace o připravované publikaci k tomuto výročí. Na schůzi bylo možno zakoupit nová spolková trička.

V pořadu ČT „Z metropole“ dne 30. 1. 2016 byla odvysílána krátká reportáž věnovaná vítěznému návrhu revitalizace Malostranského náměstí s návratem pomníku maršála Radeckého. V krátkém vstupu přímo z místa pomníku na Malostranském náměstí tam promluvil náš předseda Ing. arch Jan Bárta.

Další zajímavá reportáž pojednávala také o připravované opravě panovnické hrobky v chrámu sv. Víta a výstavě korunovačních klenotů v nové vitríně letos u příležitosti oslav výročí císaře Karla IV..

Odkaz na video sestřihu uvedených reportáží: https://youtu.be/GmlwZkY9dCg