Novinky

Spolek Radecký Praha s podporou Tradičního c.k. pěšího pluku č. 28 – Pražské děti a Tradičního c.k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 8 Praha si Vás dovoluje pozvat na slavnost k připomínce 250. výročí narození Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče a 158. výročí odhalení jeho pražského pom níku na Malostranském náměstí.

Slavnost se koná dne 13. listopadu (neděle) 2016 pod záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury České republiky.

Spolek Radecký Praha a Město Sedlčany Vás zvou na slavnost odhalení pamětní desky Josefu Václavu hraběti Radeckému z Radče, rodáku z Třebnic u Sedlčan.
Slavnost se koná v sobotu dne 5. listopadu 2016 pod záštitou pana ing. Jiřího Buriana, senátora a starosty města Sedlčany. Pamětní deska na budově Městského muzea bude odhalena u příležitosti 250. výročí narození maršála Radeckého.

Spolek Radecký Praha Vás srdečně zve na slavnostní uvedení Jubilejního sborníku k 250. výročí narození maršála hraběte Josefa Václava Radeckého z Radče Maršál Radecký: od vojevůdce k pomníku ve středu 26. října od 18 hodin v knihkupectví Juditina věž (Mostecká 1, Praha-Malá Strana), které je nejblíže místu, kde stával Radeckého pomník.

V květnu 2016 spolupořádal spolek Radecký Praha pro své členy a příznivce třídenní zájezd do Vídně a okolí k prohlídce výstav ke 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. Součástí zájezdu byla také návštěva několika míst souvisejících s maršálem a dalších historických zajímavostí. Níže jsou odkazy na tři obsáhlé fotogalerie od našeho člena Zdeňka Martínka.

K 250. výročí narození maršála Radeckého se nám podařilo po téměř roce příprav sestavit jubilejní sborník „Maršál Radecký: od vojevůdce k pomníku“ s příspěvky předních historiků a znalců jeho života a působení. První část se věnuje významu osobnosti maršála Radeckého v kontextu historie Rakousko-Uherska, druhá část se zabývá vznikem a osudem pomníku v Praze na Malostranském náměstí.

O slavnostním zahájení výstavy o maršálu Radeckém v Sedlčanech informoval také Příbramský deník.

Výstavu v muzeu pozitivně zhodnotil architekt Jan Bárta, předseda Spolku Radecký Praha, který usiluje o obnovu pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí. „Je velmi hezká, podařilo se shromáždit řadu zajímavých materiálů, některé z nich jsou vzácné. Do Sedlčan se s členy spolku a dalšími nadšenci pro historii vrátíme 3. listopadu, kdy bude v Kulturním domě Josefa Suka vědecká konference, kterou připravuje Státní vědecký archiv Praha a v pátek 5. listopadu se uskuteční v Sedlčanech další významná akce, při níž odhalíme na budově muzea maršálu Radeckému pamětní desku. Předtím dojde u kostela sv. Martina kolem desáté hodiny k nástupu vojenských historických jednotek, následovat bude mše a po bohoslužbě půjde průvod kolem 11. hodiny k muzeu, po odhalení desky plánujeme u morového sloupu čepobití – nastoupí vojáci a budeme jim předávat medaile," nastínil program předseda Bárta.

Celý článek si můžete řpečíst na pribramsky.denik.cz

V pátek 17.června 2016 byla zahájena výstava Polní maršál Radecký a jeho doba v Městském muzeu v Sedlčanech. Vernisáž byla součástí městských slavností. Autorem výstavy je pan Mgr. David Hroch, ředitel muzea.

Výstava podává sice stručný, ale zajímavý pohled na osobnost Václava Radeckého z Radče, obsahuje i málo známé dokumenty (mapy a další), pocházející z rodného zámku Radeckého v Třebnicích, které jsou dnes součástí Sedlčan. Výstava potrvá do konce prázdnin a rozhodně stojí za návštěvu. Více informací najdete na stránkách www.muzeum-sedlcany.cz