Novinky

ČTK vydala zprávu o naší slavnosti odhalení pamětní desky maršálu Radeckému v Sedlčanech:

Sedlčany (Příbramsko) - Slavný vojevůdce Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče má ode dneška v Sedlčanech na Příbramsku pamětní desku. Radnice ji nechala osadit na budově městského muzea. Deska, na níž je slavný vojevůdce zachycen v přilbici s kanony a dělovými koulemi, byla odhalena při příležitosti 250. výročí maršálova narození. Oslav pořádaných Spolkem Radecký Praha se zúčastnilo několik desítek lidí, někteří dorazili i v historických uniformách.

Celý článek: České noviny

Druhého listopadu 1766 se, jak praví pamětní deska, v třebnickém zámku narodil c. k. hejtmanovi Petru Eusebiovi a Marii, rozené Lažanské z Bechyně, budoucí c. k. polní maršálek hrabě Václav Radecký z Radče, jeden z nejlepších a nejproslulejších vojevůdců habsburské monarchie.

Dožil se požehnaných více než 91 let, z nichž neuvěřitelných 72 strávil v aktivní službě, během které prodělal sedmnáct polních tažení, v nichž byl sedmkrát raněn. Koncem života se vyznal ve svých Pamětech: „Neměl jsem rodiče ani domov. Rozhodl jsem se pro vojenský stav a nikdy jsem nelitoval. V něm jsem nalezl svůj domov...“

Celý článek: Reflex.cz

Zdroj: Ve středu uplynulo 250 let ode dne, kdy se v Třebnicích u Sedlčan narodil do šlechtické rodiny Josef Václav Radecký, kterému sudičky u kolébky předvídaly vojenskou slávu. Nemýlily se. Hraběcí synek dosáhl závratné kariéry a je považován za jednoho z nejlepších vojevůdců Evropy 19. století. Jako významný vojenský velitel, stratég, politik a reformátor byl v roce 1836 jmenován polním maršálkem. O třináct let později se stal generálním guvernérem Františka Josefa I. a zůstal jím do roku 1857, kdy se stáhl z veřejného života. Tyto a mnoho dalších informací zazní na mezinárodním vědeckém semináři ve čtvrtek 3. listopadu v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech. Zdroj: http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/sedlcany-v-sobotu-zaziji-slavnostni-nastup-vojska-20161103.html

Celý článek: Příbramský deník

V den 250. výročí narození Josefa Václava Radeckého z Radče vyšlo v Lidových novinách několik článků o maršálovi samotném i o jeho pražském pomníku. Píše se tu mimo jiné o tom, že v rámci příprav rekonstrukce Malostranského náměstí se už reálně prověřuje možnost návratu pomníku, který by podle vítězného návrhu architektonické soutěže měl stát téměř na původním místě (mírně posunutý kvůli tramvajovým kolejím), ovšem otočený na druhou stranu, do prostoru náměstí. V článku je zmíněn také náš spolek a citován náš předseda Jan Bárta.

Dále je obsahem tohoto čísla také zajímavá úvaha Zbyňka Petráčka Unii schází Radecký.

Ve středu 26. října byl v prostorách Juditiny věžeu Karlova mostu v Praze slavnostně uveden jubilejní sborník Maršál Radecký: od vojevůdce k pomníku vydaný k 250. výročí maršálova narození. Patronkou sborníku se stala paní poslankyně Nina Nováková.

Níže se můžete podívat na několik fotek od Zdeňka Žalského. Obsáhlejší fotogalerii Zdeňka Martínka si můžete prohlédnout zde.

K příležitosti 250. výročí narození maršála Radeckého bude používáno příležitostné ruční poštovní razítko s textem: Václav Radecký, Sedlčany. Razítko bude používáno od 2. 11. do 4. 11. 2016 poštou 264 01 Sedlčany. V obrazu razítka je podobizna maršála Radeckého. Autorem razítka je Karel Zeman.

Bohužel v den naší slavnosti v Sedlčanech, tedy 5. 11., bude pošta zavřená. Kdo by tedy stál o odeslání pošty s oním příležitostným razítkem, musí do Sedlčan už předtím – například na ve čtvrtek 3. 11.

Česká pošta také vydá dne 2. 11. 2016 Pamětní list známkové tvorby ke 250. výročí narození maršála Radeckého (s nalepenou známkou „200. výročí bitvy u Lipska“). Prodej omezeného počtu jednotlivých kusů bude od 2. 11. na hlavní pražské poště v Jindřišské ulici.

 

Sedlčany - Spolek Radecký z Prahy, sedlčanská radnice a Městské muzeum Sedlčany připravují pod záštitou starosty Sedlčan a senátora Jiřího Buriana a ministra kultury Daniela Hermana k 250. výročí narození Josefa Václava Radeckého z Radče několik významných akcí. Společně připomenou, že se Radecký narodil 2. listopadu 1766 v zámku Třebnice nedaleko Sedlčan. Do dějin vstoupil jako významný vojenský velitel, stratég, politik, reformátor a je považován za jednoho z největších vojevůdců Evropy 19. století.

Celý článek: Příbramský deník

Spolek Radecký Praha s podporou Tradičního c.k. pěšího pluku č. 28 – Pražské děti a Tradičního c.k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 8 Praha si Vás dovoluje pozvat na slavnost k připomínce 250. výročí narození Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče a 158. výročí odhalení jeho pražského pom níku na Malostranském náměstí.

Slavnost se koná dne 13. listopadu (neděle) 2016 pod záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury České republiky.

Spolek Radecký Praha a Město Sedlčany Vás zvou na slavnost odhalení pamětní desky Josefu Václavu hraběti Radeckému z Radče, rodáku z Třebnic u Sedlčan.
Slavnost se koná v sobotu dne 5. listopadu 2016 pod záštitou pana ing. Jiřího Buriana, senátora a starosty města Sedlčany. Pamětní deska na budově Městského muzea bude odhalena u příležitosti 250. výročí narození maršála Radeckého.