Novinky

Spolek Radecký 1766 - 2016 má čest pozvat Vás na tradiční setkání u pomníku maršála Jana Václava hraběte Radeckého z Radče. Společně si připomeneme též 10. výročí beatifikace Karla I. Rakouského u jeho nově instalované busty v Lapidáriu Národního muzea.

Setkání se uskuteční v 17:00 hodin ve čtvrtek dne 13. listopadu 2014, v den 156. výročí odhalení pomníku za účasti císaře Františka Josefa I. s následujícím programem:

  1. zahájení, uvítání hostů
  2. PhDr. Vít Vlnas: Se štítem nebo na štítě? Nacionální spor o Radeckého pomník.
  3. PhDr. Dana Stehlíková: Památníky Habsburků ve sbírkách Národního muzea
  4. PhDr. Milan Novák: Blahoslavený Karel I. Rakouský
  5. Ing. arch. Jana Bárta: Ideová studie Spolku Radecký 1766 - 2016 a zpráva o výsledku veřejné architektonické soutěže, vypsané Magistrátem.
  6. závěr oficiální části, pochod Radeckého
  7. přátelské debaty (při sklence dobrého vína), fotografování u pomníku, prohlídka výstavky Spolku Radecký.

Předpokládané ukončení v 19,00 hodin.

Pány příslušníky tradičních vojenských jednotek prosíme o uniformovanou účast, u ostatních dam a pánů je dobové oblečení vítáno. Z důvodu materiální chudoby našeho Spolku si dovolíme stejně jako vloni požádati o dobrovolné vstupné k úhradě části nákladů se setkáním spojených.

Letošní pochod za monarchii se koná v tradičním termínu 28. října od 13:00 hodin z Václavského náměstí. Na závěr pochodu proběhne na Malostranském náměstí demonstrace za obnovení pomníku maršála Radeckého.

Ve dnech 23. a 24. října 2014 se již potřetí zúčastníme veletrhu Památky 2014 na pražském Výstavišti (stánek PK 118), kde budeme prezentovat snahu našeho spolku o navrácení maršálova pomníku na Malostranské náměstí. Bude zde možnost dozvědět se maximum informací o naší spolkové činnosti, o pomníku Radeckého i o osobě maršálově. Rovněž bude možno zde podat přihlášku do spolku či zaplatit členský příspěvek 2014.

Ve čtvrtek 23. 10. od 17:30 bude mít náš předseda Ing. arch. Jan E. Bárta přednášku o pomníku maršála Radeckého v prostoru PK 110.

Na závěr veletrhu, tedy v pátek 24. 10. od 16:00, konáme na stánku členskou schůzi spolku.
Odkaz na fotogalerii.

Oficiální stránka veletrhu

V sobotu byl odvysílán pořad České televize Z metropole, věnovaný mimo jiné nám velmi blízkým tématům: proměny a historie Malostranského náměstí, příběh pomníku maršála Radeckého a jeho možné obnovení na Malostranském náměstí, mariánský sloup na Staroměstském náměstí. V příspěvku o Malostranském náměstí (který se zaměřuje na nedávno proběhlou architektonickou soutěž) a v příspěvku o pomníku maršála Radeckého vystupuje náš předseda Ing. arch. Jan Bárta.

Pořad bude opakován dnes po půlnoci (tedy v úterý ráno) v 01:25 na ČT1 a ve čtvrtek ve 23:30 na ČT24. Záznam pořadu je také možno shlédnout na internetu na stránkách České televize. Odkaz na videozáznam.

Prosíme našeho člena pana Milana Machulu, aby se spojil s naším předsedou Janem Bártou, telefon 724006564.

V pátek 19. září byly vyhlášeny výsledky mezinárodní architektonické soutěže na úpravu Malostranského náměstí. S velkou radostí sdělujeme, že vítězný návrh, doporučený k realizaci, počítá s návratem pomníku maršála Radeckého! Pro nás to znamená velké povzbuzení, ale určitě i další práci – soustavně připomínat takto vniklý závazek vedení města i státu pomník skutečně realizovat. Proti realizaci určitě „vstanou noví bojovníci“, takže pro nás jen nastává další, doufejme krátká etapa. Také budou volby, podle českých zvyklostí nové vedení města zapomene, nebo úplně obrátí… Dokud pomník nestojí, naše činnost pokračuje, jen s novou nadějí na úspěch.

Jakmile se mi podaří získat souhlas autorů vítězného návrhu, s radostí Vás seznámíme s podrobnostmi. Tématu se budeme věnovat i na pravidelném setkání v Lapidáriu 13. listopadu.

Představení vítězné studie najdete na stránkách Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Koná se v pátek 12. září 2014 jako výjezní zasedání v obci Hlinná. Na programu bude mimo jiné uplatnění studie navrácení pomníku Jana Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče na Malostranské náměstí. Rádi bychom vyvolali veřejnou diskusi a také se snažíme ukázat na technické možnosti obnovení pomníku. Studie je určena nejen příznivcům obnovy pomníku, ale i odpůrcům (aby byla polemika!) a zejména politikům, kteří o věci budou nakonec rozhodovat.
Odkaz: Ideová studie (formát PDF)

Ve čtvrtek 13. listopadu od 17,00 se v Lapidáriu Národního muzea koná již tradiční setkání u bronzového maršálova sousoší. Pánové - vojáci v uniformách nebo v dobovém civilním oblečení, dámy v dobovém oblečení vítány. Po vyslechnutí odborných proslovů chvilka pro společenskou debatu při sklence vína ze sklepa U posledního soudu. Ponechte si laskavě volný podvečer, pozvánka bude včas distribuována.

Ve dnech  23. a 24.října 2014 se koná na výstavišti v Holešovicích výstava PAMÁTKY , na které již potřetí bude mít náš Spolek svůj stánek. Na stánku bude možno se dozvědět maximum informací o maší spolkové činnosti, o pomníku Radeckého i o osobě maršálově. Rovněž bude možno zde podat přihlášku do spolku či zaplatit členský příspěvek 2014.

Druhý den výstavy, tedy v pátek 24.10.,  se na stánku uskuteční členská schůze spolku. Jakmile budou distribuovány čestné vstupenky, budou členům a zájemcům obratem zaslány.

Jak je obecně známo, pražský Magistrát vypsal veřejnou anonymní mezinárodní soutěž na úpravu Malostranského náměstí, jeho obou částí.

S radostí sděluji, že díky pomoci našich podporovatelů se podařilo sestavit tým architektů (mne v to počítaje), kteří jsou do soutěže přihlášeni. Doufejme, že budeme úspěšní; a snad to nebudeme jen my, kteří svými návrhy na náměstí budou vracet sousoší bratrů Maxových - našeho maršála!

Zpracovali jsme již na jaře vlastní ideovou studii, kterou bychom rádi vyvolali veřejnou diskusi, také se snažíme ukázat na technické možnosti obnovení pomníku. Studie je určena nejen příznivcům obnovy pomníku, ale zejména politikům, kteří o věci budou nakonec rozhodovat.

Studii naleznete na těchto stránkách v rubrice POMNÍK ve formátu PDF.

FACTA NON VERBA

Jan E. Bárta, předseda

Žádáme všechny členy a příznivce myšlenky obnovy pomníku, aby laskavě  na své adresáře a po sítích šířili odkaz na naše stránky www.radecky.org s tím, že obsahují nové informace o studiích pomníku a další informace o podzimní činnosti spolku.