Novinky

Setkání se zúčastnilo přibližně 200 našich milých členů a příznivců, členů klubů vojenské historie a letos poprvé i rytířů Řádu sv. Jiří, Evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského. Setkání se konalo s přátelskou morální podporou Řádu, Národního muzea a historického 28. pěšího regimentu Praha.

lapidarium 2018 clenove radu sv Jiri
Členové Řádu sv. Jiří

V internetovém magazínu Náš region vyšel zajímavý článek o maršálu Radeckém. Až na poněkud zavádějící titulek (Radecký si, alespoň jak se traduje, oblíbil obalovaný řízek jako milánskou specialitu a přinesl jej co Vídně, což teprve dalo vzniknout víděňskému řízku jak jej známe) je to pěkný článek o našem velkém vojevůdci.

Přečíst si jej můžete na webu nasregion.cz

V polovině roku 2017 byl vydán 43. svazek Středočeského sborníku historického. Jedná se o monotematické číslo, obsahující příspěvky ze semináře Josef Václav Radecký z Radče a jeho místo v dějinách, který v listopadu 2016 uspořádal Státní oblastní archiv v Praze ve spolupráci s městem Sedlčany (Radecký v Sedlčanech: historický seminář a odhalení pamětní desky).

Více zde: https://www.primaplana.cz/news/radecky-v-panteonu-osvoboditelu-evropy-let-1813-1815/

Náramná sláva se v sobotu 13. listopadu před 160 lety konala na Malostranském náměstí, kde se tehdy odehrálo velkolepé odhalení pomníku maršálka Radeckého, slovutného českého vojevůdce. Pohnutou historii Radeckého pomníku si lze dnes od 17.00 připomenout v Lapidáriu Národního muzea na Výstavišti. Setkání zde pořádá Spolek Radecký, usilující o návrat sochy na Malostranské náměstí. „Jsme v kontaktu s projektanty a vybíráme místo, nemusí nutně být to původní, kde socha stála. Národní muzeum souhlasí, aby byla vytvořena kopie. Máme vytvořený i její sken,“popsal aktuální situaci okolo pomníku rada Spolku Radecký Jan Bárta.

Návrat záleží na postoji magistrátu, minulé vedení znovuvztyčení památky moc nakloněno nebylo. „Klidně a bez hysterie chceme připomenout osobnost maršála Radeckého a to, co v českých dějinách představoval,“ sdělil Jan Bárta.

Celý článek

Spolek Radecký Praha s přátelskou podporou Řádu svatého Jiří (evropského Řádu Domu Habsbursko-Lotrinského) Národního muzea a  Tradičního pěšího pluku č. 28 Praha si Vás dovolují pozvat na tradiční setkání u pomníku maršála Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče v Lapidáriu Národního musea v Praze na Výstavišti v Holešovicích u příležitosti 160. výročí úmrtí Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče 5. ledna 1858 a odhalení jeho pražského pomníku 13. listopadu téhož roku.

Setkání začne tradičně v 17 hodin v pondělí 13. listopadu, na programu je po úvodním slově předsedy našeho spolku a císařské hymně pozdrav Řádu sv. Jiří, slovo PhDr. Milana Nováka O.S.G.M., osobního adjutanta JCKV Karla Habsburského a přednáška Mgr. et Mgr. Petra Nohela, PhD na téma Historické kořeny Radeckých z Radče. Setkání zakončíme společným přípitkem ke cti Maršála Radeckého z Radče v Habsburském sále Lapidária u bronzového sousoší sochařů Josefa a Emanuela Maxových. Ukončení setkání je plánováno na 19,00 hod.

Pozvánka ke stažení (PDF)

Událost na Facebooku

Lapidárium 2018 pozvánka Page 1 Lapidárium 2018 pozvánka Page 2 Lapidárium 2018 pozvánka Page 3

V sobotu 11. srpna 2018 byl slavnostně požehnán pramen blahoslaveného císaře Karla I. v Návarově, poblíž Železného Brodu (mapa).

Akce byla pořádána Svazem c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české spolu s Korunou Českou (monarchistickou stranou Čech, Moravy a Slezska) za hojné účasti lidí z okolí i z daleka, mezi nimi i několika členů našeho spolku. Pramen byl přítomným knězem požehnán a vedle něj byl na památku zasazen dub.

Pramen se nachází v údolí řeky Kamenice nedaleko Návarovského mostu a penzionu Rusalka. Voda tu vytéká z prudkého svahu pod skalkou u červené turistické značky. Přestože v minulosti byl pramen mezi místními známý, už dlouhá léta byl ucpaný a voda vytékala skrytě do podloží a podmáčela turistickou cestu. Jiří Šubrt, člen Svazu c. k. vojenských vysloužilců, pramen v roce 2017 vyčistil, vysekal lože pramenu, uložil hrdlo a vyzdil podezdívku. Poté byla nad pramen upevněna dřevěná deska, s barevným vyobrazením císaře a jeho jménem, které je zároveň i jménem pramenu. Voda z pramene je krystalicky čistá, chutná a obsahuje léčivé složky, pramen má vydatnost až 3 l za minutu.

U příležitosti akce dostal předseda našeho spolku darem skleněnou sošku maršála Radeckého.

IMG 6813 600 IMG 6808 600 Barta Radecky

Internetový magazín Extrastory.cz připomněl maršála Radeckého a jeho vítěznou bitvu u Santa Lucie, která se odehrála právě ped 170 lety.

Na začátku května roku 1848 se odehrála významná bitva v italském tažení rakouského maršála českého původu Václava Radeckého. Ten na předměstí Verony Santa Lucia úspěšně vzdoroval početně mnohem silnější armádě sardinského krále Karla Alberta Savojského. Sardinský král disponoval 50 tisíci vojáky a 60 děly, Radecký měl v té době jen 17 tisíc mužů a 54 děl.

Celý článek: Extrastory.cz

Vážení členové a příznivci maršála Radeckého a jeho pomníku, v pátek 25. května se naše delegace ve složení Bárta, Míka, Ryšavý a Zápotocký zúčastnila na Heldenbergu slavnosti 160. výročí úmrtí polního maršála hraběte Radeckého z Radče. Současně tam náš předseda vystupoval jako zástupce Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsburssko – Lotrinského.

Od velmistra Řádu Radeckého (Radetzky Orden) jsme obdrželi poděkování za účast. (Jen vysvětlení k textu: Celou dobu jsme stáli na nástupu vojenských jednotek, řádů i civilních hostí v neuvěřitelném lijáku, samozřejmě nějaké deštníky nepřipadaly v úvahu)