Novinky

O slavnostním zahájení výstavy o maršálu Radeckém v Sedlčanech informoval také Příbramský deník.

Výstavu v muzeu pozitivně zhodnotil architekt Jan Bárta, předseda Spolku Radecký Praha, který usiluje o obnovu pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí. „Je velmi hezká, podařilo se shromáždit řadu zajímavých materiálů, některé z nich jsou vzácné. Do Sedlčan se s členy spolku a dalšími nadšenci pro historii vrátíme 3. listopadu, kdy bude v Kulturním domě Josefa Suka vědecká konference, kterou připravuje Státní vědecký archiv Praha a v pátek 5. listopadu se uskuteční v Sedlčanech další významná akce, při níž odhalíme na budově muzea maršálu Radeckému pamětní desku. Předtím dojde u kostela sv. Martina kolem desáté hodiny k nástupu vojenských historických jednotek, následovat bude mše a po bohoslužbě půjde průvod kolem 11. hodiny k muzeu, po odhalení desky plánujeme u morového sloupu čepobití – nastoupí vojáci a budeme jim předávat medaile," nastínil program předseda Bárta.

Celý článek si můžete řpečíst na pribramsky.denik.cz

V pátek 17.června 2016 byla zahájena výstava Polní maršál Radecký a jeho doba v Městském muzeu v Sedlčanech. Vernisáž byla součástí městských slavností. Autorem výstavy je pan Mgr. David Hroch, ředitel muzea.

Výstava podává sice stručný, ale zajímavý pohled na osobnost Václava Radeckého z Radče, obsahuje i málo známé dokumenty (mapy a další), pocházející z rodného zámku Radeckého v Třebnicích, které jsou dnes součástí Sedlčan. Výstava potrvá do konce prázdnin a rozhodně stojí za návštěvu. Více informací najdete na stránkách www.muzeum-sedlcany.cz

Od 1. července přijdou poslanci o vyhrazené parkoviště na Malostranském náměstí v souvislosti s jeho plánovanou revitalizací. Server Lidovky.cz mezi nimi uspořádal anteu, ve které mohli vyjádřit svůj názor na rušení parkoviště. Kromě toho, že většina poslanců rušení parkoviště odmítá, zaznívají mezi nimi také hlasy, že když už se bude uspořádání náměstí měnit, měl by se sem také vrátit pomník maršála Radeckého.

Celý článek si můžete přečíst na Lidovky.cz

U příležitosti oslav 250. výročí narození Jana Josefa Václava Radeckého z Radče uspořádalo městské muzeum v Sedlčanech výstavu Polní maršál Radecký a jeho doba.

Výstava bude otevřena od 17. června do 2. října v otvírací době muzea (Út–Ne 9–16 hodin), slavnostní zahájení výstavy se koná v pátek 17. června od 17 hodin.

Abychom usnadnili komunikaci s přáteli a spřízněnými spolky ze zahraničí, především ze zemí bývalého Rakouska-Uherska, zprovoznili jsme nově německojazyčnou verzi našich stránek. Nepřevádíme do němčiny všechny aktualní články, nicméně vše podstatné o našem spolku německá verze obsahuje.

Mezi jazykovými verzemi můžete přepínat pomocí vlaječek v pravém horním rohu.

Vážení členové a příznivci, chceme vás upozornit, že náš spolek má od 15. 4. nové bankovní spojení. Je to účet číslo: 1020295218/6100. Prosím uložte si ho, je také uvedeno zde na webu na stránce O nás. Platby na starý účet jsou možné jen do 30. dubna, pak bude zrušen!

V letošním roce 250. jubilea maršála Radeckého, kdy náš spolek připravuje několik významných aktivit, jako jsou velké vzpomínkové akce v Sedlčanech a v Praze, vydání publikace a další, jejichž financování bude jen částečně pokryto z grantů nebo prodeje, zejména oceníme jakýkoli dar od našich členů a příznivců. Předem vám děkujeme.

Tuto sobotu 23. dubna od 10:00 se na zámku v Brandýse nad Labem koná další ročník Audience u císaře Karla u příležitosti 100. výročí nástupu Jeho Veličenstva Karla I. na trůn českých králů a zároveň Karolínské slavnosti u příležitosti národních oslav 700. výročí narození císaře římského a krále českého, Otce vlasti blahé paměti Karla IV. Lucemburského.

Náš spolek se akce aktivně účastní, před zámkem budeme prodávat naše trička po Kč 250.-, u tohoto „stánku“ je možno se také vzájemně kontaktovat. Letos se také s naším praporem zúčastníme na Audienci nástupu vojenských jednotek jako civilní historický spolek.

Program Audience u císaře Karla

Vážení a milí přátelé maršála Radeckého, jak určitě už víte, nejnovější díl Kanceláře Blaník, asi nejsledovanějšího satirického seriálu (ale pozor – ke škodě autorů tentokrát přehnaně vulgárního) se jmenuje Náměstíčko. Pan Antonín Blaník v něm originálním způsobem, sobě vlastním, připomněl pomník maršála Radeckého. Panu Blaníkovi děkujeme, o pomníku se tak dozvěděly desetitisíce dalších zájemců.

V typicky absurdním závěru pak je představen fiktivní návrh na nahrazení Radeckého pomníku jeho „modernizovanou“ verzí.

Celý díl můžete zhlédnout online zde.

Další článek věnovaný obecně revitalizaci pražských prostranství a konkrétně rekonstrukci Malostranského náměstí vyšel na Neviditelném psu. Autor, historik architektury Zdeněk Lukeš, v něm podporuje snahu udělat z náměstí živý a volný prostor namísto současného parkoviště. Připomíná, že například i Staroměstské náměstí bývalo obsazeno parkujícími auty, což by nám dnes připadalo neskutečné, ale v sedmdesátých letech odsud bylo parkoviště vytlačeno a vzniklo tak volné náměstí, jak ho známe dnes. Ve svém článku nezapomíná ani na pomníky, které na Malostranském náměstí stály: Ernesta Denise a především maršála Radeckého: