Novinky

Významná akce našeho spolku, setkání u pomníku maršála Radeckého dne 13. listopadu 2014 od 17,00 hodin v Lapidáriu Národního muzea. Odkazy: pozvánkafotografie (autor p. Zdeněk Žalský).

Veletrhu Památky jsme se účastnili již potřetí. Náš stánek bylo možno navštívit na Výstavišti v Praze Holešovicích ve dnech 23. a 24. 10. 2014. Odkaz: fotogalerie.

Zkrácený záznam pořadu ČT „Z metropole“ o revitalizaci Malostranského námětí a navrácení pomníku maršála Radeckého tamtéž – odkaz na video.

RadeckyMFDnes5.11.14V Mladé frontě Dnes ve středu 5. listopadu 2014 vyšel obsáhlý článek o maršálu Radeckém a jeho pražském pomníku a možnostech návratu pomníku zpět na Malostranské náměstí.

Článek popisuje maršálovy vojenské zásluhy a předemším vývoj vztahu českého národa k němu, což se projevilo i na osudech pomníku.

Naskenovaný článek si můžete přečíst zde.

Spolek Radecký 1766 - 2016 má čest pozvat Vás na tradiční setkání u pomníku maršála Jana Václava hraběte Radeckého z Radče. Společně si připomeneme též 10. výročí beatifikace Karla I. Rakouského u jeho nově instalované busty v Lapidáriu Národního muzea.

Setkání se uskuteční v 17:00 hodin ve čtvrtek dne 13. listopadu 2014, v den 156. výročí odhalení pomníku za účasti císaře Františka Josefa I. s následujícím programem:

  1. zahájení, uvítání hostů
  2. PhDr. Vít Vlnas: Se štítem nebo na štítě? Nacionální spor o Radeckého pomník.
  3. PhDr. Dana Stehlíková: Památníky Habsburků ve sbírkách Národního muzea
  4. PhDr. Milan Novák: Blahoslavený Karel I. Rakouský
  5. Ing. arch. Jana Bárta: Ideová studie Spolku Radecký 1766 - 2016 a zpráva o výsledku veřejné architektonické soutěže, vypsané Magistrátem.
  6. závěr oficiální části, pochod Radeckého
  7. přátelské debaty (při sklence dobrého vína), fotografování u pomníku, prohlídka výstavky Spolku Radecký.

Předpokládané ukončení v 19,00 hodin.

Pány příslušníky tradičních vojenských jednotek prosíme o uniformovanou účast, u ostatních dam a pánů je dobové oblečení vítáno. Z důvodu materiální chudoby našeho Spolku si dovolíme stejně jako vloni požádati o dobrovolné vstupné k úhradě části nákladů se setkáním spojených.

Letošní pochod za monarchii se koná v tradičním termínu 28. října od 13:00 hodin z Václavského náměstí. Na závěr pochodu proběhne na Malostranském náměstí demonstrace za obnovení pomníku maršála Radeckého.

Ve dnech 23. a 24. října 2014 se již potřetí zúčastníme veletrhu Památky 2014 na pražském Výstavišti (stánek PK 118), kde budeme prezentovat snahu našeho spolku o navrácení maršálova pomníku na Malostranské náměstí. Bude zde možnost dozvědět se maximum informací o naší spolkové činnosti, o pomníku Radeckého i o osobě maršálově. Rovněž bude možno zde podat přihlášku do spolku či zaplatit členský příspěvek 2014.

Ve čtvrtek 23. 10. od 17:30 bude mít náš předseda Ing. arch. Jan E. Bárta přednášku o pomníku maršála Radeckého v prostoru PK 110.

Na závěr veletrhu, tedy v pátek 24. 10. od 16:00, konáme na stánku členskou schůzi spolku.
Odkaz na fotogalerii.

Oficiální stránka veletrhu

V sobotu byl odvysílán pořad České televize Z metropole, věnovaný mimo jiné nám velmi blízkým tématům: proměny a historie Malostranského náměstí, příběh pomníku maršála Radeckého a jeho možné obnovení na Malostranském náměstí, mariánský sloup na Staroměstském náměstí. V příspěvku o Malostranském náměstí (který se zaměřuje na nedávno proběhlou architektonickou soutěž) a v příspěvku o pomníku maršála Radeckého vystupuje náš předseda Ing. arch. Jan Bárta.

Pořad bude opakován dnes po půlnoci (tedy v úterý ráno) v 01:25 na ČT1 a ve čtvrtek ve 23:30 na ČT24. Záznam pořadu je také možno shlédnout na internetu na stránkách České televize. Odkaz na videozáznam.

Prosíme našeho člena pana Milana Machulu, aby se spojil s naším předsedou Janem Bártou, telefon 724006564.

V pátek 19. září byly vyhlášeny výsledky mezinárodní architektonické soutěže na úpravu Malostranského náměstí. S velkou radostí sdělujeme, že vítězný návrh, doporučený k realizaci, počítá s návratem pomníku maršála Radeckého! Pro nás to znamená velké povzbuzení, ale určitě i další práci – soustavně připomínat takto vniklý závazek vedení města i státu pomník skutečně realizovat. Proti realizaci určitě „vstanou noví bojovníci“, takže pro nás jen nastává další, doufejme krátká etapa. Také budou volby, podle českých zvyklostí nové vedení města zapomene, nebo úplně obrátí… Dokud pomník nestojí, naše činnost pokračuje, jen s novou nadějí na úspěch.

Jakmile se mi podaří získat souhlas autorů vítězného návrhu, s radostí Vás seznámíme s podrobnostmi. Tématu se budeme věnovat i na pravidelném setkání v Lapidáriu 13. listopadu.

Představení vítězné studie najdete na stránkách Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.