Novinky

Spolek Radecký Praha zve na tradiční setkání u pomníku maršála Jana Václava hraběte Radeckého z Radče, který je momentálně umístěn v Lapidáriu Národního muzea na Výstavišti v Praze – Holešovicích.

Setkání se uskuteční v 17,00 hodin v pátek dne 13. listopadu 2015, v den 157. výročí odhalení pomníku za účasti císaře Františka Josefa I.

Koruna Česká (Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vyjádřila podporu snažení našeho spolku. Tradiční Pochod za monarchii Koruny České dne 28. října 2015 byl ukončen na Malostranském náměstí manifestací za obnovu pomníku maršála Radeckého. Předseda Spolku Radecký Praha tam seznámil přítomné se stavem příprav, směřujícím k navrácení pomníku na jeho původní místo na Malostranském náměstí.

Fotogalerie z akce

Již počtvrté se Spolek Radecký Praha zúčastnil veletrhu Památky na Výstavišti v Praze-Holešovicích. Na stánku také proběhla schůze členů spolku.

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

 

Zveme všechny členy spolku na výstavu Památky 2015 na výstavišti v pražských Holešovicích (letos v Křižíkových pavilonech) a zároveň připomínáme, že v průběhu výstavy se na stánku tradičně uskuteční členská schůze našeho spolku.

Upozorňujeme, že došlo ke změně a členská schůze proběhne tentokrát už v první den výstavy, ve čtvrtek 22. října, od 17 hodin.

Náš vzácný patron a podporovatel, pan PhDr. Milan Novák z Brandýsa nad Labem, byl dne 28. září tohoto roku, na svátek sv. Václava knížete, dekorován komandérským stupněm Papežského Řádu sv. Řehoře Velikého. PhDr. Milan Novák byl povýšen Svatým otcem, dekoraci slavnostně předával Jeho Eminence Dominik, kardinál a primas český.

Vážený pane doktore, srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další záslužné práci.

Za Spolek Radecký Praha ing. arch. Jan Bárta, předseda.

Ve dnech 22. a 23. října 2015 se koná na výstavišti v Holešovicích výstava PAMÁTKY 2015, které se již počtvrté náš spolek zúčastní. Na našem stánku bude možno osobně pohovořit se členy spolku, dozvědět se maximum informací o maší spolkové činnosti, o pomníku Radeckého i o osobě maršálově. Rovněž bude možno zde podat přihlášku do spolku či zaplatit členský příspěvek.

První den výstavy, tedy ve čtvrtek 22. 10.,  se na stánku uskuteční členská schůze spolku. Jakmile budou distribuovány čestné vstupenky, budou členům a zájemcům obratem zaslány.

Tento památník, vybudovaný vojáky a důstojníky II. batalionu 28. pěšího regimentu Praha, byl odhalen při polní mši dne 18. 8. 1916 uprostřed těžkých bojů na Italské frontě. Památník byl vztyčen v horách nad Straniger Alm u městečka Kirchbach, v nadmořské výšce téměř 2000 m, několik metrů od italské hranice jižních Korutan.

Ve čtvrtek 2. července proběhla předprázdninová členská schůze našeho spolku. Laskavostí Klubu za starou Prahu se opět uskutečnila v Juditině věži na Malé Straně.

Na programu byla rekapitulace činnosti spolku od poslední schůze v únoru tohoto roku, především zpráva o naší účasti na slavnosti v rakouském Heldenbergu 23. května s promítáním fotek. Dále jsme probírali plány další činnosti, zejména v souvislosti s 250. výročím narození maršála Radeckého v příštím roce.

V rámci schůze byl také představen nový prapor našeho spolku.

Fotogalerie ze schůze

Po delších přípravách Vám konečně představujeme modernizaci našich webových stránek, o níž jsme uvažovali již delší dobu, ale odhodlali jsme se k ní při příležitosti změny názvu našeho spolku.

Obsah stránek zůstává zachován a měli byste tu tak najít i všechny články z našeho starého webu. V dohledné době ale chystáme některá další vylepšení, jako například jazykové verze, aby byly informace o našem spolku přístupné i pro naše přátele z jiných zemí. Pokud se setkáte s jakýmikoli problémy se zobrazováním či funkčností stránek, určitě nám dejte vědět, pokusíme se obtíže odstranit.