Novinky

Laskavostí muzea v Ústí nad Labem jsme získali portrét maršála Radeckého, který vznikl kolem roku 1913. Autor je neznámý, do muzea se dostal v roce 1970.

Původně byl vystaven v Jubilejním pomníku v Chlumci.

S blížícím se koncem roku 2014 si rada Spolku Radecký 1766 – 2016 dovoluje zaslat další ze série pohlednic s vyobrazením pomníku maršála Radeckého.

Významná akce našeho spolku, setkání u pomníku maršála Radeckého dne 13. listopadu 2014 od 17,00 hodin v Lapidáriu Národního muzea. Odkazy: pozvánkafotografie (autor p. Zdeněk Žalský).

Veletrhu Památky jsme se účastnili již potřetí. Náš stánek bylo možno navštívit na Výstavišti v Praze Holešovicích ve dnech 23. a 24. 10. 2014. Odkaz: fotogalerie.

Zkrácený záznam pořadu ČT „Z metropole“ o revitalizaci Malostranského námětí a navrácení pomníku maršála Radeckého tamtéž – odkaz na video.

RadeckyMFDnes5.11.14V Mladé frontě Dnes ve středu 5. listopadu 2014 vyšel obsáhlý článek o maršálu Radeckém a jeho pražském pomníku a možnostech návratu pomníku zpět na Malostranské náměstí.

Článek popisuje maršálovy vojenské zásluhy a předemším vývoj vztahu českého národa k němu, což se projevilo i na osudech pomníku.

Naskenovaný článek si můžete přečíst zde.

Spolek Radecký 1766 - 2016 má čest pozvat Vás na tradiční setkání u pomníku maršála Jana Václava hraběte Radeckého z Radče. Společně si připomeneme též 10. výročí beatifikace Karla I. Rakouského u jeho nově instalované busty v Lapidáriu Národního muzea.

Setkání se uskuteční v 17:00 hodin ve čtvrtek dne 13. listopadu 2014, v den 156. výročí odhalení pomníku za účasti císaře Františka Josefa I. s následujícím programem:

  1. zahájení, uvítání hostů
  2. PhDr. Vít Vlnas: Se štítem nebo na štítě? Nacionální spor o Radeckého pomník.
  3. PhDr. Dana Stehlíková: Památníky Habsburků ve sbírkách Národního muzea
  4. PhDr. Milan Novák: Blahoslavený Karel I. Rakouský
  5. Ing. arch. Jana Bárta: Ideová studie Spolku Radecký 1766 - 2016 a zpráva o výsledku veřejné architektonické soutěže, vypsané Magistrátem.
  6. závěr oficiální části, pochod Radeckého
  7. přátelské debaty (při sklence dobrého vína), fotografování u pomníku, prohlídka výstavky Spolku Radecký.

Předpokládané ukončení v 19,00 hodin.

Pány příslušníky tradičních vojenských jednotek prosíme o uniformovanou účast, u ostatních dam a pánů je dobové oblečení vítáno. Z důvodu materiální chudoby našeho Spolku si dovolíme stejně jako vloni požádati o dobrovolné vstupné k úhradě části nákladů se setkáním spojených.

Letošní pochod za monarchii se koná v tradičním termínu 28. října od 13:00 hodin z Václavského náměstí. Na závěr pochodu proběhne na Malostranském náměstí demonstrace za obnovení pomníku maršála Radeckého.

Ve dnech 23. a 24. října 2014 se již potřetí zúčastníme veletrhu Památky 2014 na pražském Výstavišti (stánek PK 118), kde budeme prezentovat snahu našeho spolku o navrácení maršálova pomníku na Malostranské náměstí. Bude zde možnost dozvědět se maximum informací o naší spolkové činnosti, o pomníku Radeckého i o osobě maršálově. Rovněž bude možno zde podat přihlášku do spolku či zaplatit členský příspěvek 2014.

Ve čtvrtek 23. 10. od 17:30 bude mít náš předseda Ing. arch. Jan E. Bárta přednášku o pomníku maršála Radeckého v prostoru PK 110.

Na závěr veletrhu, tedy v pátek 24. 10. od 16:00, konáme na stánku členskou schůzi spolku.
Odkaz na fotogalerii.

Oficiální stránka veletrhu

V sobotu byl odvysílán pořad České televize Z metropole, věnovaný mimo jiné nám velmi blízkým tématům: proměny a historie Malostranského náměstí, příběh pomníku maršála Radeckého a jeho možné obnovení na Malostranském náměstí, mariánský sloup na Staroměstském náměstí. V příspěvku o Malostranském náměstí (který se zaměřuje na nedávno proběhlou architektonickou soutěž) a v příspěvku o pomníku maršála Radeckého vystupuje náš předseda Ing. arch. Jan Bárta.

Pořad bude opakován dnes po půlnoci (tedy v úterý ráno) v 01:25 na ČT1 a ve čtvrtek ve 23:30 na ČT24. Záznam pořadu je také možno shlédnout na internetu na stránkách České televize. Odkaz na videozáznam.