Novinky

K příležitosti 250. výročí narození maršála Radeckého bude používáno příležitostné ruční poštovní razítko s textem: Václav Radecký, Sedlčany. Razítko bude používáno od 2. 11. do 4. 11. 2016 poštou 264 01 Sedlčany. V obrazu razítka je podobizna maršála Radeckého. Autorem razítka je Karel Zeman.

Bohužel v den naší slavnosti v Sedlčanech, tedy 5. 11., bude pošta zavřená. Kdo by tedy stál o odeslání pošty s oním příležitostným razítkem, musí do Sedlčan už předtím – například na ve čtvrtek 3. 11.

Česká pošta také vydá dne 2. 11. 2016 Pamětní list známkové tvorby ke 250. výročí narození maršála Radeckého (s nalepenou známkou „200. výročí bitvy u Lipska“). Prodej omezeného počtu jednotlivých kusů bude od 2. 11. na hlavní pražské poště v Jindřišské ulici.

 

Sedlčany - Spolek Radecký z Prahy, sedlčanská radnice a Městské muzeum Sedlčany připravují pod záštitou starosty Sedlčan a senátora Jiřího Buriana a ministra kultury Daniela Hermana k 250. výročí narození Josefa Václava Radeckého z Radče několik významných akcí. Společně připomenou, že se Radecký narodil 2. listopadu 1766 v zámku Třebnice nedaleko Sedlčan. Do dějin vstoupil jako významný vojenský velitel, stratég, politik, reformátor a je považován za jednoho z největších vojevůdců Evropy 19. století.

Celý článek: Příbramský deník

Spolek Radecký Praha s podporou Tradičního c.k. pěšího pluku č. 28 – Pražské děti a Tradičního c.k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 8 Praha si Vás dovoluje pozvat na slavnost k připomínce 250. výročí narození Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče a 158. výročí odhalení jeho pražského pom níku na Malostranském náměstí.

Slavnost se koná dne 13. listopadu (neděle) 2016 pod záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury České republiky.

Spolek Radecký Praha a Město Sedlčany Vás zvou na slavnost odhalení pamětní desky Josefu Václavu hraběti Radeckému z Radče, rodáku z Třebnic u Sedlčan.
Slavnost se koná v sobotu dne 5. listopadu 2016 pod záštitou pana ing. Jiřího Buriana, senátora a starosty města Sedlčany. Pamětní deska na budově Městského muzea bude odhalena u příležitosti 250. výročí narození maršála Radeckého.

Spolek Radecký Praha Vás srdečně zve na slavnostní uvedení Jubilejního sborníku k 250. výročí narození maršála hraběte Josefa Václava Radeckého z Radče Maršál Radecký: od vojevůdce k pomníku ve středu 26. října od 18 hodin v knihkupectví Juditina věž (Mostecká 1, Praha-Malá Strana), které je nejblíže místu, kde stával Radeckého pomník.

V květnu 2016 spolupořádal spolek Radecký Praha pro své členy a příznivce třídenní zájezd do Vídně a okolí k prohlídce výstav ke 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. Součástí zájezdu byla také návštěva několika míst souvisejících s maršálem a dalších historických zajímavostí. Níže jsou odkazy na tři obsáhlé fotogalerie od našeho člena Zdeňka Martínka.

K 250. výročí narození maršála Radeckého se nám podařilo po téměř roce příprav sestavit jubilejní sborník „Maršál Radecký: od vojevůdce k pomníku“ s příspěvky předních historiků a znalců jeho života a působení. První část se věnuje významu osobnosti maršála Radeckého v kontextu historie Rakousko-Uherska, druhá část se zabývá vznikem a osudem pomníku v Praze na Malostranském náměstí.