Novinky

Na zpravodajském serveru Forum24 vyšel rozhovor s novým náměstkem pražského primátora pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Jiřím Pospíšilem (TOP 09). Věnuje se v něm mimo jiné plánu na obnovu pomníku maršála Radeckého:

V neposlední řadě, a to je věc, na níž mi záleželo už v předešlých letech, je to obnova pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí.

Radeckého pomník má své příznivce i odpůrce. Neobáváte se kontroverzí kolem něj?

V současné politické situaci není nic špatného, když se národ hlásí ke svým vojenským veličinám, k profesionálům, kteří byli schopni bojovat za svou zemi. Žijeme v době, kdy vojenští profesionálové začínají být habilitováni, a v případě maršála Radeckého se bavíme o historické osobnosti, která pocházela z Čech a jejíž vojenský věhlas byl bezpochyby celoevropský. Předpokládám proto, že o obnově umělecky mimořádně zdařilého pomníku povedeme věcnou debatu.

Celý rozhovor si můžete přečíst na webu Forum24.cz

Pomník nejslavnějšího českého vojevůdce se má po více než sto letech vrátit na Malostranské náměstí. O návrat sochy rakousko-uherského polního maršála Josefa Václava Radeckého z Radče usiluje nový pražský radní pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09). Radecký má ale i řadu nepřátel. Mezi nimi i minulé vedení metropole v čele s Piráty.

(...)

O jeho obnovu a navrácení se v posledních letech neúspěšně pokoušejí spolky i někteří politici, přesto se stěhování Radeckého na Malou Stranu nedaří. Asi deset let plánovaná revitalizace náměstí a předláždění okolí sněmovny se nabízelo jako vhodná příležitost, kdy otázku návratu pomníku znovu otevřít. Magistrát pod předchozím primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) si to však podle architektů nepřál. A tak Radecký nakonec do architektonického návrhu na proměnu náměstí zanesen nebyl. V očích některých kritiků je slavný vojevůdce symbolem nadvlády a útlaku Čechů monarchií.

Nový radní pro kulturu a památkovou péči Jiří Pospíšil to podle svých slov chce změnit. Chtěl by pomník po sobě zanechat jako odkaz své práce. S přípravou už začal. O otázce obnovení pomníku hovořil v uplynulých dnech i s ministrem kultury Martinem Baxou z ODS, který podle Pospíšila nápad vítá. Probrat chce Radeckého v nejbližší době i s náměstkem primátora pro územní rozvoj Petrem Hlaváčkem (STAN).

Přečtěte si celý článek na webu Echo24.cz.

V časopise 100+1 vyšel po předchozím článku Maršál Václav Radecký: Jediný Čech, kterého obdivoval František Josef I. další text o maršálu Radeckém od historika Jiřího Pernese, tentokrát podrobně popisující jeho životní dráhu, jeho úspěšná vojenská tažení i provedené reformy rakouské armády

Když Napoleon Bonaparte utrpěl v Rusku zničující porážku, velitelem spojeneckých vojsk protinapoleonské koalice se stal Karel kníže Schwarzenberg, který si Radeckého vyžádal jako náčelníka generálního štábu. Radecký se hlavní měrou zasloužil o bitevní plán střetnutí v bitvě národů u Lipska ve dnech 16. až 19. října 1813 a měl tak na Napoleonově porážce prvořadou zásluhu. Pak naplánoval i postup spojeneckých vojsk do nitra Francie, k němuž došlo v následujícím roce, a který vyvrcholil obsazením Paříže.

Radecký si užíval slávy, panovníci vítězných mocností jej dekorovali nejvyššími řády, císař František I. jej jmenoval skutečným tajným radou. Když se ho po válce ptal, jaká má přání, aby mu je mohl splnit, požádal Radecký o přeložení od štábu k jednotce a stal se velitelem jízdní divize v Šoproni.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Dámy a pánové, opět se po roce scházíme v této historické budově, abychom zhodnotili svoji činnost.

Jednou větou dovolte na úvod připomenout: Smyslem existence našeho Spolku je jednak trvalé připomínání mimořádně významné historické osobnosti Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče, jednak soustavná přípravná práce pro obnovu jeho pražského pomníku, odhaleného v roce 1858 a dočasně odstraněného v roce 1919. A to tak dlouho, dokud se návrat pomníku neuskuteční.

Během loňského roku jsme absolvovali řadu jednání a prezentovali stav našich příprav na obnovu pomníku při různých příležitostech. Uskutečnilo se několik přednášek o Radeckém a jeho pomníku, kupř. pro Klub vojenské historie Praha.

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem připravuje pozoruhodnou akci: Slavnostně vypravuje historický cestovní kočár vezoucí samotného maršála Radeckého, který pojede po pamětihodných místech Olomouckého kraje.

Dle cestovního řádu do obcí či města Prostějova zavítá 25. března 2023 cestovní kočár vezoucí postavy dávné historie, cechmistra, mistra kočího, lokaje a podkoní, muzikanta, za doprovodu jízdní hlídky několika mužů 1. Hulánského regimentu.. V roli maršála vystoupí moderátor Václav Žmolík.

V časopise 100+1 vyšel článek o Josefu Václavu Radeckém od historika Jiřího Pernese, věnovaný jeho životu a mimo jiné také vztahu toho, co znamenalo být Čechem a být Rakušanem:

Kult maršála Václava Radeckého z Radče se pěstoval jako jeden ze symbolů šťastného soužití národů podunajské monarchie. Jméno oblíbeného maršála bylo s habsburskou říší natolik spojeno, že se po jejím rozpadu začaly ozývat hlasy, podle kterých vlastně vůbec nebyl Čechem, ale Rakušanem.

(...) Je nesporné, že populární maršál ve svém životě spojoval češství i rakušanství. Těžko dnes samozřejmě dokážeme odpovědět na otázku, čím se cítil být více, zda Čechem nebo Rakušanem, když habsburským panovníkům věrně a oddaně sloužil po většinu svého dlouhého života. Musíme ovšem vzít v úvahu, že tehdy se obě skutečnosti nevylučovaly. Neexistoval žádný důvod, proč by se příslušník českého národa neměl pokládat za dobrého Rakušana, a proč by se uvědomělý rakouský občan nemohl cítit dobrým Čechem.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Zítra 5. ledna si připomínáme 165 výročí úmrtí maršála Josefa Václava, hraběte Radeckého z Radče. Zemřel po celoživotní službě pěti panovníkům ve věku 92 let v Miláně, byl slavnostně pohřben ve Vídni a poté uložen do hrobky na Heldenbergu v Klein Wetzdorfu u Vídně.

Hrabě Radecký byl jednou z pozoruhodných osobností Evropy první poloviny 19.století, velký vojevůdce pocházející z české historické šlechty.

Zdálo se, že se podaří jej z české historické paměti vymazat; v nové době jeho památku naštěstí připomněla vědecká konference historiků v roce 1992. A od roku 2012 jeho osobnost trvale připomíná Spolek Radecký Praha, jenž současně pracuje na přípravách obnovení maršálova pomníku na Malostranském náměstí.

Prosíme, vzpomeňte zítra spolu s námi maršála Radeckého. Ať odpočívá v pokoji.

16.-19. 10. si připomínáme 209. výročí bitvy u Lipska, tzv. Bitvy národů, jež zastavila Napoleonovo dobývání Evropy.

"Srážkami dílčími ho ustavičně musíme znavovati, každý prostředek podpůrný mu odepříti, jeho posily pokaždé rozprášiti." Taková byla strategie Josefa Václava Radeckého, náčelníka generálního štábu spojeneckého vojska pod velením Karla ze Schwarzenbergu. Osvědčila se a přispěla k Napoleonově porážce. I tuto jeho válečnou zásluhu a statečnost vojáků připomínal pomník Radeckého v Praze.

Vážené dámy, vážení pánové, patroni, členové a podporovatelé Spolku Radecký Praha, blíží se termín našeho tradičního podzimního setkání. Scházívali jsme se v lapidáriu Národního muzea, vždy 13. listopadu, ve výroční den odhalení pomníku na Malostranském náměstí císařem a králem Františkem Josefem I. v roce 1858. Pak dvakrát znemožnila setkání epidemie, nyní je Lapidárium pro havarijní technický stav uzavřeno. V listopadu 2021 jsme proto mrzli a mokli na Malostranském náměstí.

Laskavostí pana generálního ředitele Národního technického muzea Mgr. Karla Ksandra jsme získali pro naše letošní setkání prostory v budově Národního technického muzea na Letné. A tradiční termín se letos z provozních důvodů posunul o den.

Setkání se koná v pondělí 14. listopadu 2022 od 18,00 v kinosále hlavní budovy NTM na Letné.

Promluví pan PhDr. et Mgr. Pavel Horák,Ph.D., umělecká slévárna HVH spol. s r.o., který bude prezentovat své bohaté zkušenosti s odléváním bronzových skulptur.

Spolek Radecký představí modely pomníku, které byly nově vyrobeny ve dvou velikostech ve spolupráci s ČVUT pro prezentaci možné podoby obnoveného pomníku.

Těšíme se na setkání.

V souvislosti s plánovanou revitalizací Malostranského náměstí usiluje Spolek Radecký, aby se pod novou dlažbu položily základy pro budoucí obnovu pomníku.

Umístění před Profesním domem navrhl na doporučení historiků a architektů Ateliér Hájek. Setkání příznivců návratu vynikajícího sousoší bratří Maxů je nejen apelem na komunální politiky, jejichž strany mají obnovu pomníku ve volebních programech, ale také aktuální informací pro veřejnost o konkrétních dosažených výsledcích vč. veřejné sbírky.

ČTK