Novinky

Vysokoškolský divadelní soubor Comica Economica uvede ve spolupráci s česko-rakouským výtvarníkem a spisovatelem Janem Brabencem zbrusu nové představení s názvem Radeckého pochod životem. Unikátní interpretace vojenské kariéry maršála Radeckého, nejslavnějšího vojevůdce narozeného v Čechách, a zdobená drobnými prvky fikce, si spíše než poučit diváka o historických souvislostech klade za cíl apelovat na silný lidský příběh a otevřít nadčasové téma válek. Slavnostní premiéra se uskuteční 10. listopadu 2019 v pražském divadle Semafor.

Připravili jsme nový soubor základních informací o pomníku maršála Radeckého, obsahující jak informace o historické osobě hraběte Radeckého a jeho době, tak technické detaily případné obnovy pomníku. Tato fakta považujeme za potřebná pro racionální úvahy o navrácení tohoto mimořádného sochařského díla na Malostranské náměstí.

Nový soubor základních informací si můžete přečíst na této stránce.

Spolek Radecký Praha s přátelskou podporou Řádu svatého Jiří (evropského Řádu Domu Habsbursko-Lotrinského) Národního muzea a Tradičního pěšího pluku č. 28 Praha si Vás dovolují pozvat na tradiční setkání u pomníku maršála Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče v Lapidáriu Národního musea v Praze na Výstavišti v Holešovicích v roce 253. výročí narození Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče 2. listopadu 1766, 161. výročí odhalení jeho pražského pomníku 13. listopadu 1858
a 101. výročí zásahu Klubu Za starou Prahu k záchraně sousoší před zničením.

Setkání se koná tradičně 13. listopadu od 17 hodin v Lapidáriu Národního muzea v Praze. Zakončíme jej společným přípitkem ke cti Maršála Radeckého z Radče v Habsburském sále Lapidária u bronzového sousoší sochařů Josefa a Emanuela Maxových. Ukončení setkání je plánováno na 19,00 hod.

Pozvánka ke stažení (PDF)

Událost na Facebooku

Lapidárium 2019 pozvánka Page 1 Lapidárium 2019 pozvánka Page 2 Lapidárium 2019 pozvánka Page 3

Hostem pořadu Hovory na Českém Rozhlasu Plus byl výtvarník a spisovatel Jan Brabenec.

Vystavuje v metropolích světa, žije mezi Vídní a Prahou. Jako milovníka historie ho zaujala postava maršála Radeckého. Napsal o něm divadelní hru. Moderuje Eva Hůlková.

Pořad si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu.

472. přednáška z cyklu Hovory o Praze pořádaného Klubem za starou Prahu nese název Pomník maršála Radeckého v kontextu pražské veřejné plastiky poloviny 19.století. Koná se dne 23.září od 18,00v kinosálu Národního technického muzea a přednese ji Ing. arch. Jan Bárta, předseda Spolku Radecký Praha.

Devatenácté století bylo dobou velkého technického pokroku i společenských změn. Bohatí měšťané soutěžili o vliv se šlechtou, svoje bohatství i názory zhmotňovali významnými stavbami, otevíráním soukromých zahrad a parků veřejnosti a výzdobou veřejných prostranství památníky národních výtečníků. Jedním z nich byl i Josef Václav Radecký z Radče…

Více informací: Klub za starou Prahu

V časopise Echo nedávno vyšel zajímavý článek Petra Holuba o maršálu Radeckém, popisující jeho vojenské úspěchy v Napoleonských válkách a válce proti revoluční Itálii v letech 1848–49 zmiňující klady i negativa maršálova působení nejen v severní Itálii a vyznívající nadějně pro náš úmysl obnovy pomníku.

(...) Sochu z Malostranského náměstí odstranil magistrát v roce 1919 jako symbol nenáviděného Rakouska, k tomu ještě radní tvrdili, že se proti soše milánského kata ohradilo blízké italské velvyslanectví. V učebnicích pro střední školy se jméno Radecký nevyskytuje. Až roku 2o14 doporučil vrátit sochu Radeckého na víceméně původní místo Ateliér Hájek, který vyhrál soutěž o revitalizaci náměstí. Plán se zatím neuskutečnil a sochu rakouského maršála nechal magistrát z dokumentace r,yškrtnout. Není na tom nic neobvyklého. Oslavy maršála Radeckého se konaly v novém století celkem patnáctkrát v Olomouci jako Mezinárodní festival vojenských hudeb. V roce 2017 ovšem bylo jméno maršála z názvu odstraněno.
Nejslavnější maršál Rakouské říše byl podceňován celý život. Poprvé se mu to přihodilo v patnácti, když ho odmítia vstupní kontrola na vojenské akademii. ,,Mladý pan hrabě je příliš slabý, aby snášeI útrapy vojenské siužby třeba jen několik let,“ stojí v dokumentech. Nenechal se však odradit, měl výdrž i trpělivost. Proto lze předpokládat, že se přes všechny nástrahy vrátí i tentokrát.

Celý článek si můžete přečíst v (placené) online verzi na webu Echo24.cz.

 

Divadlo Comica Economica připravuje divadelní hru „Radeckého pochod životem“. Hru napsal Jan Brabenec, velký a aktivní podporovatel naší myšlenky. Je to muž renesančních rozměrů, spisovatel, výtvarník, vlastní m.j. galerii ve Vídni.

Zveme všechny na neděli 10.listopadu v 19.00 do divadla SEMAFOR v Dejvicích na premiéru. Reprízy budou v Praze a ve Vídni.

Více na:
http://www.comicaeconomica.cz/
http://www.comicaeconomica.cz/fota-ze-zkousky-radeckeho-pochod-zivotem/

Zveme vás na slavnostní odhalení informační tabule u pramene císaře Karla I. v Návarově.

Svaz pořádá Koruna Česká (Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) a Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny České.

Článek na internetovém magazínu Náš region přibližuje vojenské úspěchy maršála Radeckého v Itálii. Letos uplynulo právě 170 let od vítězného tažení roku 1849, kdy Radecký s konečnou platností zvítězil nad sardinským králem Karlem Albertem a alespoň načas zajistil zachování Lombardsko-Benátského království.

Ať chceme nebo ne, Česko bylo po 300 let součástí Rakouského císařství, později Rakouska-Uherska, a spolu s ním zažívalo i ty jeho lepší chvíle. Určitě mezi ně patřila i vítězná tažení českého maršála Václava Radeckého v severní Itálii, tradičním českém zájmovém území.

Čtětě na webu Náš region

Na zpravodajském portálu tiscali.cz vyšel pěkný článek od Heleny Kalendové představující historickou osobnost maršála Radeckého.

Maršál Radecký, geniální vojevůdce devatenáctého století, bojoval v sedmnácti taženích a sloužil pěti císařům celých dvaasedmdesát let. Bojovník proti Turkům a Napoleonovi, který prý neprohrál žádnou bitvu, v níž velel, pocházel ze středočeské Třebnice.