Novinky

Nedávné usnesení rady městské části Praha 1 (souhlas se záměrem navrátit pomník maršála Josefa Václava Radeckého z Radče na náměstí) vzbudilo zaslouženou pozornost. Níže přinášíme přehled ohlasů z tisku.

Pomník maršála Radeckého se dostal do finále soutěže Máme vybráno spolku Pro památky.

V on-line hlasování ve druhém kole soutěže veřejnost určí, jak si jednotlivé projekty rozdělí celkem 100 tisíc Kč. Hlasování probíhá do 31. srpna, slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat 15. září v dominikánském klášteře v Praze. Je to jedinečná možnost, jak svým hlasováním můžete podpořit sbírku určenou na obnovu pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí v Praze.

Hlasovat můžete na stránkách soutěže zde: https://www.mamevybrano.cz/soutez-hlavni-mesto-praha

Děkujeme za vaše hlasy!

Vrátí se maršál Radecký na Malostranské náměstí? V úterý padlo zásadní rozhodnutí. Rada Prahy 1 dnes podpořila návrh radního Votočka a radního Richarda Bureše a vyslovila souhlas se záměrem navrátit pomník maršála Josefa Václava Radeckého z Radče na náměstí. Což je první konkrétní výsledek skoro desetileté snahy našeho spolku; podklady k jejich jednání jsme ostatně dodali právě my. Je to první velký krok k tomu, abychom mohli tento pomník opět spatřit na Malostranském náměstí.

Tento návrh předtím projednala a podpořila také Komise pro kulturu. Následovat budou jednání s magistrátem a bude potřeba domluvit jak definitivní umístění pomníku, tak i financování. Před celkovou rekonstrukcí Malostranského náměstí bude také proveden archeologický průzkum a připraví se základy, aby vztyčení pomníku mnohlo být začleněno do této rekonstrukce. Celková proměna náměstí by měla začít ještě během letošního roku.

Pomník maršála Radeckého na Malostranském náměstí v Praze byl odhalen 13. listopadu 1858 jako vůbec první pomník tohoto českého vojevůdce. Na svém místě stál necelých 63 let do května 1919, kdy byl rozebrán a uložen do Lapidária Národního muzea.

V rámci cyklu rozhlasových pořadů Jak to bylo doopravdy vyšel zajímavý díl věnovaný životu maršála Radeckého. Jeho hostem byl náš vážený patron, historik Jiří Rak.

„Maršál Radecký měl vše, co potřeboval. Talent a štěstí, které je také zapotřebí, a boji se nikdy nevyhýbal,“ říká historik Jiří Rak. A přitom stačilo tak málo a vojákem by vůbec nebyl. Byl to drobný útlý chlapec, který se údajně k vojákům nehodil právě „zdravotním pohledem“, ale protože Josefa Václava Radeckého provázela jistá zarputilost už od dětství, nejenže se stal vojákem, ale také vojevůdcem, který získával obdiv a respekt a nesmazatelně se zapsal do historie.

(...) A zastavme se u toho, zda patřil k českým zemím, protože se často zdá, jako by nebyl „náš“. Ale stačí si pročíst archivní dokumenty a jedním z ilustrujících důkazů je dopis maršála Radeckého z roku 1849, který byl adresován obyvatelům Berounského kraje. Právě od nich totiž obdržel čestné občanství a v poděkování mimo jiné napsal:

„Památka, věnovaná mi rodinami z dědinek milých z krásné vlasti české, z dědinek, v nichž jsem útlé mládí své strávil, z míst, kde i kosti mých drahých rodičů práchniví. Ku kostem po otcích svých složil bych rád i své po těchto nesnázích dlouhého a často strastiplného živobytí, v lůno milené vlasti mé české.“ Dopis napsal sám a česky.

Pořad si můžete poslechnout zde: Patřil maršál Radecký k velikánům české historie?

Spolek Pro památky vyhlásil soutěž veřejných sbírek pro obnovu památek. Každý může podpořit svoji oblíbenou památku v kategorii Cena veřejnosti soutěže MÁME VYBRÁNO. Hlasování probíhá ve dvou kolech, do 5. června můžete podpořit jednu ze sbírek a určit tak, kdo v daném kraji postoupí do finále.

Je to jedinečná možnost, jak podpořit naši sbírku určenou na obnovu pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí v Praze.

Hlasovat můžete na stránkách www.mamevybrano.cz. Naši sbírku naleznete pod označením 003 - Praha: Obnova pražského pomníku. Tlačítko pro hlasování je pod seznamem památek.

Vítězné sbírky získají kromě finančního příspěvku také mediální podporu.

Děkujeme za vaše hlasy!

Audience u císaře Karla I., které se Spolek Radecký tradičně účastní, je bohužel v tomto roce vzhledem s současné situaci zrušena. Níže přinášíme text hlavního pořadatele a mimo jiné i patrona našeho spolku, Milana Nováka:

Vážení přátelé, ctitelé blahoslaveného císaře Karla a příznivci tradic naší střední Evropy,

s lítostí musíme oznámit, že Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi se dne 2. května 2020 nekoná.

Poprvé za 18 let je tradiční Audience u císaře Karla I. znemožněna stavem nouze v ČR a v Evropě. Doufáme a věříme, že se situace v dohledné době zlepší, není však pravděpodobné, že bychom se na bývalém zámku císaře Karla I. v Brandýse nad Labem mohli sejít se všemi přáteli a příznivci také z Rakouska, Německa, Maďarska a dalších sousedních zemí, jak jsme každoročně zvyklí. Zůstaňme proto spojeni v duchu a v modlitbách a přejme si, abychom se všichni ve zdraví znovu setkali při Audienci u císaře Karla I. v roce 2021.

Události těchto dnů odhalují slabost lidí tváří v tvář silám přírody. Jsou výzvou k pokoře a dokazují, že virtuální svět není budoucností lidí a že se potřebujeme setkávat. Silněji než kdy předtím vnímáme, že blahoslavený císař Karel I., ve svém rozhodném křesťanství odpovědný politik i otec rodiny, je navýsost aktuálním světcem pro naši dobu. S radostí sdělujeme, že v ČR letos přibývají tři jeho relikvie - v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, v kostele kláštera trapistek Naší Paní nad Vltavou v Poličanech a ve farním kostele Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem – jakkoli se slavnosti jejich instalace v těchto dnech také konat nemohou. V obnoveném poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi bude relikvie bl. Karla nově instalována na hlavním oltáři: slavná mše sv. se tu namísto Audience uskuteční při příležitosti liturgického svátku bl. Karla I. 21. října 2020.

Prosíme všechny, kdo přípravám letošní Audience u císaře Karla I. věnovali své úsilí a čas, aby přijali velký dík. Prosíme přátele Audience u císaře Karla I., aby jí zachovali svou přízeň a doufáme v příští setkání.

Milan Novák, zemská Modlitební liga císaře Karla za mír mezi národy, ČR

jménem pořadatelů

Česká mincovna vydala devátou medaili z cyklu Dějiny válečnictví, která vzdává hold maršálovi Radeckému a jeho triumfu v bitvě u Custozy.

„Je politováníhodné, že ačkoli se Vídeň může honosit bronzovým pomníkem Josefa Václava Radeckého z Radče, ten pražský z Malostranského náměstí je stále odklizen v lapidáriu. Jednoho z největších vojevůdců, který pocházel z Čech, jsem se proto rozhodl uctít touto medailí,“  řekl autor medaile ak. mal. Karel Zeman.

Ve čtvrtek 23.ledna 2020  opět jednalo zastupitelstvo Prahy o revokaci vlastního usnesení, jímž zrušilo svá předchozí kladná usnesení. Tentokrát  převahou jednoho hlasu rozhodli, že rozhodnutí jejich předchůdců na Magistrátu ruší a ukládají svým odborům a přímo řízeným organizacím, aby vydaly kladná stanoviska. A to se pražský primátor opravdu poctivě snažil zabránit vůbec projednávání a pak i hlasování.  

Už vás nebudu napínat – ano, píši o obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Byli jsme u toho, a byl to velký okamžik.

Překážky obnově sloupu tedy zatím padly (co si vymyslí odpůrci dál, to uvidíme).

Pro nás z toho vyplývá, že už můžeme ukončit náš dobrovolně dodržovaný „půst“ – nekomplikovat politické okolnosti našim pomníkem (odpůrci Radeckého jsou částečně titíž jako u sloupu). Ten půst jsme zahájili po našich velkolepých oslavách narozenin maršála Radeckého v roce 2016; nyní je tedy čas, dát o sobě opět vědět. Budeme informovat.

Jan E. Bárta

Přinášíme pozvánku na nové uvedení hry Radeckého pochod životem přímo od jejího autora Jana Brabence.

K textu pana Brabence ještě dodáváme, že vstupenky je možno rezervovat na jeho adrese atelierjan@seznam.cz nebo přímo v pokladně divadla u Valšů a elektronicky na Divadlo u Valšů (divadlo@zivot90.cz, web: www.zivot90.cz/cs/divadlo, nebo 222 333 555).

Dne 5. ledna 1858, tedy před 162 léty, zemřel v královském paláci v Miláně nejvýznamnější středoevropský vojevůdce poloviny 19. století,

Josef Václav hrabě Radecký z Radče

Od roku 1784 věrně sloužil  dlouhých 72 let pěti Habsburským císařům při obraně vlasti proti Turkům, císaři Francouzů Napoleonovi a proti Prusku.
S úctou vzpomínáme a usilujeme o obnovení jeho pražského pomníku.

Spolek Radecký Praha