Novinky

Po několika dnech od reportáže v ČRo Plus byl vysílán další pořad věnovaný maršálovi Radeckému, tentokrát televizní. Pořad Reportéři ČT 12. dubna přinesl reportáž o snahách o obnovu Radeckého pomníku. Své rozmanité pohledy na obnovu pomníku přednesla v reportáži pestrá plejáda lidí, za zastánce obnovy pomníku to byl mimo jiné předseda našeho spolku Jan Bárta, naši paroni, historici Jiří Rak a Vít Vlnas, nebo starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Na webu České televize můžete zhlédnout záznam pořadu, případně si přečíst doprovodný článek: Reportéři ČT: Spory kolem sochy maršála Radeckého pokračují. Pro jedny „masový vrah“, pro jiné unikátní dílo

 

V sobotu 10. dubna byl na stanici Český rozhlas Plus vysílán pořad z cyklu Historie Plus věnovaný osobnosti Josefa Václava Radeckého a možné obnově jeho pomníku. Pořadem provázela Naďa Reviláková. O životě maršála Radeckého hovořil historik Jiří Rak a o jeho pomníku předseda Spolku Radecký Praha Jan Bárta. Za odpůrce obnovení pomníku vystoupil historik Ondřej Táborský. Pořad Přináší mnoho zajímavých historických detailů a celkově představuje osobnost maršála Radeckého i jeho pomník ve velmi pozitivním světle.

Záznam pořadu a doprovodný článek najdete na webové stránce Českého rozhlasu: Celebrita Radecký – slavný polní maršál se stal legendou už za svého života. Vrátí se jeho pomník na Malostranské náměstí?

Emanuel Max

Dne 22.února 2021 si připomeneme 120 let od smrti velkého sochaře romantismu Emanuela Maxe ( 19.10.1810 – 22. 2. 1901).

Emanuel se narodil ve Sloupu v Čechách (Bürgstein), v kamenické a řezbářské rodině. Studoval na pražské akademii malbu a zároveň sochařství na Akademii ve Vídni .

Po studiích působil převážně v Čechách. Byl uznávaným reprezentantem vrcholného romantického sochařství. Jako projev uznání své tvorby byl Emanuel Max dekorován dvěma významnými řády monarchie – byl rytířem Řádu Františka Josefa I. (1858) a Řádu železné koruny (1875). Za své zásluhy o výtvarné umění byl císařem nobilitován s predikátem von Wachstein (na fotografii s miniaturami řádů).

V  úterý 9. 2. 2021 jsem interpeloval pana starostu Prahy 1 ing. P. Hejmu s dotazem, jak pokročilo jednání Prahy 1 s magistrátem hl.m. Prahy ve věci příprav na návrat pomníku Radeckého. K jednání s vedením města byl pan starosta pověřen usnesením Rady Prahy 1 z července 2020.

Reakcí na interpelaci byl příslib písemné odpovědi a pozvání k osobnímu jednání...

Budeme trvale sledovat.

Ing. arch. Jan E. Bárta

 

Článek věnovaný snaze našeho spolku o obnovení pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí vyšel ve čtvrtek 28. ledna v Mladé frontě DNES. Píše se v něm o petici za obnovu pomníku a o aktuální situaci ohledně možností jeho obnovy v souvislosti s chystanou rekonstrukcí náměstí.

 Níže sken článku z novin:

2021 01 28 MFD

Dovolujeme si upozornit na blížící se již definitivní ukončení podepisování petice za návrat pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí v Praze. Původně jsme ukončení petice plánovali na konec roku; protože ale podpisů stále přibývalo, termín jsme prodloužili, do konce ledna 2021.

Je tedy stále možnost připojit svůj podpis. Podrobnější informace, historické i zdůvodňující úmysl vrátit Praze toto překrásné sousoší, naleznete na našem webu. V rubrikách Novinky a Polemika můžete nalézt jak přehled podpůrných článků a rozhovorů, tak také texty odpůrců. Zveřejňujeme je, některé s komentářem; některé nám připadají natolik „osobité“, že za kometář nebo polemiku ani nestojí. Ostatně posoudíte sami.

Petici podepisujte zde: https://www.petice.com/pomnik_marsala_radeckeho

Ke dni 31.1.20231 bude petice uzavřena a připravena k předání Praze 1 a Magistrátu Prahy.

Za všechny podpisy a tedy podporu snahy o trvalou připomínku jedné ze slavných osobností našeho 19.století srdečně děkujeme. Na našich stránkách vždy naleznete aktuální informace o stavu příprav návratu pomníku, věříme, že nás podpoříte i v budoucnu.

Zítra, tedy 5.ledna 2021, vzpomeňme jedné z nejvýznamnějších osobností devatenáctého století, českého šlechtice a rakouského maršála Josefa Václava Radeckého z Radče, spoluvítěze nad Napoleonem.

Je tomu 163 let, kdy zemřel v královském paláci v Miláně a  s nejvyššími poctami pak byl pohřben v hrobce na Heldenbergu (Klein Wetzdorf) u Vídně. Jeho památka nebudiž zapomenuta.

V čísle 44/20 časopisu Reflex vyšel obsáhlý článek Marie Terezie a ti druzí, který je už na titulní straně časopisu uvozen titulkem „Češi se obracejí do minulosti, milují Habsburky“. Pojednává o zajímavé vlně obnovovaných i nově zřizovaných pomníků a dalších uměleckých děl ve veřejném prostoru, upomínajících na české panovníky z Habsburského rodu i další osobnosti s nimi spjaté, jako je náš maršál Radecký. Všímá si toho, že v posledních několika letech, a předeším v roce 2020 se jedná o nepřahlédnutelný trend, naznačující změnu smýšlení české veřejnosti o tomto období naší historie.

Na webu Náš region vyšel zajímavý článek věnovaný autorovi pomníku maršála Radeckého, Emanuelu Maxovi.

Nejvýznamnějšími a také nejproduktivnějšími našimi sochaři ve druhé třetině 19. století, v období pozdního neoklasicismu a romantického historismu, byli v Praze a v podstatě i v Čechách bratři Josef a Emanuel Maxové.

Článek si můžete přečíst zde.

V pražské příloze deníku MF DNES vyšel krátký článek věnovaný uvažované obnově pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí. Navzdory lehce zavádějícímu titulku „Radecký se zatím nevrátí“ však nezpravuje o žádném zásadním negativním zvratu v jednáních o návratu pomníku, pouze informuje o tom, že od červencového kladného usnesení rady městské části Praha 1 zatím oficiálně nedošlo k pokroku ve schválení obnovy pomníku na úrovni magistrátu.

Článek cituje náměstka primátora Petra Hlaváčka, který návrat sochy maršála Radeckého neodmítá, ale zatím se o tom podle něj nejednalo a jde o úkol v delším časovém období. Naopak předseda našeho spolku Jan Bárta pro deník uvádí, že „obnova Malostranského náměstí a návrat sochy jsou dvě spojené nádoby. Doufám, že se nám obojí podaří spojit.“ Marek Vácha z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy pak říká, že technicky návrat sochy není problém, ale nelze ji umístit na její původní místo. Zajímavé je také přiblížení technického provedení soklu obnoveného pomníku podle dokumentace vypracované Václavem Jandáčkem, převzaté ze souboru základních informací k obnově pomníku sestaveného naším spolkem v roce 2019.

V článku je ale ještě jedna věc zavádějící; zmiňuje petici občanských spolků Malé Strany za návrat sousoší maršála Radeckého, ale chybně uvádí, že ji podepsaly desítky lidí; ve skutečnosti má petice k dnešnímu dni již přes 600 podpisů. Pokud jste petici ještě nepodepsali, můžete tak učinit elektronickou formou na adrese https://www.petice.com/pomnik_marsala_radeckeho