Novinky

Zítra, tedy 5.ledna 2021, vzpomeňme jedné z nejvýznamnějších osobností devatenáctého století, českého šlechtice a rakouského maršála Josefa Václava Radeckého z Radče, spoluvítěze nad Napoleonem.

Je tomu 163 let, kdy zemřel v královském paláci v Miláně a  s nejvyššími poctami pak byl pohřben v hrobce na Heldenbergu (Klein Wetzdorf) u Vídně. Jeho památka nebudiž zapomenuta.

V čísle 44/20 časopisu Reflex vyšel obsáhlý článek Marie Terezie a ti druzí, který je už na titulní straně časopisu uvozen titulkem „Češi se obracejí do minulosti, milují Habsburky“. Pojednává o zajímavé vlně obnovovaných i nově zřizovaných pomníků a dalších uměleckých děl ve veřejném prostoru, upomínajících na české panovníky z Habsburského rodu i další osobnosti s nimi spjaté, jako je náš maršál Radecký. Všímá si toho, že v posledních několika letech, a předeším v roce 2020 se jedná o nepřahlédnutelný trend, naznačující změnu smýšlení české veřejnosti o tomto období naší historie.

Na webu Náš region vyšel zajímavý článek věnovaný autorovi pomníku maršála Radeckého, Emanuelu Maxovi.

Nejvýznamnějšími a také nejproduktivnějšími našimi sochaři ve druhé třetině 19. století, v období pozdního neoklasicismu a romantického historismu, byli v Praze a v podstatě i v Čechách bratři Josef a Emanuel Maxové.

Článek si můžete přečíst zde.

V pražské příloze deníku MF DNES vyšel krátký článek věnovaný uvažované obnově pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí. Navzdory lehce zavádějícímu titulku „Radecký se zatím nevrátí“ však nezpravuje o žádném zásadním negativním zvratu v jednáních o návratu pomníku, pouze informuje o tom, že od červencového kladného usnesení rady městské části Praha 1 zatím oficiálně nedošlo k pokroku ve schválení obnovy pomníku na úrovni magistrátu.

Článek cituje náměstka primátora Petra Hlaváčka, který návrat sochy maršála Radeckého neodmítá, ale zatím se o tom podle něj nejednalo a jde o úkol v delším časovém období. Naopak předseda našeho spolku Jan Bárta pro deník uvádí, že „obnova Malostranského náměstí a návrat sochy jsou dvě spojené nádoby. Doufám, že se nám obojí podaří spojit.“ Marek Vácha z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy pak říká, že technicky návrat sochy není problém, ale nelze ji umístit na její původní místo. Zajímavé je také přiblížení technického provedení soklu obnoveného pomníku podle dokumentace vypracované Václavem Jandáčkem, převzaté ze souboru základních informací k obnově pomníku sestaveného naším spolkem v roce 2019.

V článku je ale ještě jedna věc zavádějící; zmiňuje petici občanských spolků Malé Strany za návrat sousoší maršála Radeckého, ale chybně uvádí, že ji podepsaly desítky lidí; ve skutečnosti má petice k dnešnímu dni již přes 600 podpisů. Pokud jste petici ještě nepodepsali, můžete tak učinit elektronickou formou na adrese https://www.petice.com/pomnik_marsala_radeckeho

Milé dámy, vážení pánové, přátelé a kamarádi, samozřejmě jsme i letos plánovali naše tradiční setkání v Lapidáriu v podvečer 13. listopadu 2020, v den 162. výročí odhalení pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí Jeho císařským a královským Veličenstvem  Františkem Josefem I. Vedení Národního muzea nám opět vyšlo vstříc a nabídlo nám své prostory, moc děkujeme.

Momentálně se ale nemůžeme spolu s Vámi svobodně rozhodovat; chceme se chovat odpovědně, jedni vůči druhým. Proto letos s nejvyšší pravděpodobností neuskutečníme tradiční slavnost v Lapidáriu, určitě ne v obvyklé formě – s hudbou, zpěvem císařské hymny a občerstvením.

I přes to Vás ale prosím: ponechte si v ten den časovou reservu od cca 16,30 do 18,00. Pokud se státní restrikce jakkoli uvolní, mohli bychom se krátce přeci jenom setkat, buď u sousoší v Lapidáriu, nebo případně i ve volném prostoru před budovou. Zvažujeme takový program, jenž by nikoho z přítomných zdravotně neohrozil. Samozřejmě je ve hře možnost, že budeme nuceni setkání úplně zrušit.; vyčkáme proto  co nejdéle a v pondělí 9. listopadu obdržíte zprávu. Do té doby prosíme o trvalou podporu našemu společnému úsilí, morální i vyjádřenou finančním příspěvkem  a podpisem petice za obnovu pomníku Radeckého. Za všechno děkujeme; na spolkovém webu www.radecky.org jste průběžně informování o novinkách.

Pomalu nastává finále návratu pomníku; prosím proto o co nejaktivnější  a veřejnou podporu.

FACTA NON VERBA

Ing. arch. Jan E. Bárta

předseda

Spolek Radecký Praha si dovoluje  požádat Vás o podpis petice za obnovu pomníku Josefa Václava Radeckého z Radče na Malostranském náměstí.

Petice vzešla z iniciativy občanských spolků Malé Strany; Spolek Radecký si toho váží a považuje za důležité ji podpořit.
Uskutečnění návratu tohoto nádherného sochařského díla poloviny 19. století do veřejného prostoru nyní záleží na rozhodnutí municipálních politiků – pražského Magistrátu. Projevem své podpory se jim snažíme rozhodování ulehčit.

Městská část Praha 1 již usnesením Rady návrat pomníku schválila.

Dovolujeme si vyzvat Vás, naše členy a podporovatele, členy klubů vojenské historie a další příznivce, milovníky českých dějin 19.století, k podpisu této petice a požádat Vás současně o její další rozšíření.

https://www.petice.com/pomnik_marsala_radeckeho

Petici na papírové petiční archy již podepsaly desítky signatářů. Ty prosím, aby svůj podpis v elektronické formě již nepřipojovali – zdvojení podpisů by znevěrohodnilo naše úsilí.

Připomínáme také veřejnou sbírku pro obnovu pomníku.

Socha maršála Radeckého je v současnosti sbírkovým předmětem Národního muzea a jako takový má také stránku v elektronickém katalogu na webu eSbírky.cz. Pro zajímavost nabízíme k přečtení; stojí za pozornost, zhodnocení umělecké kvality pomníku v závěru:

Pomník maršála Václava Radeckého z Radče (figurální část) podle modelů bratří Josefa Maxe (1804-1855) a Emanuela Maxe (1810-1901, figura maršála) odlili Jakob Daniel Burgschmiet (1796-1858) a Christoph Lenz (1829-1915) v Norimberku 1858. Pomník věnovaný českému rodáku Janu Josefovi Václavu Radeckému z Radče (1766, Třebnice - 1858, Milán), slavnému vojevůdci Rakouské monarchie, stával na kamenném soklu v dolní polovině Malostranského náměstí. Po vzniku samostného Československa byl roku 1919 z ideových důvodů rozebrán a sokl zničen. Pomník navrhl malíř Kristian Ruben, modely pro figurální část, odlitou v Norimberku z ukořistěných italských děl, dodala sochařská dílna bratrů Maxových. Kompozice byla inspirována Brokofovým sousoším sv. Františka Xaverského z Karlova mostu. Vojevůdce stojícího s maršálskou holí a s vítězným praporem italských válek o Lombardii nesou na kruhovém štítě představitelé rakouské armády. Při pohledu na čelo pomníku stojí vlevo vpředu pěšák a doprava od něj následují vojáci v tomto pořadí: myslivec, dělostřelec, dobrovolník z Tyrol, husar, námořník, hulán a serežan. Pomník je nejlepším dílem bratrů Maxových a je vynikající ukázkou kovoliteckého řemesla.

Více zde: https://www.esbirky.cz/predmet/124926

Pomník maršála Radeckého se slušně umístil v soutěži Máme vybráno spolku Pro památky. Lidé v on-line hlasování měli příležitost podpořit své oblíbené památky, pro jejichž obnovu a opravu byly vypsány veřejné sbírky.

V prvním kole, které probíhalo v květnu a červnu, naše sbírka výrazně uspěla a získala největší počet hlasů ze všech projektů v rámci Prahy. Postoupila tak do finále, ve kterém se o přízeň lidí utkalo čtrnáct nejúspěšnějších projektů z jednotlivých krajů. Veřejnost tak měla příležitost určit, jak si jednotlivé projekty rozdělí celkem 100 tisíc Kč.

Ve finále soutěže se pomník maršála Radeckého umístil na osmém místě, tedy přibližně v polovině celkového pořadí čtrnácti finalistů a na účet sbírky se tak připíše příspěvek čtyři tisíce korun. Vedle toho ale účast v soutěži Máme vybráno přinesla naší věci také jistou medializaci a nové podporovatele a přínosné kontakty. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo 15. září v dominikánském klášteře u sv. Jiljí v Praze za účasti zástupců našeho spolku.

Podrobné informace o soutěži najdete zde.

Před nedávnem vznikla mezi několika místními spolky sdružujícími občany a přátele Malé Strany petice, která žádá o navrácení sousoší Josefa Václava Radeckého z Radče na pražské Malostranské náměstí. Přestože se nejedná o iniciativu spolku Radecký Praha, vážíme si tohoto vyjádření podpory pro náš cíl ze strany místních občanů. Předseda našeho spolku Ing. arch Jan Bárta byl také přizván do petičního výboru, který dále tvoří Richard Händl, Jozef Horal, Jiří Kučera a Zdeněk Rameš.

Publicista a spisovatel Richard Händl také doplnil petici doprovodným textem, který se zamýšlí nad důvody, proč by bylo vhodné pomník maršála Radeckého na Malostranské náměstí navrátit. Tento text jsme zveřejnili zde:

Petice zatím funguje formou petičních archů, které jsou k podepsání v prostorech malostranských spolků jako je klub Šatlava nebo příležitostně při podpisových akcích na Malostranském náměstí. V blízké době by ale měla vzniknout také elektronická verze petice.


 Doplnění: Internetovou petici najdete na adrese https://www.petice.com/pomnik_marsala_radeckeho

S bolestí oznamujeme, že v sobotu 1. srpna nás všechny navždy opustil náš velký kamarád JUDr. Vladimír Svoboda.

Vladimír patřil k nejobětavějším přátelům, bez jeho vitality a aktivity si nedovedu představit poslední léta práce Spolku Radecký. Velmi mnoho vykonal i pro Evropský Řád sv. Jiří  Domu Habsbursko-Lotrinského, jehož byl rytířem. Byl neúnavným propagátorem moderního monarchismu, hodně pomáhal i jako příznivec Koruny české. Byl dobrým křesťanem, z přesvědčení pomáhal  obětavě i v zápase o Mariánský sloup v Praze; jeho zaujetí pro obnovu památky maršála Radeckého bylo příkladem mnoha ostatním spolupracovníkům v Radě Spolku Radecký. A zejména - byl vzorem člověka absolutně spolehlivého, vždy dochvilného a plnícího všechny dané sliby a současně plného smyslu pro humor.

Milý Vladimíre, budeš mi i všem ostatním kamarádům moc chybět.

R.I.P.

Hodně smutný Jan E. Bárta

vladimir svoboda