Novinky

Spolek Radecký Praha si dovoluje  požádat Vás o podpis petice za obnovu pomníku Josefa Václava Radeckého z Radče na Malostranském náměstí.

Petice vzešla z iniciativy občanských spolků Malé Strany; Spolek Radecký si toho váží a považuje za důležité ji podpořit.
Uskutečnění návratu tohoto nádherného sochařského díla poloviny 19. století do veřejného prostoru nyní záleží na rozhodnutí municipálních politiků – pražského Magistrátu. Projevem své podpory se jim snažíme rozhodování ulehčit.

Městská část Praha 1 již usnesením Rady návrat pomníku schválila.

Dovolujeme si vyzvat Vás, naše členy a podporovatele, členy klubů vojenské historie a další příznivce, milovníky českých dějin 19.století, k podpisu této petice a požádat Vás současně o její další rozšíření.

https://www.petice.com/pomnik_marsala_radeckeho

Petici na papírové petiční archy již podepsaly desítky signatářů. Ty prosím, aby svůj podpis v elektronické formě již nepřipojovali – zdvojení podpisů by znevěrohodnilo naše úsilí.

Připomínáme také veřejnou sbírku pro obnovu pomníku.

Socha maršála Radeckého je v současnosti sbírkovým předmětem Národního muzea a jako takový má také stránku v elektronickém katalogu na webu eSbírky.cz. Pro zajímavost nabízíme k přečtení; stojí za pozornost, zhodnocení umělecké kvality pomníku v závěru:

Pomník maršála Václava Radeckého z Radče (figurální část) podle modelů bratří Josefa Maxe (1804-1855) a Emanuela Maxe (1810-1901, figura maršála) odlili Jakob Daniel Burgschmiet (1796-1858) a Christoph Lenz (1829-1915) v Norimberku 1858. Pomník věnovaný českému rodáku Janu Josefovi Václavu Radeckému z Radče (1766, Třebnice - 1858, Milán), slavnému vojevůdci Rakouské monarchie, stával na kamenném soklu v dolní polovině Malostranského náměstí. Po vzniku samostného Československa byl roku 1919 z ideových důvodů rozebrán a sokl zničen. Pomník navrhl malíř Kristian Ruben, modely pro figurální část, odlitou v Norimberku z ukořistěných italských děl, dodala sochařská dílna bratrů Maxových. Kompozice byla inspirována Brokofovým sousoším sv. Františka Xaverského z Karlova mostu. Vojevůdce stojícího s maršálskou holí a s vítězným praporem italských válek o Lombardii nesou na kruhovém štítě představitelé rakouské armády. Při pohledu na čelo pomníku stojí vlevo vpředu pěšák a doprava od něj následují vojáci v tomto pořadí: myslivec, dělostřelec, dobrovolník z Tyrol, husar, námořník, hulán a serežan. Pomník je nejlepším dílem bratrů Maxových a je vynikající ukázkou kovoliteckého řemesla.

Více zde: https://www.esbirky.cz/predmet/124926

Pomník maršála Radeckého se slušně umístil v soutěži Máme vybráno spolku Pro památky. Lidé v on-line hlasování měli příležitost podpořit své oblíbené památky, pro jejichž obnovu a opravu byly vypsány veřejné sbírky.

V prvním kole, které probíhalo v květnu a červnu, naše sbírka výrazně uspěla a získala největší počet hlasů ze všech projektů v rámci Prahy. Postoupila tak do finále, ve kterém se o přízeň lidí utkalo čtrnáct nejúspěšnějších projektů z jednotlivých krajů. Veřejnost tak měla příležitost určit, jak si jednotlivé projekty rozdělí celkem 100 tisíc Kč.

Ve finále soutěže se pomník maršála Radeckého umístil na osmém místě, tedy přibližně v polovině celkového pořadí čtrnácti finalistů a na účet sbírky se tak připíše příspěvek čtyři tisíce korun. Vedle toho ale účast v soutěži Máme vybráno přinesla naší věci také jistou medializaci a nové podporovatele a přínosné kontakty. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo 15. září v dominikánském klášteře u sv. Jiljí v Praze za účasti zástupců našeho spolku.

Podrobné informace o soutěži najdete zde.

Před nedávnem vznikla mezi několika místními spolky sdružujícími občany a přátele Malé Strany petice, která žádá o navrácení sousoší Josefa Václava Radeckého z Radče na pražské Malostranské náměstí. Přestože se nejedná o iniciativu spolku Radecký Praha, vážíme si tohoto vyjádření podpory pro náš cíl ze strany místních občanů. Předseda našeho spolku Ing. arch Jan Bárta byl také přizván do petičního výboru, který dále tvoří Richard Händl, Jozef Horal, Jiří Kučera a Zdeněk Rameš.

Publicista a spisovatel Richard Händl také doplnil petici doprovodným textem, který se zamýšlí nad důvody, proč by bylo vhodné pomník maršála Radeckého na Malostranské náměstí navrátit. Tento text jsme zveřejnili zde:

Petice zatím funguje formou petičních archů, které jsou k podepsání v prostorech malostranských spolků jako je klub Šatlava nebo příležitostně při podpisových akcích na Malostranském náměstí. V blízké době by ale měla vzniknout také elektronická verze petice.


 Doplnění: Internetovou petici najdete na adrese https://www.petice.com/pomnik_marsala_radeckeho

S bolestí oznamujeme, že v sobotu 1. srpna nás všechny navždy opustil náš velký kamarád JUDr. Vladimír Svoboda.

Vladimír patřil k nejobětavějším přátelům, bez jeho vitality a aktivity si nedovedu představit poslední léta práce Spolku Radecký. Velmi mnoho vykonal i pro Evropský Řád sv. Jiří  Domu Habsbursko-Lotrinského, jehož byl rytířem. Byl neúnavným propagátorem moderního monarchismu, hodně pomáhal i jako příznivec Koruny české. Byl dobrým křesťanem, z přesvědčení pomáhal  obětavě i v zápase o Mariánský sloup v Praze; jeho zaujetí pro obnovu památky maršála Radeckého bylo příkladem mnoha ostatním spolupracovníkům v Radě Spolku Radecký. A zejména - byl vzorem člověka absolutně spolehlivého, vždy dochvilného a plnícího všechny dané sliby a současně plného smyslu pro humor.

Milý Vladimíre, budeš mi i všem ostatním kamarádům moc chybět.

R.I.P.

Hodně smutný Jan E. Bárta

vladimir svoboda

Nedávné usnesení rady městské části Praha 1 (souhlas se záměrem navrátit pomník maršála Josefa Václava Radeckého z Radče na náměstí) vzbudilo zaslouženou pozornost. Níže přinášíme přehled ohlasů z tisku.

Pomník maršála Radeckého se dostal do finále soutěže Máme vybráno spolku Pro památky.

V on-line hlasování ve druhém kole soutěže veřejnost určí, jak si jednotlivé projekty rozdělí celkem 100 tisíc Kč. Hlasování probíhá do 31. srpna, slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat 15. září v dominikánském klášteře v Praze. Je to jedinečná možnost, jak svým hlasováním můžete podpořit sbírku určenou na obnovu pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí v Praze.

Hlasovat můžete na stránkách soutěže zde: https://www.mamevybrano.cz/soutez-hlavni-mesto-praha

Děkujeme za vaše hlasy!

Vrátí se maršál Radecký na Malostranské náměstí? V úterý padlo zásadní rozhodnutí. Rada Prahy 1 dnes podpořila návrh radního Votočka a radního Richarda Bureše a vyslovila souhlas se záměrem navrátit pomník maršála Josefa Václava Radeckého z Radče na náměstí. Což je první konkrétní výsledek skoro desetileté snahy našeho spolku; podklady k jejich jednání jsme ostatně dodali právě my. Je to první velký krok k tomu, abychom mohli tento pomník opět spatřit na Malostranském náměstí.

Tento návrh předtím projednala a podpořila také Komise pro kulturu. Následovat budou jednání s magistrátem a bude potřeba domluvit jak definitivní umístění pomníku, tak i financování. Před celkovou rekonstrukcí Malostranského náměstí bude také proveden archeologický průzkum a připraví se základy, aby vztyčení pomníku mnohlo být začleněno do této rekonstrukce. Celková proměna náměstí by měla začít ještě během letošního roku.

Pomník maršála Radeckého na Malostranském náměstí v Praze byl odhalen 13. listopadu 1858 jako vůbec první pomník tohoto českého vojevůdce. Na svém místě stál necelých 63 let do května 1919, kdy byl rozebrán a uložen do Lapidária Národního muzea.

V rámci cyklu rozhlasových pořadů Jak to bylo doopravdy vyšel zajímavý díl věnovaný životu maršála Radeckého. Jeho hostem byl náš vážený patron, historik Jiří Rak.

„Maršál Radecký měl vše, co potřeboval. Talent a štěstí, které je také zapotřebí, a boji se nikdy nevyhýbal,“ říká historik Jiří Rak. A přitom stačilo tak málo a vojákem by vůbec nebyl. Byl to drobný útlý chlapec, který se údajně k vojákům nehodil právě „zdravotním pohledem“, ale protože Josefa Václava Radeckého provázela jistá zarputilost už od dětství, nejenže se stal vojákem, ale také vojevůdcem, který získával obdiv a respekt a nesmazatelně se zapsal do historie.

(...) A zastavme se u toho, zda patřil k českým zemím, protože se často zdá, jako by nebyl „náš“. Ale stačí si pročíst archivní dokumenty a jedním z ilustrujících důkazů je dopis maršála Radeckého z roku 1849, který byl adresován obyvatelům Berounského kraje. Právě od nich totiž obdržel čestné občanství a v poděkování mimo jiné napsal:

„Památka, věnovaná mi rodinami z dědinek milých z krásné vlasti české, z dědinek, v nichž jsem útlé mládí své strávil, z míst, kde i kosti mých drahých rodičů práchniví. Ku kostem po otcích svých složil bych rád i své po těchto nesnázích dlouhého a často strastiplného živobytí, v lůno milené vlasti mé české.“ Dopis napsal sám a česky.

Pořad si můžete poslechnout zde: Patřil maršál Radecký k velikánům české historie?

Spolek Pro památky vyhlásil soutěž veřejných sbírek pro obnovu památek. Každý může podpořit svoji oblíbenou památku v kategorii Cena veřejnosti soutěže MÁME VYBRÁNO. Hlasování probíhá ve dvou kolech, do 5. června můžete podpořit jednu ze sbírek a určit tak, kdo v daném kraji postoupí do finále.

Je to jedinečná možnost, jak podpořit naši sbírku určenou na obnovu pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí v Praze.

Hlasovat můžete na stránkách www.mamevybrano.cz. Naši sbírku naleznete pod označením 003 - Praha: Obnova pražského pomníku. Tlačítko pro hlasování je pod seznamem památek.

Vítězné sbírky získají kromě finančního příspěvku také mediální podporu.

Děkujeme za vaše hlasy!