Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Color has a deprecated constructor in /www/radecky.org/radecky.org/templates/rt_afterburner2/features/color.php on line 11
Novinky - Spolek Radecký Praha

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sig has a deprecated constructor in /www/radecky.org/radecky.org/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 18

Novinky

V sobotu 13. listopadu, ve výroční den odhalení pomníku Radeckého v roce 1858, se konalo tradiční setkání podporovatelů obnovy pomníku. Protože je Lapidárium Národního muzea uzavřeno, sešli jsme se pod širým nebem na Malostranském náměstí. V hodinovém programu, v zimě a dešti , odhadem šedesát účastníků vyslechlo pozdravné proslovy hostí, poslankyně N. Novákové, profesora V. Vlnase, senátora Z. Hraby, starosty Prahy 1 P. Hejmy a europoslance J. Pospíšila. Všichni vyjádřili aktivní podporu a přislíbili další aktivní pomoc. V následující zprávě o dosavadním postupu jednání o obnovení poníku zaznělo poděkování Praze 1 za oficiálně vyjádřený souhlas i kritika magistrátu, který naopak s jakýmkoli vyjádřením váhá. Na závěr bylo zmíněno, že právě v této době, kdy se v některých zemích prosazuje agresivní ideologie vymazávání historických událostí včetně jejich představitelů, je potřebné naopak obnovit povědomí o vlastních dějinách v úplnosti, v tom smyslu připomenout památku osobnosti, na kterou se už mělo zapomenout, včetně materiálního vyjádření vzpomínky : obnovení pomníku maršála Radeckého v Praze.

Všem účastníkům srdečně děkuji.

r1 r2 r3 r4

V posledních měsících se zintenzivnila jednání o možnostech umístění kopie pomníku na Malostranské náměstí. Základem k jednání je studie arch. Václava Hájka.

Svůj apel na politiky města zdůrazní podporovatelé dne 13. 11. shromážděním na Malostranském náměstí.

Pozvánka ke stažení (PDF)

Sejdeme se tradičně dne 13. listopadu v 17,00 hod., tentokrát však z důvodu rekonstrukce nikoli v Lapidáriu, ale pod širým nebem na dolním Malostranském náměstí před Jezuitským profesním domem (MATFYZ); na místě, kde aktuální architektonická studie navrhuje umístění pomníku maršála Radeckého. Smyslem setkání je vyjádřit vůli k návratu tohoto výtečného sochařského díla do veřejného prostoru Prahy.

pozvanka 2021

 

Socha polního maršála Josefa Václava Radeckého (1766-1858) byla v úterý 7. září 2021 postavena v parku Tivoli v Lublani, hlavním městě Slovinska, na stejném místě před palácem Tivoli, odkud byla v roce 1918 odstraněna.

Český šlechtic Radecký se oženil s Franziskou, hraběnkou Strassoldo-Grafenbergh, který pocházela z města Tržič v dnešním severozápadním Slovinsku, a příležitostně tam bydlel v letech 1807–1819. V roce 1852 obdržel od rakouského císaře panství Tivoli u Lublaně. Zrekonstruoval ho, vysadil park a otevřel ho veřejnosti (dnes se jedná o největší park Lublaně).

Pro zajímavost sdílíme článek o kulinářské tradici vídeňského řízku, který je jak známo se jménem Josefa Václava Radeckého nerozlučně spojen.

O českém polním maršálovi, rakouském císaři a sloním uchu. Příběh řízku se poslouchá jako pohádka.

Zatímco původ svíčkové či „knedla zela“ nelze pořádně vystopovat, smažený řízek se může pochlubit dlouhým „šlechtickým“ rodokmenem. A je zajímavé, že jednu z hlavních rolí v jeho příběhu sehrál český maršálek, který specialitu představil rakouskému císaři. Do Vídně ji ovšem nepřinesl z rodných Čech, nýbrž z italského bojiště.

Na webu Pražský noviny vyšel článek o aktuální situaci kolem pomníku maršála Radeckého.

Přelom července a srpna je spojen se dvěma významnými událostmi spojenými s c. a k. polním maršálem Josefem Václavem Radeckým z Radče…

1. srpna 1784 se započala jeho vojenská kariéra, když v osmnácti letech vstoupil jako kadet do 1. kyrysnického pluku c. a k. rakouské armády v Gyöngyösi. A 21. července 2020 schválili naši radní záměr na opětovnou instalaci pomníku.

Slovutný český stratég rakouské armády Italy na bojištích opakovaně porazil. I proto se Spolek Radecký obrátil na italského ambasadora Francesca Saveria Nisia kvůli stanovisku k návratu pomníku na Malou Stranu. Monument by měl totiž stát jen pár desítek metrů od rezidence italského velvyslanectví. „Itálie nebude mít námitky, pokud se naše autority rozhodnou pomník Radeckého obnovit,“ komentoval diplomatovu odpověď Jan Bárta, předseda Spolku Radecký. Vedení tohoto sdružení nechalo zpracovat pro pražské komunální politiky studii architektů a dalších expertů například s urbanistickou studií, způsobem obnovení pomníku, návrhem jeho umístění a dalšími údaji. Spolek jednal s náměstky primátora, v srpnu chystá debatu se senátory. „Připravujeme i představení studie Komisi pro veřejnou plastiku magistrátu v srpnu,“ sdělil Jan Bárta.

Celý článek: Pražský noviny

Na webu Prahy 1 vyšlo připomenutí Josefa Václave Radeckého a jeho pomníku:

1. srpna 1784 se započala vojenská kariéra Josefa Václava Radeckého, významné osobnosti českých dějin. Spolek, který nese v názvu jeho příjmení a usiluje o návrat pomníku na Malostranské náměstí v Praze, pokračuje v přípravách a zpracoval studii umístění pomníku. Připravuje argumenty pro další věcná jednání. Významně přispělo, že právě před rokem 21. července schválila Rada MČ Praha 1 opětovnou instalace pomníku, záměrem se zabývá i Magistrát.

Zdroj: https://www.praha1.cz/dve-vyroci-marsala-radeckeho/

Připomínáme, že příznivci obnovení pomníku maršála Radeckého mají stále možnost podepisovat petici za jeho obnovení, kterou jsme po zralé úvaze nechali otevřenou, aby i lidé, kteří se o záměru obnovení pomníku dozvědí během letošního roku, měli možnost vyjádřit touto cestou svůj názor: https://www.petice.com/pomnik_marsala_radeckeho

Vstřícné stanovisko historiků i italského ambasadora. Také tyto argumenty aktuálně mají pomoci k návratu sochy maršálka Radeckého na Malostranské náměstí. O to dlouhodobě usiluje Spolek Radecký.

Slovutný český stratég rakouské armády Italy na bojištích opakovaně porazil. I proto se Spolek Radecký obrátil na italského ambasadora Francesca Saveria Nisia kvůli stanovisku k návratu pomníku na Malou Stranu. Monument by měl totiž stát jen pár desítek metrů od rezidence italského velvyslanectví. „Itálie nebude mít námitky, pokud se naše autority rozhodnou pomník Radeckého obnovit,“ komentoval diplomatovu odpověď Jan Bárta, předseda Spolku Radecký. Vedení tohoto sdružení nechalo zpracovat pro pražské komunální politiky studii architektů a dalších expertů například s urbanistickou studií, způsobem obnovení pomníku, návrhem jeho umístění a dalšími údaji. Spolek jednal s náměstky primátora, v srpnu chystá debatu se senátory. „Připravujeme i představení studie Komisi pro veřejnou plastiku magistrátu v srpnu,“ sdělil Jan Bárta.

Radeckého nelze vrátit tam, kde původně stál, tedy na dnešní tramvajové zastávce Malostranské náměstí. Experti tudíž navrhují vztyčit jej proti Malostranské besedě u někdejšího Profesního domu, později Zemského trestního soudu, nyní objektu MATFYZ. „Měl by být navržen podle originální výkresové dokumentace a dobových fotografií se zachováním původních proporcí i profilace,“ popisuje obnovu sochy zmíněný dokument.

Návratu Radeckého loni potevřela cestu rada Prahy 1, když odsouhlasila obnovení monumentu. Plán rekonstrukce Malostranského náměstí s ním však nepočítá. Zastánci sochy namítají, že též lze vybudovat základy pomníku a překrýt je dlažbou a Radeckého vrátit později. „Nebylo by třeba složitě rozkopávat zrekonstruované náměstí, podobně jako se to v některých případech děje,“uvedl Richard Bureš (ODS), radní Prahy 1 pro dopravu.

Vyšlo v MF Dnes 29. července 2021

https://www.pressreader.com/czech-republic/dnes-prague-edition/20210729/281818581866635

Na zpravodajském webu Echo24.cz si můžete přečíst článek věnovaný úsilí o navrácení pomníku Josefa Václava Radeckého v souvislosti s chytanou rekonstrukcí Malostranského náměstí.

Řečeno s nadsázkou a Járou Cimrmanem, šlo o českého pomahače Habsburkům. A z jiného pohledu zase možná o nejvýznamnějšího českého vojevůdce, maršála Josefa Václava Radeckého z Radče, který sloužil pěti císařům a dokázal u Lipska porazit i samotného Napoleona. Od roku 1858 stál na Malostranském náměstí jeho pomník, který však jen o málo přežil vznik Československa a poté skončil v lapidáriu.

Český Spolek Radecký Praha nyní bojuje za navrácení pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí, které brzy projde revitalizací. Její plán je ale hotový a pomník jeho součástí není.

Podle spolku by si však česká společnost měla být vědoma své historie i jejích chyb. Spolek proto chce do revitalizace zakomponovat vystavění základů pomníku, aby se usnadnilo následné umístění sochy. Spolek také zveřejnil návrhy umístění sochy.

Celý článek (Echo24.cz)

Spolek Radecký Praha objednal u Atelieru Hájek (autoři vítězného návrhu úprav náměstí) studii na konkrétní umístění Radeckého pomníku na Malostranském náměstí. Na základně stanoviska odborné konference architektů, historiků a historiků umění ze dne 14. dubna 2021 bylo ve studii zpracováno nové umístění pomníku na ploše náměstí, před východní fasádou Profesního domu (dnes MFF UK).

Citujeme ze studie:

Původní vítězný soutěžní návrh počítal rovněž s obnovou pomníku maršála Radeckého a to v dolní části náměstí poblíž jeho původní polohy. Následně zpracovaná architektonická studie revitalizace náměstí s tímto prvkem dále pracovala a rovněž prověřovala další možná stanoviště. Z rozhodnutí investora stavby však byla obnova pomníku z dalších fází projektu vypuštěna. Během prací na samotné projektové dokumentaci byly zapracovávány připomínky a požadavky jednotlivých dotčených orgánů a projekt revitalizace doznal určitých změn, zejména co se týče celkového dopravního řešení. V projektu se však podařilo zachovat volnou plochu na rozšiřovaném tramvajovém ostrůvku, kam by mohl být v budoucnu umístěn obnovený pomník maršála Radeckého.

Původní pomník maršála Radeckého stával východně od Gremlingovského paláce čp. 5 téměř v ose průčelí domu čp. 37. Střed sousoší byl ve vzdálenosti asi 16 metrů od tohoto domu. Čtvercová základna pomníku byla mírně pootočena šikmo k ose Mostecké ulice. Ideálním případem obnovy pomníku by byla jeho opětovná instalace na původní místo. Malostranské náměstí se však v době vzniku pomníku nacházelo v trochu jiných půdorysných podmínkách, než jsou zde dnes. Původní tramvajová trať procházela blíže fasádě Gremlingovského paláce a místem, kde pomník stával, nyní vede stávající tramvajová trať. Proto není obnova pomníku v jeho původní poloze možná. Prostorová situace okolní zástavby je však téměř totožná. Od doby vzniku pomníku se změnilo pouze ústí Karmelitské ulice do náměstí.

Vítězný soutěžní návrh na revitalizaci Malostranského náměstí již s případnou obnovou pomníku počítal, neboť jej autoři považují za významnou součást tohoto městského prostranství. Následně zpracovaná projektová dokumentace revitalizace Malostranského náměstí s ohledem na technické podmínky zachovává současné vedení tramvajové trati. Obnovení pomníku na jeho původním stanovišti tedy již dnes není možné a umístění co nejblíže původnímu stanovišti sebou nese zásadní technické obtíže. (...)

Z výše uvedených důvodů je pro nové umístění pomníku vybrána poloha uprostřed plochy dolního Malostranského náměstí se sousoším orientovaným čelem k bývalé Malostranské radnici. Původně byla tato volná plocha v souladu se zadáním investora v projektové dokumentaci ponechána volná, aby se zde mohly konat nejrůznější kulturní akce. Během zkušebního provozu po zrušení parkoviště se však tato plocha ukázala pro pořádání akcí jako méně vhodná a to především z důvodu relativního hluku od přilehlé komunikace. Pro tyto účely je tak spíše počítáno s využitím plochy na horním náměstí. Sousoší by tak tvořilo vhodný akcent a výškovou dominantu této plochy podobně jako Mariánský sloup na horní části náměstí.

Kompletní studie ke stažení:
Studie umístění pomníku Radeckého na Malostranském náměstí v Praze (pdf, 3,4 MB)

Dne 14. dubna 2021 se k posouzení studie umístění pomníku uskutečnila odborná online konference architektů, historiků a historiků umění na téma „Navrácení pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí v Praze“.

Konference se aktivně zúčastnili: PhDr. Kateřina Bečková, PhDr. Richard Biegel, doc. PhDr. Zdeněk Hojda, Mgr. Karel Ksandr, prof. Rostislav Švácha, prof. Vít Vlnas, distančně také PhDr. Jiří Rak.
Za Spolek Radecký ing. arch. Jan E. Bárta, JUDr. Michael Heres a Jarmila Štogrová, dále autor studie umístění ing. arch. Václav Hájek.