Novinky

Na zpravodajském webu Echo24.cz si můžete přečíst článek věnovaný úsilí o navrácení pomníku Josefa Václava Radeckého v souvislosti s chytanou rekonstrukcí Malostranského náměstí.

Řečeno s nadsázkou a Járou Cimrmanem, šlo o českého pomahače Habsburkům. A z jiného pohledu zase možná o nejvýznamnějšího českého vojevůdce, maršála Josefa Václava Radeckého z Radče, který sloužil pěti císařům a dokázal u Lipska porazit i samotného Napoleona. Od roku 1858 stál na Malostranském náměstí jeho pomník, který však jen o málo přežil vznik Československa a poté skončil v lapidáriu.

Český Spolek Radecký Praha nyní bojuje za navrácení pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí, které brzy projde revitalizací. Její plán je ale hotový a pomník jeho součástí není.

Podle spolku by si však česká společnost měla být vědoma své historie i jejích chyb. Spolek proto chce do revitalizace zakomponovat vystavění základů pomníku, aby se usnadnilo následné umístění sochy. Spolek také zveřejnil návrhy umístění sochy.

Celý článek (Echo24.cz)

Spolek Radecký Praha objednal u Atelieru Hájek (autoři vítězného návrhu úprav náměstí) studii na konkrétní umístění Radeckého pomníku na Malostranském náměstí. Na základně stanoviska odborné konference architektů, historiků a historiků umění ze dne 14. dubna 2021 bylo ve studii zpracováno nové umístění pomníku na ploše náměstí, před východní fasádou Profesního domu (dnes MFF UK).

Citujeme ze studie:

Původní vítězný soutěžní návrh počítal rovněž s obnovou pomníku maršála Radeckého a to v dolní části náměstí poblíž jeho původní polohy. Následně zpracovaná architektonická studie revitalizace náměstí s tímto prvkem dále pracovala a rovněž prověřovala další možná stanoviště. Z rozhodnutí investora stavby však byla obnova pomníku z dalších fází projektu vypuštěna. Během prací na samotné projektové dokumentaci byly zapracovávány připomínky a požadavky jednotlivých dotčených orgánů a projekt revitalizace doznal určitých změn, zejména co se týče celkového dopravního řešení. V projektu se však podařilo zachovat volnou plochu na rozšiřovaném tramvajovém ostrůvku, kam by mohl být v budoucnu umístěn obnovený pomník maršála Radeckého.

Původní pomník maršála Radeckého stával východně od Gremlingovského paláce čp. 5 téměř v ose průčelí domu čp. 37. Střed sousoší byl ve vzdálenosti asi 16 metrů od tohoto domu. Čtvercová základna pomníku byla mírně pootočena šikmo k ose Mostecké ulice. Ideálním případem obnovy pomníku by byla jeho opětovná instalace na původní místo. Malostranské náměstí se však v době vzniku pomníku nacházelo v trochu jiných půdorysných podmínkách, než jsou zde dnes. Původní tramvajová trať procházela blíže fasádě Gremlingovského paláce a místem, kde pomník stával, nyní vede stávající tramvajová trať. Proto není obnova pomníku v jeho původní poloze možná. Prostorová situace okolní zástavby je však téměř totožná. Od doby vzniku pomníku se změnilo pouze ústí Karmelitské ulice do náměstí.

Vítězný soutěžní návrh na revitalizaci Malostranského náměstí již s případnou obnovou pomníku počítal, neboť jej autoři považují za významnou součást tohoto městského prostranství. Následně zpracovaná projektová dokumentace revitalizace Malostranského náměstí s ohledem na technické podmínky zachovává současné vedení tramvajové trati. Obnovení pomníku na jeho původním stanovišti tedy již dnes není možné a umístění co nejblíže původnímu stanovišti sebou nese zásadní technické obtíže. (...)

Z výše uvedených důvodů je pro nové umístění pomníku vybrána poloha uprostřed plochy dolního Malostranského náměstí se sousoším orientovaným čelem k bývalé Malostranské radnici. Původně byla tato volná plocha v souladu se zadáním investora v projektové dokumentaci ponechána volná, aby se zde mohly konat nejrůznější kulturní akce. Během zkušebního provozu po zrušení parkoviště se však tato plocha ukázala pro pořádání akcí jako méně vhodná a to především z důvodu relativního hluku od přilehlé komunikace. Pro tyto účely je tak spíše počítáno s využitím plochy na horním náměstí. Sousoší by tak tvořilo vhodný akcent a výškovou dominantu této plochy podobně jako Mariánský sloup na horní části náměstí.

Kompletní studie ke stažení:
Studie umístění pomníku Radeckého na Malostranském náměstí v Praze (pdf, 3,4 MB)

Dne 14. dubna 2021 se k posouzení studie umístění pomníku uskutečnila odborná online konference architektů, historiků a historiků umění na téma „Navrácení pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí v Praze“.

Konference se aktivně zúčastnili: PhDr. Kateřina Bečková, PhDr. Richard Biegel, doc. PhDr. Zdeněk Hojda, Mgr. Karel Ksandr, prof. Rostislav Švácha, prof. Vít Vlnas, distančně také PhDr. Jiří Rak.
Za Spolek Radecký ing. arch. Jan E. Bárta, JUDr. Michael Heres a Jarmila Štogrová, dále autor studie umístění ing. arch. Václav Hájek.

Dovolujeme si upozornit na soutěž veřejných sbírek Máme vybráno. Soutěž vyhlašuje každoročně Institut pro památky a kulturu o.p.s. Do soutěže byla nominována i naše sbírka ve prospěch obnovy pomníku Radeckého.

Hlasovat můžete na stránce www.mamevybrano.cz/soutez-1-kolo, naši sbírku naleznete v oddíle Hlavní město Praha pod číslem 006 – „Obnova pražského pomníku“.

Hlasování v prvním kole probíhá do 20. června 2021. Vítězové za jednotlivé kraje pak postupují do druhého kola.

Pokud budete hlasovat pro naši sbírku a připojíte tak svoji podporu, je naděje, že po vyhodnocení soutěže obdrží Spolek Radecký finanční příspěvek na svůj sbírkový účet, a zejména morální podporu, jež bývá vyhlašována veřejně.

Děkujeme za vaše hlasy!

Po několika dnech od reportáže v ČRo Plus byl vysílán další pořad věnovaný maršálovi Radeckému, tentokrát televizní. Pořad Reportéři ČT 12. dubna přinesl reportáž o snahách o obnovu Radeckého pomníku. Své rozmanité pohledy na obnovu pomníku přednesla v reportáži pestrá plejáda lidí, za zastánce obnovy pomníku to byl mimo jiné předseda našeho spolku Jan Bárta, naši paroni, historici Jiří Rak a Vít Vlnas, nebo starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Na webu České televize můžete zhlédnout záznam pořadu, případně si přečíst doprovodný článek: Reportéři ČT: Spory kolem sochy maršála Radeckého pokračují. Pro jedny „masový vrah“, pro jiné unikátní dílo

 

V sobotu 10. dubna byl na stanici Český rozhlas Plus vysílán pořad z cyklu Historie Plus věnovaný osobnosti Josefa Václava Radeckého a možné obnově jeho pomníku. Pořadem provázela Naďa Reviláková. O životě maršála Radeckého hovořil historik Jiří Rak a o jeho pomníku předseda Spolku Radecký Praha Jan Bárta. Za odpůrce obnovení pomníku vystoupil historik Ondřej Táborský. Pořad Přináší mnoho zajímavých historických detailů a celkově představuje osobnost maršála Radeckého i jeho pomník ve velmi pozitivním světle.

Záznam pořadu a doprovodný článek najdete na webové stránce Českého rozhlasu: Celebrita Radecký – slavný polní maršál se stal legendou už za svého života. Vrátí se jeho pomník na Malostranské náměstí?

Emanuel Max

Dne 22.února 2021 si připomeneme 120 let od smrti velkého sochaře romantismu Emanuela Maxe ( 19.10.1810 – 22. 2. 1901).

Emanuel se narodil ve Sloupu v Čechách (Bürgstein), v kamenické a řezbářské rodině. Studoval na pražské akademii malbu a zároveň sochařství na Akademii ve Vídni .

Po studiích působil převážně v Čechách. Byl uznávaným reprezentantem vrcholného romantického sochařství. Jako projev uznání své tvorby byl Emanuel Max dekorován dvěma významnými řády monarchie – byl rytířem Řádu Františka Josefa I. (1858) a Řádu železné koruny (1875). Za své zásluhy o výtvarné umění byl císařem nobilitován s predikátem von Wachstein (na fotografii s miniaturami řádů).

V  úterý 9. 2. 2021 jsem interpeloval pana starostu Prahy 1 ing. P. Hejmu s dotazem, jak pokročilo jednání Prahy 1 s magistrátem hl.m. Prahy ve věci příprav na návrat pomníku Radeckého. K jednání s vedením města byl pan starosta pověřen usnesením Rady Prahy 1 z července 2020.

Reakcí na interpelaci byl příslib písemné odpovědi a pozvání k osobnímu jednání...

Budeme trvale sledovat.

Ing. arch. Jan E. Bárta

 

Článek věnovaný snaze našeho spolku o obnovení pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí vyšel ve čtvrtek 28. ledna v Mladé frontě DNES. Píše se v něm o petici za obnovu pomníku a o aktuální situaci ohledně možností jeho obnovy v souvislosti s chystanou rekonstrukcí náměstí.

 Níže sken článku z novin:

2021 01 28 MFD

Dovolujeme si upozornit na blížící se již definitivní ukončení podepisování petice za návrat pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí v Praze. Původně jsme ukončení petice plánovali na konec roku; protože ale podpisů stále přibývalo, termín jsme prodloužili, do konce ledna 2021.

Je tedy stále možnost připojit svůj podpis. Podrobnější informace, historické i zdůvodňující úmysl vrátit Praze toto překrásné sousoší, naleznete na našem webu. V rubrikách Novinky a Polemika můžete nalézt jak přehled podpůrných článků a rozhovorů, tak také texty odpůrců. Zveřejňujeme je, některé s komentářem; některé nám připadají natolik „osobité“, že za kometář nebo polemiku ani nestojí. Ostatně posoudíte sami.

Petici podepisujte zde: https://www.petice.com/pomnik_marsala_radeckeho

Ke dni 31.1.20231 bude petice uzavřena a připravena k předání Praze 1 a Magistrátu Prahy.

Za všechny podpisy a tedy podporu snahy o trvalou připomínku jedné ze slavných osobností našeho 19.století srdečně děkujeme. Na našich stránkách vždy naleznete aktuální informace o stavu příprav návratu pomníku, věříme, že nás podpoříte i v budoucnu.