Novinky

Mnoho lidí u nás v dnešní době již pravděpodobně netuší, čím se vlastně proslavil Josef Václav Radecký z Radče. Radeckého marš v podání Vídeňských filharmoniků, jehož tóny má v povědomí skoro každý, je nezbytnou součástí novoročního koncertu. Autorem řízného pochodu z roku 1848, věnovaného J.V. Radeckému, je hudební skladatel Johann Strauss starší.

Spolu s Janem Žižkou z Trocnova patří rakouský polní maršál české národnosti hrabě Josef Václav Radecký z Radče k nejlepším vojevůdcům všech dob. Postavou polního maršála Radeckého se dlouhodobě zabývá český publicista Jan Ziegler, který v současné době působí v Českých Budějovicích. Ziegler, jenž je nejen publicistou, ale současně i vystudovaným historikem, jevelmi potěšen, že se v naší zemi konají vzpomínkové akce na tohoto, jak říká, vynikajícího velitele rakouské armády.

Na postavu maršála Radeckého, od jehož narození uplynulo 2. listopadu 255 let, nepanoval vždy v naší společnosti shodný názor. V rámci nadšení nad vznikem nezávislého státu po ustavení samostatné Československé republiky v roce 1918 bylo prakticky vše, co souviselo s Rakousko-Uherskou monarchií, považováno za něco nepatřičného. Prezident Tomáš Garrigue Masaryk a jeho spolupracovníci se rozhodli nový systém budovat na principu republiky. Monarchie a její symboly se pak zcela logicky staly přežitkem. Již ve dnech vyhlášení samostatnosti Československa bylo ničeno vše, co nějakým způsobem symbolizovalo rakousko-uherskou vládu. Nespravedlivě to přitom odnesl například Mariánský sloup na Staroměstském náměstí a mnohem později také pomník Radeckého.

Přečtěte si celý článek na webu armadninoviny.cz

Další článek o nevyjasněné situaci kolem obnovy pomníku maršála Radeckého nebo alespoň stavební přípravy v rámci revitalizace Malostranského náměstí přinesl zpravodajský web iDNES.cz:

Kdy se uskuteční přibližně stomilionová a již několik let plánovaná rekonstrukce Malostranského náměstí v Praze, není jisté. Jasněji je však nyní ohledně sochy maršála Radeckého, ta si na návrat do této lokality bude muset počkat. Politici se zatím musí jasně vyjádřit, zda pomníku řeknou ano, či ne.

„S návratem sochy Radeckého se teď nepočítá,“ sdělila Anna-Marie Lichtenbergová z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).

Pro chystanou obnovu Malostranského náměstí, která přijde na 95 milionů korun, dosud není vybrán zhotovitel.

Tato akce se připravuje šest let, kdy přesně začne, není jasné. „Teď nám jde především o to, aby se politici jasně vyjádřili, zda pomníku řeknou ano, či ne. A podle toho upravíme náš další postup,“ sdělil Jan Bárta, předseda Spolku Radecký, který usiluje o návrat díla zpět na Malou Stranu.

Celý článek: idnes.cz

O našem setkání 13. listopadu na Malostranském náměstí informovala také metropolitní televize PRAHA TV:

Na Malostranském náměstí se konalo další shromáždění zorganizované Spolkem Radecký Praha. Ten se snaží o navrácení sochy maršála Radeckého.

V sobotu 13. listopadu, ve výroční den odhalení pomníku Radeckého v roce 1858, se konalo tradiční setkání podporovatelů obnovy pomníku. Protože je Lapidárium Národního muzea uzavřeno, sešli jsme se pod širým nebem na Malostranském náměstí. V hodinovém programu, v zimě a dešti , odhadem šedesát účastníků vyslechlo pozdravné proslovy hostí, poslankyně N. Novákové, profesora V. Vlnase, senátora Z. Hraby, starosty Prahy 1 P. Hejmy a europoslance J. Pospíšila. Všichni vyjádřili aktivní podporu a přislíbili další aktivní pomoc. V následující zprávě o dosavadním postupu jednání o obnovení poníku zaznělo poděkování Praze 1 za oficiálně vyjádřený souhlas i kritika magistrátu, který naopak s jakýmkoli vyjádřením váhá. Na závěr bylo zmíněno, že právě v této době, kdy se v některých zemích prosazuje agresivní ideologie vymazávání historických událostí včetně jejich představitelů, je potřebné naopak obnovit povědomí o vlastních dějinách v úplnosti, v tom smyslu připomenout památku osobnosti, na kterou se už mělo zapomenout, včetně materiálního vyjádření vzpomínky : obnovení pomníku maršála Radeckého v Praze.

Všem účastníkům srdečně děkuji.

r1 r2 r3 r4

V posledních měsících se zintenzivnila jednání o možnostech umístění kopie pomníku na Malostranské náměstí. Základem k jednání je studie arch. Václava Hájka.

Svůj apel na politiky města zdůrazní podporovatelé dne 13. 11. shromážděním na Malostranském náměstí.

Pozvánka ke stažení (PDF)

Sejdeme se tradičně dne 13. listopadu v 17,00 hod., tentokrát však z důvodu rekonstrukce nikoli v Lapidáriu, ale pod širým nebem na dolním Malostranském náměstí před Jezuitským profesním domem (MATFYZ); na místě, kde aktuální architektonická studie navrhuje umístění pomníku maršála Radeckého. Smyslem setkání je vyjádřit vůli k návratu tohoto výtečného sochařského díla do veřejného prostoru Prahy.

pozvanka 2021

 

Socha polního maršála Josefa Václava Radeckého (1766-1858) byla v úterý 7. září 2021 postavena v parku Tivoli v Lublani, hlavním městě Slovinska, na stejném místě před palácem Tivoli, odkud byla v roce 1918 odstraněna.

Český šlechtic Radecký se oženil s Franziskou, hraběnkou Strassoldo-Grafenbergh, který pocházela z města Tržič v dnešním severozápadním Slovinsku, a příležitostně tam bydlel v letech 1807–1819. V roce 1852 obdržel od rakouského císaře panství Tivoli u Lublaně. Zrekonstruoval ho, vysadil park a otevřel ho veřejnosti (dnes se jedná o největší park Lublaně).

Pro zajímavost sdílíme článek o kulinářské tradici vídeňského řízku, který je jak známo se jménem Josefa Václava Radeckého nerozlučně spojen.

O českém polním maršálovi, rakouském císaři a sloním uchu. Příběh řízku se poslouchá jako pohádka.

Zatímco původ svíčkové či „knedla zela“ nelze pořádně vystopovat, smažený řízek se může pochlubit dlouhým „šlechtickým“ rodokmenem. A je zajímavé, že jednu z hlavních rolí v jeho příběhu sehrál český maršálek, který specialitu představil rakouskému císaři. Do Vídně ji ovšem nepřinesl z rodných Čech, nýbrž z italského bojiště.

Na webu Pražský noviny vyšel článek o aktuální situaci kolem pomníku maršála Radeckého.

Přelom července a srpna je spojen se dvěma významnými událostmi spojenými s c. a k. polním maršálem Josefem Václavem Radeckým z Radče…

1. srpna 1784 se započala jeho vojenská kariéra, když v osmnácti letech vstoupil jako kadet do 1. kyrysnického pluku c. a k. rakouské armády v Gyöngyösi. A 21. července 2020 schválili naši radní záměr na opětovnou instalaci pomníku.

Slovutný český stratég rakouské armády Italy na bojištích opakovaně porazil. I proto se Spolek Radecký obrátil na italského ambasadora Francesca Saveria Nisia kvůli stanovisku k návratu pomníku na Malou Stranu. Monument by měl totiž stát jen pár desítek metrů od rezidence italského velvyslanectví. „Itálie nebude mít námitky, pokud se naše autority rozhodnou pomník Radeckého obnovit,“ komentoval diplomatovu odpověď Jan Bárta, předseda Spolku Radecký. Vedení tohoto sdružení nechalo zpracovat pro pražské komunální politiky studii architektů a dalších expertů například s urbanistickou studií, způsobem obnovení pomníku, návrhem jeho umístění a dalšími údaji. Spolek jednal s náměstky primátora, v srpnu chystá debatu se senátory. „Připravujeme i představení studie Komisi pro veřejnou plastiku magistrátu v srpnu,“ sdělil Jan Bárta.

Celý článek: Pražský noviny

Na webu Prahy 1 vyšlo připomenutí Josefa Václave Radeckého a jeho pomníku:

1. srpna 1784 se započala vojenská kariéra Josefa Václava Radeckého, významné osobnosti českých dějin. Spolek, který nese v názvu jeho příjmení a usiluje o návrat pomníku na Malostranské náměstí v Praze, pokračuje v přípravách a zpracoval studii umístění pomníku. Připravuje argumenty pro další věcná jednání. Významně přispělo, že právě před rokem 21. července schválila Rada MČ Praha 1 opětovnou instalace pomníku, záměrem se zabývá i Magistrát.

Zdroj: https://www.praha1.cz/dve-vyroci-marsala-radeckeho/

Připomínáme, že příznivci obnovení pomníku maršála Radeckého mají stále možnost podepisovat petici za jeho obnovení, kterou jsme po zralé úvaze nechali otevřenou, aby i lidé, kteří se o záměru obnovení pomníku dozvědí během letošního roku, měli možnost vyjádřit touto cestou svůj názor: https://www.petice.com/pomnik_marsala_radeckeho

Vstřícné stanovisko historiků i italského ambasadora. Také tyto argumenty aktuálně mají pomoci k návratu sochy maršálka Radeckého na Malostranské náměstí. O to dlouhodobě usiluje Spolek Radecký.

Slovutný český stratég rakouské armády Italy na bojištích opakovaně porazil. I proto se Spolek Radecký obrátil na italského ambasadora Francesca Saveria Nisia kvůli stanovisku k návratu pomníku na Malou Stranu. Monument by měl totiž stát jen pár desítek metrů od rezidence italského velvyslanectví. „Itálie nebude mít námitky, pokud se naše autority rozhodnou pomník Radeckého obnovit,“ komentoval diplomatovu odpověď Jan Bárta, předseda Spolku Radecký. Vedení tohoto sdružení nechalo zpracovat pro pražské komunální politiky studii architektů a dalších expertů například s urbanistickou studií, způsobem obnovení pomníku, návrhem jeho umístění a dalšími údaji. Spolek jednal s náměstky primátora, v srpnu chystá debatu se senátory. „Připravujeme i představení studie Komisi pro veřejnou plastiku magistrátu v srpnu,“ sdělil Jan Bárta.

Radeckého nelze vrátit tam, kde původně stál, tedy na dnešní tramvajové zastávce Malostranské náměstí. Experti tudíž navrhují vztyčit jej proti Malostranské besedě u někdejšího Profesního domu, později Zemského trestního soudu, nyní objektu MATFYZ. „Měl by být navržen podle originální výkresové dokumentace a dobových fotografií se zachováním původních proporcí i profilace,“ popisuje obnovu sochy zmíněný dokument.

Návratu Radeckého loni potevřela cestu rada Prahy 1, když odsouhlasila obnovení monumentu. Plán rekonstrukce Malostranského náměstí s ním však nepočítá. Zastánci sochy namítají, že též lze vybudovat základy pomníku a překrýt je dlažbou a Radeckého vrátit později. „Nebylo by třeba složitě rozkopávat zrekonstruované náměstí, podobně jako se to v některých případech děje,“uvedl Richard Bureš (ODS), radní Prahy 1 pro dopravu.

Vyšlo v MF Dnes 29. července 2021

https://www.pressreader.com/czech-republic/dnes-prague-edition/20210729/281818581866635