Novinky

Pro Spolek Radecký je povzbudivé, že v programu do komunálních voleb v Praze mají návrat pomníku Radeckého dvě koalice: Spolu a Sloužit, ne šikanovat.

Původní místo před kavárnou se ukázalo jako technicky problematické. Podle nové studie, kterou pro Spolek po konzultaci s historiky a architekty zpracoval Ateliér Hájek, může pomník stát před Profesním domem, dnes sídlem Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Spolek zve na setkání 21. 9. v 17 h tamtéž, představí výsledky deset let trvajících aktivit.

ČTK

Osobnosti maršála Radeckého a jeho pražskému pomníku se věnuje nejnovější epizoda podcastu Historie Plus Českého rozhlasu. Účinkují historikové Jiří Rak a Ondřej Táborský a předseda Spolku Radecký Praha Jan Bárta. Připravila Naďa Reviláková.

Sloužil pěti rakouským císařům a za svou dlouhou a úspěšnou vojenskou kariéru žádnou bitvu neprohrál. Přitom nechybělo mnoho a k armádě se vůbec nedostal. Vojenští lékaři ho nejprve nenechali narukovat. Při jeho slabé tělesné konstrukci by prý náročná válečná tažení nevydržel. Nakonec se mu jeho sen splnil, do armády i navzdory prvotnímu odmítnutí, vstoupil a strávil v ní dlouhých 72 let.

Pocházel ze starého českého šlechtického rodu Radeckých z Radče. V Čechách vyrostl a český jazyk také ovládal. Přesto mu v dobách pozdějších mnozí vyčítali, že sloužil rakouskému císaři. Co naplat. Jiná armáda než mnohonárodnostní rakouská v našich končinách tehdy nebyla. Pokud se v nich tedy neobjevila nějaká nepřátelská. A službu císaři, která byla současně i službou českému králi v jedné osobě, vnímal Josef Václav Radecký jako své poslání.

Na stránce Českého rozhlasu si můžete poslechnout podcast a přečíst doprovodný článek.

Jeden z politiků, který podporuje naše úsilí o návrat pomníku Josefa Václava Radeckého na Malostranské náměstí je europoslanec Jiří Pospíšil, který spolu s dalšími politiky vystoupil na našem setkání na Malostranském náměstí 13. listopadu 2021. Nyní kandiduje v komunálních volbách a vyjádřil se k tématu v rozhovoru pro MF Dnes:

Kromě stavby kon­cert­ního sálu Vltav­ské filhar­mo­nie, který mají ve svém pro­gramu asi všechny kan­di­du­jící strany, my mys­líme i na menší a finančně méně náročné pro­jekty – napří­klad vytvo­ření trva­lého sídla pro Muzeum paměti XX. sto­letí či vrá­cení pomníku Vác­lava Radec­kého na Malostran­ské náměstí.

Proč usi­lu­jete o navrá­cení tohoto pomníku? Přece jenom mar­šál Radecký je pro někoho poměrně kon­tro­verzní osob­nost.

Máte pravdu, nám jde také o to, vyvo­lat veřej­nou debatu. Jde o mimo­řádně kva­litní umě­lecké dílo od bratří Maxo­vých, význam­ných sochařů deva­te­nác­tého sto­letí. Mimo to je Radecký jeden z mála čes­kých voje­vůdců, kteří se mezi­ná­rodně pro­sla­vili. Podobně jako třeba Jan Žižka. Není důvod, aby tam i přes urči­tou kon­tro­verz­nost jeho osoby pomník nestál. Radecký je sou­část našich dějin a my bychom to měli reflek­to­vat. Tím nemys­lím být nekri­tičtí, ale neměli bychom se za ně sty­dět a pomníky scho­vá­vat.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde

 

 

Spolek Radecký Praha usiluje 10 let o návrat pomníku. Zprvu prosazoval původní místo před kavárnou u zastávky tramvaje, se kterým počítal i návrh soutěžní architektonické studie na rekonstrukci náměstí. Poté, co Spolek zadal studii umístění v kontextu technických sítí, ukázala se tato varianta jako neřešitelná.

Nová studie, po konzultaci s historiky a architekty, navrhuje umístění před Profesní dům UK, dnes sídlo Matematicko-fyzikální fakulty UK. Spolek zve na setkání 21. září v 17 hodin tamtéž.

ČTK

Ve středu 21. září tohoto roku od 17:00 hodin uspořádáme setkání členů spolku a podporovatelů myšlenky obnovy Radeckého pomníku.

Hodláme se připomenout před komunálními volbami a pražským kandidátům chceme dát možnost zaujmout aktivní stanovisko; bude především na nich, nově zvolených, zda a kdy bude pomník opět na Malostranském náměstí stát. Doufáme, že mnozí politici mezi nás přijdou, jako to bylo v loňském roce 13. listopadu. Prosím o hojnou účast, jež určitě významně přispěje k prosazení našeho cíle – obnovy pomníku.

Poznamenejte si prosím v předstihu termín shromáždění a počítejte s účastí.

V té souvislosti rádi informujeme, že volební program koalice SPOLU pro komunální volby v Praze v kapitole kultura obsahuje závazek obnovení pomníku maršála Radeckého. Viz zde: https://spoluproprahu22.cz/program/prazskou-kulturu-pamatkovou-peci

Náš vážený člen Zdeněk Žalský upozornil na připomínku maršála Radeckého a jeho role v přípravě vítězné bitvy U Lipska v roce 1813 v podobě pamětní desky na domě v Duchcově v Husově ulici, kde před bitvou Radecký jakožto náčelník generálního štábu rakouské armády přenocoval.

Autorem připojených fotografií je Zdeněk Žalský.

deska puvodni deska ceska dum

Upozorňujeme na možnost opět podpořit svým hlasem naši sbírku v soutěži MÁME VYBRÁNO, kterou každoročně organizuje Institut pro památky a kulturu.

Do 20. května můžete dát hlas jedné z veřejných sbírek určených k obnově památek, přihlášených do kategorie Cena veřejnosti. Prvních 10 sbírek s nejvyšším počtem hlasů postupuje do druhého kola a podle něj si pak rozdělí celkovou odměnu 100 tisíc korun.

Je to jedinečná možnost, jak podpořit naši sbírku určenou na obnovu pomníku Josefa Václava Radeckého na Malostranském náměstí v Praze. Vítězné sbírky získají kromě finančního příspěvku také mediální podporu.

Hlasovat můžete na stránkách https://www.mamevybrano.cz/soutez-1-kolo. Naši sbírku naleznete pod označením Praha - 005: Obnova pražského pomníkuTlačítko pro hlasování je pod seznamem památek.

Děkujeme za podporu a za hlas!

Článek věnovaný našemu úsilí o navrácení sochy Josefa Václava Radeckého na Malostranské náměstí vyšel také na zpravodajském webu Náš region. Cituje mimo jiné náměstka primátora Petra Hlaváčka (TOP 09), podle něhož magistrát neplánuje v rámci chystané rekonstrukce podniknout jakékoli přípravné kroky k instalaci pomníku, ale na druhou stranu ponechá prostor pro jeho případné umístění v budoucnu:

S novou podobou náměstí se znovu začalo mluvit také o návratu jezdecké sochy rakousko-uherského maršála Radeckého, která tam stávala mezi lety 1858 a 1919. Usiluje o to především Spolek Radecký Praha, který již v roce 2018 vyhlásil na obnovu pomníku veřejnou sbírku a dosud v ní vybral přes 300 tisíc korun. „Máme podporu odborné i laické veřejnosti, ale také odpůrce, jež se snažíme získat pro návrat tohoto skvělého výtvarného díla do veřejného prostoru. Součástí našich snah je i představení osobnosti maršála Radeckého z Radče a jeho doby bez perspektivy ‚českého mýtu‘ , tedy v jiném světle, než bylo donedávna obvyklé,“ hájí svůj projekt spolek.

V jeho snaze ho podporuje i radnice Prahy 1. „Věříme, že revitalizace Malostranského náměstí proběhne tak, aby technicky do budoucna umožnila návrat pomníku maršála Radeckého. Odborníci v tomto směru nevidí žádnou překážku a my jsme přesvědčeni, že se na straně vedení hlavního města najde potřebná dobrá vůle,“ sdělil Našemu REGIONU Petr Bidlo, vedoucí oddělení vnějších vztahů Jedničky. I když se podle informací tiskového mluvčí magistrátu Tadeáše Provazníka v tuto chvíli s umístěním sochy Radeckého na Malostranském náměstí nepočítá, místo pro sochu na zrekonstruovaném náměstí bude. „Mysleli jsme na to, kdyby tam v budoucnu nějaká politická reprezentace pomník chtěla umístit, tak je tam prostor, kde nejsou sítě. Ale vlastní rekonstrukce pro to žádné kroky neudělá,“ řekl Hlaváček.

Přečtěte si celý článek na webu Náš region.

Článek o aktuální situaci okolo chystané rekonstrukce Malostranského náměstí a možného návratu pomníku maršála Radeckého vyšel na webu Echo24.cz.

Dlouho odkládaná proměna Malostranského náměstí v Praze má začít letos na jaře. Vedení hlavního města chce náměstí předláždit a z jeho horní části odstranit parkoviště, místo něj přibudou lavičky a stromy. S návratem sochy maršála Radeckého na původní místo ale projekt nepočítá. Město původně na rekonstrukci kalkulovalo s celkovou částkou kolem 90 milionů, za stavební práce ale nakonec zaplatí skoro 150 milionů korun. Růst nákladů má podle magistrátu souviset s vyššími náklady na archeologický průzkum a situací na trhu práce.